Popis projektu

Hlavným cieľom tohto projektu je etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod.), s pôsobnosťou na území Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského samosprávneho kraja s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Jeho podstatou je vybudovanie a činnosť Národných podnikateľských centier – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaných do regiónov Slovenska mimo BSK. 

Jeho podporné, odborne garantované služby sú určené pre záujemcov o podnikanie, podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce, etablované podniky, spĺňajúce kritériá MSP.

Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC v regiónoch   budú tvoriť :  odborné skupinové činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty v klasickom, alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.

Národný projekt NPC v Regiónoch pri svojej realizácii bude čerpať skúsenosti z realizácie projektu NPC II- BA kraj , ktorý je realizovaný ako vzorový projekt budúcej siete Národných podnikateľských centier v regiónoch SR.

Viac
Subjekt
Slovak Business Agency
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2017 - 01.12.2023
Celková suma
39,884,590 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,269,846 €
Nezrovnalosti
5,087 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Externé kapacity regionálnych NPC
Typ
Podpora činnosti a …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zintenzívnenie spolupráce medzi akademi…
Typ
Poskytovanie inform…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
03.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
03.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Národné Podnikateľské Centrum v 7 samos…
Typ
Podpora činnosti a …
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora rozvoja MSP
Typ
Poskytovanie inform…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
1073,0 (počet)
Cieľ
980,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
487,0 (počet)
Cieľ
455,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
4015,0 (podniky)
Cieľ
3802,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
Hodnota
4015,0 (počet)
Cieľ
3802,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených poradenských centier pre MSP a pre záujemcov o podnikanie
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov
Hodnota
15359,0 (počet)
Cieľ
14337,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
3206,0 (počet)
Cieľ
2996,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Zabezpečenie prístupu verejnosti k informačno-poradenským službám poskytovaným v centre služieb pre MSP
Hodnota
56253,0 (počet)
Cieľ
70000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastí na odborných a vzdelávacích podujatiach a stážach v zahraničí
Hodnota
487,0 (počet)
Cieľ
487,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
81,0 (počet)
Cieľ
90,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
Hodnota
3865,0 (počet)
Cieľ
3483,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
7880,0 (podniky)
Cieľ
7285,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
184,0 (podniky)
Cieľ
315,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9,149 €
Schválené na preplatenie
9,149 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Mzdy SBA 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
73,748 €
Schválené na preplatenie
73,745 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2017-31.08.2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,283 €
Schválené na preplatenie
7,283 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

17MZDY007

Mzdové výdavky zamestnancov 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,069 €
Schválené na preplatenie
8,069 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájomné 8/2017

Nájomné 8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

nájomné za obdobie 01.07.2017-31.07.2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Nepriame výdavky NP NPC v regiónoch 7,8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Nepriame výdavky NP NPC v regiónoch 7,8/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,553 €
Schválené na preplatenie
19,553 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Nájom 7/2017

Nájomné 7/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
8,143 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,286 €
Schválené na preplatenie
7,267 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
4,721 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
2,602 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,190 €
Schválené na preplatenie
11,190 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
10,488 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
33,519 €
Schválené na preplatenie
33,519 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14,259 €
Schválené na preplatenie
14,245 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,963 €
Schválené na preplatenie
12,963 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdy 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
55,802 €
Schválené na preplatenie
55,802 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,638 €
Schválené na preplatenie
4,638 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
68,270 €
Schválené na preplatenie
68,270 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
1,897 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,393 €
Schválené na preplatenie
8,392 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Nepriame výdavky A2

NV NP NPC REGIONY

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
2,986 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Nepriame výdavky

NV NP NPC REGIONY

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
1,645 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
31,071 €
Schválené na preplatenie
31,044 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,473 €
Schválené na preplatenie
19,473 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
2,701 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné 09/2017 A3

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné 09/2017 A4

Nájomné 09/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
25,462 €
Schválené na preplatenie
25,462 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
109,790 €
Schválené na preplatenie
109,790 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
16,378 €
Schválené na preplatenie
16,378 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,609 €
Schválené na preplatenie
26,609 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017 A3

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,181 €
Schválené na preplatenie
2,181 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017 A4

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,251 €
Schválené na preplatenie
6,161 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nepriame výdavky 102017 NPC REG

Nepriame výdavky NP NPC REGIONY 102017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nájomné 10/2017

Nájomné 10/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Nepriame výdavky 102017 NPC REG

Nepriame výdavky NP NPC REGIONY 102017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,418 €
Schválené na preplatenie
3,415 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,188 €
Schválené na preplatenie
4,181 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,712 €
Schválené na preplatenie
11,712 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017 A3

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
3,453 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017 A4

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Prenájom priestorov 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
10,374 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Prenájom priestorov 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nájomné 11/2017

Nájomné 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,259 €
Schválené na preplatenie
26,259 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 03/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NP NPC v regiónoch

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,264 €
Schválené na preplatenie
6,264 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NP NPC v regiónoch

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2017 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
44,390 €
Schválené na preplatenie
44,390 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
56,944 €
Schválené na preplatenie
56,944 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
10,534 €
Schválené na preplatenie
10,534 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
32,386 €
Schválené na preplatenie
32,386 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,312 €
Schválené na preplatenie
4,312 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,204 €
Schválené na preplatenie
7,204 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
80,185 €
Schválené na preplatenie
80,185 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Nájomné 12/2017 (A3)

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017 (A4)

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 12/2017

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Prenájom priestorov 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,563 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,513 €
Schválené na preplatenie
4,513 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Prenájom priestorov 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Nájomné 12/2017

Nájomné 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,205 €
Schválené na preplatenie
26,205 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
2,874 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 01/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,587 €
Schválené na preplatenie
21,587 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15,614 €
Schválené na preplatenie
14,688 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
106,811 €
Schválené na preplatenie
106,677 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2017 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
47,894 €
Schválené na preplatenie
47,727 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2017 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,107 €
Schválené na preplatenie
5,092 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2017

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
79,692 €
Schválené na preplatenie
79,692 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

Nepriame výdavky regiony

Nepriame výdavky regióny

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,749 €
Schválené na preplatenie
11,734 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nepriame výdavky regiony

Nepriame výdavky regióny

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,718 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 04/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,374 €
Schválené na preplatenie
9,328 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,060 €
Schválené na preplatenie
5,060 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
3,273 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

nepriame výdavky NP NPC REG 1/18

nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
2,187 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

nepriame výdavky NP NPC REG 1/18

nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15,895 €
Schválené na preplatenie
15,895 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,114 €
Schválené na preplatenie
5,112 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,346 €
Schválené na preplatenie
10,346 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
54,745 €
Schválené na preplatenie
54,721 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
81,427 €
Schválené na preplatenie
81,427 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
144,502 €
Schválené na preplatenie
144,502 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
20,552 €
Schválené na preplatenie
19,886 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
24,581 €
Schválené na preplatenie
24,581 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,659 €
Schválené na preplatenie
5,659 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nájomné 01/2018 (A4)

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 02/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 02/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 01/2018 (A3)

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
158,782 €
Schválené na preplatenie
158,782 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
22,344 €
Schválené na preplatenie
22,344 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Nájomné 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,298 €
Schválené na preplatenie
26,298 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov 01/2018

Nájomné 01/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
3,159 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 02/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,845 €
Schválené na preplatenie
7,845 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 02/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
55,299 €
Schválené na preplatenie
55,299 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
23,727 €
Schválené na preplatenie
23,727 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
79,442 €
Schválené na preplatenie
79,442 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Prenájom priestorov 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
44,182 €
Schválené na preplatenie
44,182 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018 (A4)

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018 (A3)

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,883 €
Schválené na preplatenie
5,883 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
88,040 €
Schválené na preplatenie
88,040 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Nájomné 02/2018

Nájomné 02/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,362 €
Schválené na preplatenie
26,362 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Nepriame výdavky NPC REGIONY

Nepriame výdavky NPC REGIONY

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
17,466 €
Schválené na preplatenie
17,466 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
12,688 €
Schválené na preplatenie
11,815 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9,160 €
Schválené na preplatenie
9,160 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Nepriame výdavky NPC REGIONY

Nepriame výdavky NPC REGIONY

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
301,502 €
Schválené na preplatenie
301,502 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
43,181 €
Schválené na preplatenie
42,475 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
142,150 €
Schválené na preplatenie
142,150 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,219 €
Schválené na preplatenie
10,219 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,379 €
Schválené na preplatenie
6,379 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Prenájom priestorov 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Prenájom priestorov 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné 03/2018

Nájomné 03/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,510 €
Schválené na preplatenie
26,510 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 03/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 03/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
957 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
33,165 €
Schválené na preplatenie
33,165 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nepriame výdavky

Nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,672 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
57,575 €
Schválené na preplatenie
57,575 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,486 €
Schválené na preplatenie
5,486 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nepriame výdavky

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,160 €
Schválené na preplatenie
21,128 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
36,065 €
Schválené na preplatenie
35,644 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nepriame výdavky

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
3,921 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Nepriame výdavky

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
14,197 €
Schválené na preplatenie
14,197 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nepriame výdavky

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 04/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
1,295 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
192,365 €
Schválené na preplatenie
192,069 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
175,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
87,532 €
Schválené na preplatenie
86,746 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
25,567 €
Schválené na preplatenie
25,563 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
3,404 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,521 €
Schválené na preplatenie
26,521 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Nájomné 04/2018

Nájomné 04/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,635 €
Schválené na preplatenie
8,635 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
107,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 riadenie projektu

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,562 €
Schválené na preplatenie
8,562 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 riadenie projektu

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018 A4

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018 A3

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 odborný personál

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
54,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22 odborný personál

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Prenájom priestorov 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,252 €
Schválené na preplatenie
26,252 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 05/2018 A4

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Nájomné 05/2018 A3

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
471,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Nájomné 05/2018

Nájomné 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
179,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Mzdové výdavky zamestnancov 05/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
224,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
46,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
192,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
58,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
46,511 €
Schválené na preplatenie
46,197 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
195,458 €
Schválené na preplatenie
195,036 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,145 €
Schválené na preplatenie
9,145 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
8,000 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,254 €
Schválené na preplatenie
9,254 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,082 €
Realizácia
-
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
21,500 €
Schválené na preplatenie
21,454 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
58,379 €
Schválené na preplatenie
58,379 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

NV052018

nepriame výdavky NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
91,637 €
Schválené na preplatenie
91,637 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
3,692 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,511 €
Schválené na preplatenie
3,511 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
27,733 €
Schválené na preplatenie
27,733 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
99,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
148,676 €
Schválené na preplatenie
148,676 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,343 €
Schválené na preplatenie
6,343 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
38,950 €
Schválené na preplatenie
38,925 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Nepriame výdavky NPC REG 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,726 €
Schválené na preplatenie
7,711 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
47,640 €
Schválené na preplatenie
47,640 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
354,095 €
Schválené na preplatenie
353,860 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
70,233 €
Schválené na preplatenie
70,096 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
99,171 €
Schválené na preplatenie
99,171 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
13,886 €
Schválené na preplatenie
13,886 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018 (KP - A 3.5)

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A4

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky NPC REG 05_22

Nepriame výdavky NPC REG 05_22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
51,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky NPC REG 05_22

Nepriame výdavky NPC REG 05_22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
19,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A3

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2018
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,586 €
Schválené na preplatenie
26,586 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájomné 06/2018 A4

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
9,853 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,023 €
Schválené na preplatenie
8,023 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 06/2018 A3

Nájomné 06/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 0/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,931 €
Schválené na preplatenie
9,931 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 0/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,984 €
Schválené na preplatenie
6,984 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nájomné 08/2018 (A3)

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 08/2018 (A4)

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 08/2018

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,661 €
Schválené na preplatenie
26,661 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 06/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 06/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nepriame výdavky 07/2018

nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 08/2018

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 08/2018

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

07NV2018 A1

nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
24,207 €
Schválené na preplatenie
24,075 €
Realizácia
-
Názov

07NV2018 A2

nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
4,977 €
Schválené na preplatenie
4,971 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 07/2018

nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 08/2018

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Nájomné 08/2018

Nájomné 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
59,159 €
Schválené na preplatenie
59,159 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
103,161 €
Schválené na preplatenie
103,091 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
65,079 €
Schválené na preplatenie
65,079 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
15,454 €
Schválené na preplatenie
15,454 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
162,609 €
Schválené na preplatenie
162,609 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
402,018 €
Schválené na preplatenie
402,000 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,646 €
Schválené na preplatenie
6,646 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
49,913 €
Schválené na preplatenie
49,913 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 07/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 07/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
107,369 €
Schválené na preplatenie
107,369 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
220,064 €
Schválené na preplatenie
218,860 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
45,244 €
Schválené na preplatenie
45,193 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,948 €
Schválené na preplatenie
7,948 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,782 €
Schválené na preplatenie
3,782 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
28,407 €
Schválené na preplatenie
28,407 €
Realizácia
-
Názov

Nákup techniky NPC REG

Nákup_vypoctovej_techniky_SOFOS_NPC_V_REGIONOCH

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,297 €
Schválené na preplatenie
75,297 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájomné 07/2018 (A3)

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018 (A4)

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,640 €
Schválené na preplatenie
26,640 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 07/2018

Nájomné 07/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

08NV2018

nepriame výdavky NP NPC RG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
44,222 €
Schválené na preplatenie
44,220 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

08NV2018

nepriame výdavky NP NPC RG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
6,507 €
Schválené na preplatenie
6,507 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Nákup techniky NPC REG

Nákup_vypoctovej_techniky_SOFOS_NPC_V_REGIONOCH

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,542 €
Schválené na preplatenie
26,542 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nákup techniky NPC REG

Nákup_vypoctovej_techniky_SOFOS_NPC_V_REGIONOCH

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,350 €
Schválené na preplatenie
13,350 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nákup techniky NPC REG

Nákup_vypoctovej_techniky_SOFOS_NPC_V_REGIONOCH

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,706 €
Schválené na preplatenie
4,706 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Prenájom priestorov 09/2018

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
8,407 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Prenájom priestorov 09/2018

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,564 €
Schválené na preplatenie
26,564 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,951 €
Schválené na preplatenie
9,951 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 08/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 08/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
1,493 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Nájomné 09/2018 (A3)

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nájomné 09/2018 (A4)

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Prenájom priestorov 09/2018

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Prenájom priestorov 09/2018

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Prenájom priestorov 09/2018

Prenájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

REG_MOP22_poplatky_ Hannover (11.- 15.06.2018)

REG_MOP22_poplatky_ Hannover (11.- 15.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

REG_MOP32_ubytovanie_ Amsterdam (11.- 15.06.2018)

REG_MOP32_ubytovanie_ Amsterdam (11.- 15.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP9_poplatky_2_Madrid(7.-11.5.2018)

REG_MOP9_poplatky_2_Madrid(7.-11.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

REG_MOP36_ubytovanie_ Berlín (02.- 05.07.2018)

REG_MOP36_ubytovanie_ Berlín (02.- 05.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP29_ubytovanie_ Londýn (19. - 21.06.2018)

REG_MOP29_ubytovanie_ Londýn (19. - 21.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP6_poplatky_Kodaň(10.-13.5.2018)

REG_MOP6_poplatky_Kodaň(10.-13.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

REG_MOP31_poplatky_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

REG_MOP31_poplatky_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

REG_MOP30_ubytovanie_ Haag (26. - 29.06.2018)

REG_MOP30_ubytovanie_ Haag (26. - 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP21_ubytovanie_Brusel (25.- 29.06.2018)

REG_MOP21_ubytovanie_Brusel (25.- 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP22_ubytovanie_ Hannover (11.- 15.06.2018)

REG_MOP22_ubytovanie_ Hannover (11.- 15.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP23_ubytovanie_ Sofia (25. -28.06.2018)

REG_MOP23_ubytovanie_ Sofia (25. -28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP25_ubytovanie_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

REG_MOP25_ubytovanie_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP24_ubytovanie_ Stutgart (04.- 08.06.2018)

REG_MOP24_ubytovanie_ Stutgart (04.- 08.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP20_poplatky_1_Londýn (18.-22.06.2018)

REG_MOP20_poplatky_1_Londýn (18.-22.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

REG_MOP20_ubytovanie_Londýn (18.-22.06.2018)

REG_MOP20_ubytovanie_Londýn (18.-22.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP19_poplatky_Londýn (10.-14.06.2018)

REG_MOP19_poplatky_Londýn (10.-14.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
2,053 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

REG_MOP37_ubytovanie_ Londýn (17.- 20.07.2018)

REG_MOP37_ubytovanie_ Londýn (17.- 20.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP35_ubytovanie_ Rím (25.- 28.07.2018)

REG_MOP35_ubytovanie_ Rím (25.- 28.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Nepriame výdavky 09/18 REG

Nepriame výdavky 09/18 REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,481 €
Schválené na preplatenie
3,472 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 09/18 REG

Nepriame výdavky 09/18 REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
26,787 €
Schválené na preplatenie
26,784 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Nepriame výdavky 09/18 REG

Nepriame výdavky 09/18 REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

REG_MOP34_ubytovanie_ Barcelona (03.-07.07.2018)

REG_MOP34_ubytovanie_ Barcelona (03.-07.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP33_ubytovanie_ Paríž (29.06.- 03.07.2018)

REG_MOP33_ubytovanie_ Paríž (29.06.- 03.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP31_ubytovanie_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

REG_MOP31_ubytovanie_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
3,501 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
243,521 €
Schválené na preplatenie
243,494 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

REG_MOP28_ubytovanie_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

REG_MOP28_ubytovanie_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP26_ubytovanie_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

REG_MOP26_ubytovanie_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP19_ubytovanie_Londýn (10.-14.06.2018)

REG_MOP19_ubytovanie_Londýn (10.-14.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

REG_MOP9_poplatky_1_Madrid(7.-11.5.2018)

REG_MOP9_poplatky_1_Madrid(7.-11.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

NPC_REG_Publicita_1

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

NPC_REG_Publicita_1

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

REG_MOP20_poplatky_2_Londýn (18.-22.06.2018)

REG_MOP20_poplatky_2_Londýn (18.-22.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

REG_MOP22_letenky_ Hannover (11.- 15.06.2018)

REG_MOP22_letenky_ Hannover (11.- 15.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
119,370 €
Schválené na preplatenie
119,365 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018 (A3)

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
56,361 €
Schválené na preplatenie
56,361 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018 (A4)

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,014 €
Schválené na preplatenie
7,014 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
31,647 €
Schválené na preplatenie
31,564 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
26,294 €
Schválené na preplatenie
26,294 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

REG_Nákup literatúry_2

REG_Nákup literatúry_2

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 09, 10 /2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 09, 10 /2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,454 €
Schválené na preplatenie
3,442 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,128 €
Schválené na preplatenie
13,090 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,186 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11,924 €
Schválené na preplatenie
11,924 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 10/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

REG_Nákup literatúry_2

REG_Nákup literatúry_2

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

REG_Nákup literatúry_1

REG_Nákup literatúry_1

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

REG_Nákup literatúry_1

REG_Nákup literatúry_1

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

NPCREG_Databazy

Nákup databáz

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,134 €
Schválené na preplatenie
8,134 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

NPCREG_Databazy

Nákup databáz

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
1,442 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
9,897 €
Schválené na preplatenie
9,855 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,403 €
Schválené na preplatenie
8,403 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

REG_Publicita

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

NPC_REG_Publicita 2

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

NPC_REG_Publicita 2

REG_Publicita

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

REG_MOP1_ubytovanie_Rím (22.-26.5.2018)

REG_MOP1_ubytovanie_Rím (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP1_poplatky_Rím (22.-26.5.2018)

REG_MOP1_poplatky_Rím (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

REG_MOP2_letenky1_Praha(16.-18.5.2018)

REG_MOP2_letenky1_Praha(16.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP2_letenky2_Praha(16.-18.5.2018)

REG_MOP2_letenky2_Praha(16.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 09/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Nákup hardware a zariadenia pre creative point

Nákup hardware a zariadení pre creative point

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,550 €
Schválené na preplatenie
124,550 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nákup hardware a zariadenia pre creative point

Nákup hardware a zariadení pre creative point

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
11,242 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nákup hardware a zariadenia pre creative point

Nákup hardware a zariadení pre creative point

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,535 €
Schválené na preplatenie
10,535 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

NPCREG_MOP2_poplatky_Praha(15.-18.5.2018)

REG_MOP2_poplatky_Praha(16.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,990 €
Schválené na preplatenie
8,990 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

REG_MOP3_letenky_Amsterdam(23.-26.5.2018)

REG_MOP3_letenky_Amsterdam(23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP3_ubytovanie_Amsterdam(23.-26.5.2018)

REG_MOP3_ubytovanie_Amsterdam(23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP3_poplatky_Amsterdam(23.-26.5.2018)

REG_MOP3_poplatky_Amsterdam(23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
1,283 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

REG_MOP7_poplatky_Bukurešť(10.-12.5.2018)

REG_MOP7_poplatky_Bukurešť(10.-12.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

REG_MOP10_letenky_Fillongley (13.-16.5.2018)

REG_MOP10_letenky_Fillongley (13.-16.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP11_letenky_Marseille (27.-31.5.2018)

REG_MOP11_letenky_Marseille (27.-31.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP11_poplatky_2_Marseille(27.-31.5.2018)

REG_MOP11_poplatky_2_Marseille(27.-31.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

REG_MOP12_poplatky_Londýn (20.-24.5.2018)

REG_MOP12_poplatky_Londýn (20.-24.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
1,964 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

REG_MOP13_ubytovanie_Miláno(17.-21.5.2018)

REG_MOP13_ubytovanie_Miláno (17.-21.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP14_letenky_Londýn(21.-25.5.2018)

REG_MOP14_letenky_Londýn(21.-25.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP14_ubytovanie_Londýn (21.-25.5.2018)

REG_MOP14_ubytovanie_Londýn (21.-25.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP15_ubytovanie_Londýn (21.-24.5.2018)

REG_MOP15_ubytovanie_Londýn (21.-24.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP4_poplatky_Londýn-Woking (22.-26.5.2018)

REG_MOP4_poplatky_Londýn-Woking (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

REG_MOP5_letenky_Varšava (23.-26.5.2018)

REG_MOP5_letenky_Varšava (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP5_ubytovanie_Varšava (23.-26.5.2018)

REG_MOP5_ubytovanie_Varšava (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP5_poplatky_Varšava (23.-26.5.2018)

REG_MOP5_poplatky_Varšava (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
738 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

REG_MOP6_letenky_Kodaň(10.-13.5.2018)

REG_MOP6_letenky_Kodaň(10.-13.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

REG_MOP6_ubytovanie_Kodaň(10.-13.5.2018)

REG_MOP6_ubytovanie_Kodaň(10.-13.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP7_letenky_Bukurešť (10.-12.5.2018)

REG_MOP7_letenky_Bukurešť(10.-12.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

REG_MOP7_ubytovanie_Bukurešť(10.-12.5.2018)

REG_MOP7_ubytovanie_Bukurešť (10.-12.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
124,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

REG_MOP16_letenky_Štokholm (15.-18.5.2018)

REG_MOP16_letenky_Štokholm (15.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP27_letenky_ Rotterdam (05.- 09.06.2018)

REG_MOP27_letenky_ Rotterdam (05.- 09.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP28_letenky_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

REG_MOP28_letenky_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP26_poplatky_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

REG_MOP26_poplatky_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
2,666 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

REG_MOP32_letenky_ Amsterdam (11.- 15.06.2018)

REG_MOP32_letenky_ Amsterdam (11.- 15.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP25_poplatky_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

REG_MOP25_poplatky_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
1,547 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

REG_MOP36_poplatky_ Berlín (02.- 05.07.2018)

REG_MOP36_poplatky_ Berlín (02.- 05.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

REG_MOP35_poplatky_ 2_Rím (25.- 28.07.2018)

REG_MOP35_poplatky_ 2_Rím (25.- 28.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
17.04.2018
Názov

REG_MOP35_poplatky_ 1_Rím (25.- 28.07.2018)

REG_MOP35_poplatky_ 1_Rím (25.- 28.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
17.04.2018
Názov

REG_MOP34_poplatky_ Barcelona (03.-07.07.2018)

REG_MOP34_poplatky_ Barcelona (03.-07.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
2,091 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

REG_MOP30_poplatky_ Haag (26. - 29.06.2018)

REG_MOP30_poplatky_ Haag (26. - 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
1,935 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

REG_MOP33_letenky_ Paríž (29.06.- 03.07.2018)

REG_MOP33_letenky_ Paríž (29.06.- 03.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP28_poplatky_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

REG_MOP28_poplatky_ Bukurešť (13.- 16.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

REG_MOP23_poplatky_ Sofia (25. -28.06.2018)

REG_MOP23_poplatky_ Sofia (25. -28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
97,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
263,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

REG_MOP21_poplatky_Brusel (25.- 29.06.2018)

REG_MOP21_poplatky_Brusel (25.- 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

REG_MOP27_ubytovanie_ Rotterdam (05.- 09.06.2018)

REG_MOP27_ubytovanie_ Rotterdam (05.- 09.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

REG_MOP37_letenky_ Londýn (17.- 20.07.2018)

REG_MOP37_letenky_ Londýn (17.- 20.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP36_letenky_ Berlín (02.- 05.07.2018)

REG_MOP36_letenky_ Berlín (02.- 05.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP35_letenky_ Rím (25.- 28.07.2018)

REG_MOP35_letenky_ Rím (25.- 28.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP34_letenky_ Barcelona (03.-07.07.2018)

REG_MOP34_letenky_ Barcelona (03.-07.07.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP31_letenky_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

REG_MOP31_letenky_ Edinburg (05.- 09.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
116,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 riadenie projektu

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

REG_MOP30_letenky_ Haag (26. - 29.06.2018)

REG_MOP30_letenky_ Haag (26. - 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP29_letenky_ Londýn (19. - 21.06.2018)

REG_MOP29_letenky_ Londýn (19. - 21.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP26_letenky_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

REG_MOP26_letenky_ Barcelona (17.- 21.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP25_letenky_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

REG_MOP25_letenky_ Emmerich am Rhein (25.- 28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP24_letenky_ Stutgart (04.- 08.06.2018)

REG_MOP24_letenky_ Stutgart (04.- 08.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP23_letenky_ Sofia (25. -28.06.2018)

REG_MOP23_letenky_ Sofia (25. -28.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP21_letenky_Brusel (25.- 29.06.2018)

REG_MOP21_letenky_Brusel (25.- 29.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP20_letenky_Londýn (18.-22.06.2018)

REG_MOP20_letenky_Londýn (18.-22.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP19_letenky_Londýn (10.-14.06.2018)

REG_MOP19_letenky_Londýn (10.-14.06.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

REG_MOP18_ubytovanie_Terceira(Lajes) (24.-28.5.2018)

REG_MOP18_ubytovanie_Terceira(Lajes) (24.-28.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 riadenie projektu

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 odborný personál

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
26,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

REG_MOP18_letenky_Terceira(Lajes) (24.-28.5.2018)

REG_MOP18_letenky_Terceira(Lajes) (24.-28.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP17_ubytovanie_Amsterdam(14.-18.5.2018)

REG_MOP17_ubytovanie_Amsterdam(14.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP17_letenky_Amsterdam(14.-18.5.2018)

REG_MOP17_letenky_Amsterdam(14.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP16_ubytovanie_Štokholm (15.-18.5.2018)

REG_MOP16_ubytovanie_Štokholm (15.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP15_letenky_Londýn (21.-24.5.2018)

REG_MOP15_letenky_Londýn (21.-24.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

REG_MOP13_letenky_Miláno (17.-21.5.2018)

REG_MOP13_letenky_Miláno (17.-21.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

REG_MOP12_ubytovanie_Londýn (20.-24.5.2018)

REG_MOP12_ubytovanie_Londýn (20.-24.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP12_letenky_Londýn (20.-24.5.2018)

REG_MOP12_letenky_Londýn (20.-24.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP11_poplatky_1_Marseille(27.-31.5.2018)

REG_MOP11_poplatky_1_Marseille(27.-31.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

REG_MOP11_ubytovanie_Marseille (27.-31.5.2018)

REG_MOP11_ubytovanie_Marseille (27.-31.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP10_poplatky_Fillongley (13.-16.5.2018)

REG_MOP10_poplatky_Fillongley (13.-16.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22 odborný personál

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

REG_MOP10_ubytovanie_Fillongley (13.-16.5.2018)

REG_MOP10_ubytovanie_Fillongley (13.-16.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

REG_MOP9_ubytovanie_Madrid (7.-11.5.2018)

REG_MOP9_ubytovanie_Madrid(7.-11.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP9_letenky_Madrid(7.-11.5.2018)

REG_MOP9_letenky_Madrid(7.-11.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

REG_MOP8_poplatky_Barcelona (23.-26.5.2018)

REG_MOP8_poplatky_Barcelona (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

REG_MOP8_ubytovanie_Barcelona (23.-26.5.2018)

REG_MOP8_ubytovanie_Barcelona (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP8_letenky_Barcelona (23.-26.5.2018)

REG_MOP8_letenky_Barcelona (23.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP4_ubytovanie_Londýn-Woking (22.-26.5.2018)

REG_MOP4_ubytovanie_Londýn-Woking (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP4_letenky_Londýn (22.-26.5.2018)

REG_MOP4_letenky_Londýn-Woking (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

REG_MOP2_ubytovanie_Praha(16.-18.5.2018)

REG_MOP2_ubytovanie_Praha(16.-18.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
1,924 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

REG_MOP1_letenky_Rím (22.-26.5.2018)

REG_MOP1_letenky_Rím (22.-26.5.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Nepriame výdavky 10/2018

Nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
28,308 €
Schválené na preplatenie
28,292 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 10/2018

Nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
3,325 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 10/2018

Nepriame výdavky NP NPC REG

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
30,303 €
Schválené na preplatenie
30,223 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
257,343 €
Schválené na preplatenie
257,196 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
128,566 €
Schválené na preplatenie
128,566 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 10/2018 (A4)

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
7,458 €
Schválené na preplatenie
7,058 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Mzdové výdavky zamestnancov 06/22

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
117,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

REG_Publicita_Spot

REG_Publicita_Spot

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
26,846 €
Schválené na preplatenie
26,846 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/18 A3

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,574 €
Schválené na preplatenie
3,574 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

REG_Publicita_Spot

REG_Publicita_Spot

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
4,332 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

18MZDY010

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Mzdové náklady zamestnancov 10/2018 (A3)

Mzdové výdavky zamestnancov október 2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
69,306 €
Schválené na preplatenie
69,306 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,168 €
Schválené na preplatenie
26,168 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Nájomné 10/2018 (A3)

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

REG_MOP39_letenky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.9.2018)

REG_MOP39_letenky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Nájomné 10/2018 (A4)

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

REG_MOP42_letenky_ Londýn (17.-20.9.2018)

REG_MOP42_letenky_ Londýn (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

REG_MOP45_letenky_ 2_Amsterdam (18.-21.9.2018)

REG_MOP45_letenky_ 2_Amsterdam (18.-21.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP49_letenky_ Paríž (06.-10.09.2018)

REG_MOP49_letenky_ Paríž (06.-10.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP55_letenky_ Paríž (17.-21.09.2018)

REG_MOP55_letenky_ Paríž (17.-21.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

REG_MOP66_letenky_ Mníchov (17.-20.09.2018)

REG_MOP66_letenky_ Mníchov (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP41_letenky_ Helsinki (12.-16.9.2018)

REG_MOP41_letenky_ Helsinki (12.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

REG_MOP41_ubytovanie_ Helsinki (12.-16.9.2018)

REG_MOP41_ubytovanie_ Helsinki (12.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP45_ubytovanie_ Amsterdam (18.-21.9.2018)

REG_MOP45_ubytovanie_ Amsterdam (18.-21.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
2,673 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP48_ubytovanie_ Kodaň (14.-17.09.2018)

REG_MOP48_ubytovanie_ Kodaň (14.-17.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP44_letenky_ Paríž (09.-13.9.2018)

REG_MOP44_letenky_ Paríž (09.-13.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP50_ubytovanie_ Brno (15.-16.09.2018)

REG_MOP50_ubytovanie_ Brno (15.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP46_letenky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

REG_MOP46_letenky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP61_ubytovanie_ Londýn (18.-22.09.2018)

REG_MOP61_ubytovanie_ Londýn (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP48_letenky_ Kodaň (14.-17.09.2018)

REG_MOP48_letenky_ Kodaň (14.-17.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP56_letenky_ Evora (Lisabon) (03.-07.09.2018)

REG_MOP56_letenky_ Evora (Lisabon) (03.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP40_poplatky_ Kolín nad Rýnom (11.-14.9.2018)

REG_MOP40_poplatky_ Kolín nad Rýnom (11.-14.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

REG_MOP57_letenky_ Valencia (17.-21.09.2018)

REG_MOP57_letenky_ Valencia (17.-21.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP48_poplatky_ Kodaň (14.-17.09.2018)

REG_MOP48_poplatky_ Kodaň (14.-17.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

REG_MOP42_ubytovanie_ Londýn (17.-20.9.2018)

REG_MOP42_ubytovanie_ Londýn (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP51_poplatky_ Poznaň (14.-16.09.2018)

REG_MOP51_poplatky_ Poznaň (14.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

REG_MOP42_letenky_ Londýn (17.-20.9.2018)

REG_MOP42_poplatky_ Londýn (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
3,387 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

REG_MOP60_poplatky_ Londýn (18.-22.09.2018)

REG_MOP60_poplatky_ Londýn (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

REG_MOP46_ubytovanie_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

REG_MOP46_ubytovanie_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP65_poplatky_ Praha (20.-24.09.2018)

REG_MOP65_poplatky_ Praha (20.-24.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

REG_MOP51_ubytovanie_ Poznaň (14.-16.09.2018)

REG_MOP51_ubytovanie_ Poznaň (14.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP43_letenky_ Birmingham (11.-14.9.2018)

REG_MOP43_letenky_ Birmingham (11.-14.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP62_ubytovanie_ Londýn (03.-06.09.2018)

REG_MOP62_ubytovanie_ Londýn (03.-06.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP41_poplatky_ Helsinki (12.-16.9.2018)

REG_MOP41_poplatky_ Helsinki (12.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

REG_MOP45_letenky_ 1_Amsterdam (18.-21.9.2018)

REG_MOP45_letenky_ 1_Amsterdam (18.-21.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP39_poplatky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.9.2018)

REG_MOP39_poplatky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

REG_MOP56_poplatky_ Evora (Lisabon) (03.-07.09.2018)

REG_MOP56_poplatky_ Evora (Lisabon) (03.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

REG_MOP62_letenky_ Londýn (03.-06.09.2018)

REG_MOP62_letenky_ Londýn (03.-06.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

REG_MOP62_poplatky_ Londýn (03.-06.09.2018)

REG_MOP62_poplatky_ Londýn (03.-06.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

REG_MOP38_ubytovanie_Praha (18.-22.9.2018)

REG_MOP38_ubytovanie_Praha (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP43_ubytovanie_ Birmingham (11.-14.9.2018)

REG_MOP43_ubytovanie_ Birmingham (11.-14.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP40_letenky_ Kolín nad Rýnom (11.-14.9.2018)

REG_MOP40_letenky_ Kolín nad Rýnom (11.-14.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP45_letenky_ 3_Amsterdam (18.-21.9.2018)

REG_MOP45_letenky_ 3_Amsterdam (18.-21.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP49_ubytovanie_ Paríž (06.-10.09.2018)

REG_MOP49_ubytovanie_ Paríž (06.-10.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP51_letenky_ Poznaň (14.-16.09.2018)

REG_MOP51_letenky_ Poznaň (14.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP55_ubytovanie_ Paríž (17.-21.09.2018)

REG_MOP55_ubytovanie_ Paríž (17.-21.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP53_letenky_ Paríž (18.-22.09.2018)

REG_MOP53_letenky_ Paríž (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP60_ubytovanie_ Londýn (18.-22.09.2018)

REG_MOP60_ubytovanie_ Londýn (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP66_ubytovanie_ Mníchov (17.-20.09.2018)

REG_MOP66_ubytovanie_ Mníchov (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP46_poplatky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

REG_MOP46_poplatky_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

REG_MOP49_poplatky_ Paríž (06.-10.09.2018)

REG_MOP49_poplatky_ Paríž (06.-10.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

REG_MOP50_poplatky_ Brno (15.-16.09.2018)

REG_MOP50_poplatky_ Brno (15.-16.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2022

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky 11/2018

Nepriame výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
46,748 €
Schválené na preplatenie
46,748 €
Realizácia
-
Názov

REG_MOP60_61_letenky_ Londýn (18.-22.09.2018)

REG_MOP60_61_letenky_ Londýn (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

REG_MOP39_ubytovanie_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.9.2018)

REG_MOP39_ubytovanie_ Frankfurt nad Mohanom (05.-07.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP40_ubytovanie_ Kolín nad Rýnom (11.-14.9.2018)

REG_MOP40_ubytovanie_ Kolín nad Rýnom (11.-14.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP44_ubytovanie_ Paríž (09.-13.9.2018)

REG_MOP44_ubytovanie_ Paríž (09.-13.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

REG_MOP53_ubytovanie_ Paríž (18.-22.09.2018)

REG_MOP53_ubytovanie_ Paríž (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP57_ubytovanie_ Valencia (17.-21.09.2018)

REG_MOP57_ubytovanie_ Valencia (17.-21.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP65_ubytovanie_ Praha (20.-24.09.2018)

REG_MOP65_ubytovanie_ Praha (20.-24.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

REG_MOP45_poplatky_ Amsterdam (18.-21.9.2018)

REG_MOP45_poplatky_ Amsterdam (18.-21.9.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,701 €
Schválené na preplatenie
8,701 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

REG_MOP53_poplatky_1_ Paríž (18.-22.09.2018)

REG_MOP53_poplatky_1_ Paríž (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

REG_MOP53_poplatky_2_ Paríž (18.-22.09.2018)

REG_MOP53_poplatky_2_ Paríž (18.-22.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

REG_MOP66_poplatky_ Mníchov (17.-20.09.2018)

REG_MOP66_poplatky_ Mníchov (17.-20.09.2018)

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nepriame výdavky 11/2018

Nepriame výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,521 €
Schválené na preplatenie
5,521 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
5,844 €
Schválené na preplatenie
5,844 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 11/2018

Nepriame výdavky ŽoP NP NPC v regiónoch 11/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
1,948 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,144 €
Schválené na preplatenie
13,736 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
13,160 €
Schválené na preplatenie
12,988 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018 A3

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
87,346 €
Schválené na preplatenie
87,346 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018 A4

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
11,821 €
Schválené na preplatenie
11,821 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

18MZDY011

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
425,229 €
Schválené na preplatenie
424,984 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

18MZDY011

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
50,211 €
Schválené na preplatenie
50,187 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
43,894 €
Schválené na preplatenie
43,894 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nájomné 11/2018 A3

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Prenájom priestorov 11/2018

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Prenájom priestorov 11/2018

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nájomné 11/2018

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nájomné 11/2018 A4

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

18MZDY011

Mzdové výdavky zamestnancov 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
184,279 €
Schválené na preplatenie
184,279 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nájomné 11/2018

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,265 €
Schválené na preplatenie
26,265 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nájomné 11/2018

Nájomné 11/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Prenájom ZA 4 - 6/2022

Prenájom ZA

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Prenájom priestorov 12/2018

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Prenájom priestorov 12/2018

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Nájomné 12/2018

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Creative Point Prenájom ZA 4 - 6/2022

Prenájom ZA

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Nájomné 12/2018 A4

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Prenájom ZA 4 - 6/2022

Prenájom ZA

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Prenájom ZA 4 - 6/2022

Prenájom ZA

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Prenájom ZA 4 - 6/2022 doplatok

Prenájom ZA

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Nájomné 12/2018

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,474 €
Schválené na preplatenie
26,474 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Nájomné 12/2018

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom Nitra 5 - 8/2022

Prenájom NR

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Prenájom Nitra 5 - 8/2022

Prenájom NR

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Nájomné 12/2018 A3

Nájomné 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
27,684 €
Schválené na preplatenie
27,684 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
237,163 €
Schválené na preplatenie
237,163 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
3,869 €
Schválené na preplatenie
3,869 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Mzdové výdavky zamestnancov 12/2018

Vlastník dokladu
Slovak Business Agency
Dodávateľ
Slovak Business Agency
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizác