Financovanie materiálno - technického vybavenia, odborných služieb a publicity VA v rámci implementácie OPVaI na rok 2017

Výskumná agentúra

Popis projektu

Projekt Financovanie materiálno-technického vybavenia, odborných služieb a publicity VA v rámci implementácie OPVaI na rok 2017 je
projektom technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie OP Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov VA participujúcich na implementácie OPVaI, na kvalitné priebežné vzdelávanie a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia a monitorovania OP VaI vrátane
výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007- 2013.

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2017
Celková suma
1,283,019 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
950,989 €
Nezrovnalosti
2,121 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 6 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 5 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 4 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 2 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 1 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka tepla 2/2017

Dodávka tepla 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

Dodávka tepla 2/2017

Dodávka tepla 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,894 €
Schválené na preplatenie
5,894 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 2/2017

Dodávka elektrickej energie 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
2,556 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 2/2017

Dodávka elektrickej energie 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Prenájom bezpeč. nádob

Prenájom bezpeč. nádob

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Prenájom bezpeč. nádob

Prenájom bezpeč. nádob

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Upratovacie služby za február2017

Upratovacie služby za február 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
1,194 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Upratovacie služby za február2017

Upratovacie služby za február 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Prenájom kopírok 3/17

Prenájom kopírok 3/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Prenájom kopírok 3/17

Prenájom kopírok 3/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Strážna služba 2/2017

Strážna služba 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Strážna služba 2/2017

Strážna služba 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Dodávka tepla 1/2017

Dodávka tepla 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Dodávka tepla 1/2017

Dodávka tepla 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,047 €
Schválené na preplatenie
7,047 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Prenájom kávovaru 1/17

Prenájom kávovaru 1/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

Prenájom kávovaru 1/17

Prenájom kávovaru 1/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

Prenájom kávovaru 3/17

Prenájom kávovaru 3/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Prenájom kávovaru 3/17

Prenájom kávovaru 3/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Školenie 30.1.2017

Školenie 30.1.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Školenie 30.1.2017

Školenie 30.1.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Prenájom kopírok 1/17

Prenájom kopírok 1/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

Prenájom kopírok 1/17

Prenájom kopírok 1/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

Monitoring médií 2/2017

Monitoring médií 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

Monitoring médií 2/2017

Monitoring médií 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

Strážna služba 3/2017

Strážna služba 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Strážna služba 3/2017

Strážna služba 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Pošta marec 2017

Pošta marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Pošta marec 2017

Pošta marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 1/2017

Dodávka elektrickej energie 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
2,804 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 1/2017

Dodávka elektrickej energie 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 3/2017

Dodávka elektrickej energie 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 3/2017

Dodávka elektrickej energie 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
2,327 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Prenájom kopírok 2/17

Prenájom kopírok 2/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Prenájom kopírok 2/17

Prenájom kopírok 2/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Strážna služba 1/2017

Strážna služba 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Strážna služba 1/2017

Strážna služba 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Pošta február 2017

Pošta február 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Pošta február 2017

Pošta február 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Upratovacie služby za január 2017

Upratovacie služby za január 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

Upratovacie služby za január 2017

Upratovacie služby za január 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

Monitoring médií 1/2017

Monitoring médií 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

Monitoring médií 1/2017

Monitoring médií 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

Monitoring médií 3/2017

Monitoring médií 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
19.04.2017
Názov

Monitoring médií 3/2017

Monitoring médií 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
19.04.2017
Názov

Dodávka tepla 3/2017

Dodávka tepla 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
19.04.2017
Názov

Dodávka tepla 3/2017

Dodávka tepla 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,223 €
Schválené na preplatenie
4,223 €
Realizácia
19.04.2017
Názov

Prenájom kávovaru 2/17

Prenájom kávovaru 2/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Prenájom kávovaru 2/17

Prenájom kávovaru 2/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Dodavka zrnkovej kávy

Dodavka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Upratovacie služby za marec 2017

Upratovacie služby za marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

Upratovacie služby za marec 2017

Upratovacie služby za marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

Pošta január 2017

Pošta január 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Pošta január 2017

Pošta január 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Kancelárske stoličky

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,952 €
Schválené na preplatenie
6,952 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Kancelárske stoličky

Kancelárske stoličky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Nájomné január - marec 2017

Nájomné január - marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,026 €
Schválené na preplatenie
119,026 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

Nájomné január - marec 2017

Nájomné január - marec 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,237 €
Schválené na preplatenie
7,237 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

Nájomné apríl - jún 2017

Nájomné apríl - jún 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,462 €
Schválené na preplatenie
122,462 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

Nájomné apríl - jún 2017

Nájomné apríl - jún 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,448 €
Schválené na preplatenie
7,448 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

Školenie 22.6.2017 (Košinárová)

Školenie 22.6.2017 (Košinárová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Školenie 22.6.2017 (Košinárová)

Školenie 22.6.2017 (Košinárová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Dodávka tepla 5/2017

Dodávka tepla 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,282 €
Schválené na preplatenie
3,282 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Dodávka tepla 5/2017

Dodávka tepla 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Prenájom kávovaru 5/17

Prenájom kávovaru 5/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Prenájom kávovaru 5/17

Prenájom kávovaru 5/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Prenájom kávovaru 8/17

Prenájom kávovaru 8/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

Prenájom kávovaru 8/17

Prenájom kávovaru 8/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

Školenie 12.6.2017

Školenie 12.6.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Školenie 12.6.2017

Školenie 12.6.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Školenie 22.6.2017 (Čvapek)

Školenie 22.6.2017 (Čvapek)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Školenie 22.6.2017 (Čvapek)

Školenie 22.6.2017 (Čvapek)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Dodávka tepla 4/2017

Dodávka tepla 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,806 €
Schválené na preplatenie
3,806 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Dodávka tepla 4/2017

Dodávka tepla 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Prenájom kávovaru 4/17

Prenájom kávovaru 4/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Prenájom kávovaru 4/17

Prenájom kávovaru 4/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Prenájom kopírok 4/17

Prenájom kopírok 4/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Prenájom kopírok 4/17

Prenájom kopírok 4/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Školenie k správe majetku

Školenie k správe majetku

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Školenie k správe majetku

Školenie k správe majetku

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Dodávka tepla 6/2017

Dodávka tepla 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
1,957 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

Dodávka tepla 6/2017

Dodávka tepla 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Prenájom kopírok 5/17

Prenájom kopírok 5/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Prenájom kopírok 5/17

Prenájom kopírok 5/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Dodávka tepla 7/2017

Dodávka tepla 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
1,949 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

Dodávka tepla 7/2017

Dodávka tepla 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

Prenájom kávovaru 6/17

Prenájom kávovaru 6/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Prenájom kávovaru 6/17

Prenájom kávovaru 6/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Prenájom kopírok 7/17

Prenájom kopírok 7/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Prenájom kopírok 7/17

Prenájom kopírok 7/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Monitoring médií 4/2017

Monitoring médií 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

Monitoring médií 4/2017

Monitoring médií 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

Monitoring médií 6/2017

Monitoring médií 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

Monitoring médií 6/2017

Monitoring médií 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 6/2017

Dodávka elektrickej energie 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,821 €
Schválené na preplatenie
2,821 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 6/2017

Dodávka elektrickej energie 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Upratovacie služby za apríl 2017

Upratovacie služby za apríl 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
1,311 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Upratovacie služby za apríl 2017

Upratovacie služby za apríl 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Pošta apríl 2017

Pošta apríl 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Pošta apríl 2017

Pošta apríl 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Monitoring médií 5/2017

Monitoring médií 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Monitoring médií 5/2017

Monitoring médií 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 4/2017

Dodávka elektrickej energie 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,291 €
Schválené na preplatenie
2,291 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 4/2017

Dodávka elektrickej energie 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

Upratovacie služby za jún 2017

Upratovacie služby za jún 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

Upratovacie služby za jún 2017

Upratovacie služby za jún 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

Strážna služba 4/2017

Strážna služba 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Strážna služba 4/2017

Strážna služba 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Propagačné predmety OPVaI

Propagačné predmety OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
06.03.2017
Názov

Propagačné predmety OPVaI

Propagačné predmety OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
06.03.2017
Názov

Prenájom kopírok 8/17

Prenájom kopírok 8/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Prenájom kopírok 8/17

Prenájom kopírok 8/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Nájomné júl - september 2017

Nájomné júl - september 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,087 €
Schválené na preplatenie
122,087 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Nájomné júl - september 2017

Nájomné júl - september 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,424 €
Schválené na preplatenie
7,424 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Monitoring medií 8/2017

Monitoring medií 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Monitoring medií 8/2017

Monitoring medií 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Pošta august 2017

Pošta august 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
26.09.2017
Názov

Pošta august 2017

Pošta august 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
26.09.2017
Názov

Strážna služba 7/2017

Strážna služba 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Strážna služba 7/2017

Strážna služba 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Upratovacie služby za august 2017

Upratovacie služby za august 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Upratovacie služby za august 2017

Upratovacie služby za august 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Dodávka tepla 8/2017

Dodávka tepla 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
1,940 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Dodávka tepla 8/2017

Dodávka tepla 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 7/2017

Dodávka elektrickej energie 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816 €
Schválené na preplatenie
2,816 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 7/2017

Dodávka elektrickej energie 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 8/2017

Dodávka elektrickej energie 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,031 €
Schválené na preplatenie
3,031 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 8/2017

Dodávka elektrickej energie 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 9/2017

Dodávka elektrickej energie 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
2,656 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 9/2017

Dodávka elektrickej energie 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Upratovacie služby 5/2017

Upratovacie služby 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
1,302 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Upratovacie služby 5/2017

Upratovacie služby 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Licencie ESET

Licencie ESET

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Licencie ESET

Licencie ESET

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
3,208 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
2,195 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Monitoring medií 7/2017

Monitoring medií 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Monitoring medií 7/2017

Monitoring medií 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Pošta 7/2017

Pošta 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

Pošta 7/2017

Pošta 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

Pošta 6/2017

Pošta 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

Pošta 6/2017

Pošta 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

Pošta 5/2017

Pošta 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Pošta 5/2017

Pošta 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Strážna služba 7/2017

Strážna služba 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Strážna služba 7/2017

Strážna služba 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Strážna služba 5/2017

Strážna služba 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
1,256 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Strážna služba 5/2017

Strážna služba 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Upratovacie služby 7/2017

Upratovacie služby 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Upratovacie služby 7/2017

Upratovacie služby 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
1,295 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 5/2017

Dodávka elektrickej energie 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Dodávka elektrickej energie 5/2017

Dodávka elektrickej energie 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,421 €
Schválené na preplatenie
2,421 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Prevádzkové stroje a zariadenia

Prevádzkové stroje a zariadenia

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Prevádzkové stroje a zariadenia

Prevádzkové stroje a zariadenia

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,305 €
Schválené na preplatenie
15,489 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,902 €
Schválené na preplatenie
68,307 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,370 €
Schválené na preplatenie
4,152 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,707 €
Schválené na preplatenie
3,522 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Pneumatiky

Pneumatiky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Pneumatiky

Pneumatiky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Cestovné náhrady OH 2017

Cestovné príkazy OH za rok 2017, OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2017
Názov

Cestovné náhrady OH 2017

Cestovné príkazy OH za rok 2017, OPVaI

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
10,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2017
Názov

Strážna služba 6/2017

Strážna služba 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Strážna služba 6/2017

Strážna služba 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Strážna služba 9/2017

Strážna služba 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Strážna služba 9/2017

Strážna služba 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Nájomné 10 - 12/2017

Nájomné 10 - 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,277 €
Schválené na preplatenie
8,277 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Nájomné 10 - 12/2017

Nájomné 10 - 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,209 €
Schválené na preplatenie
136,209 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Strážna služba 10/2017

Strážna služba 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
2,341 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Strážna služba 10/2017

Strážna služba 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Strážna služba 11/2017

Strážna služba 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Strážna služba 11/2017

Strážna služba 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Strážna služba 12/2017

Strážna služba 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Strážna služba 12/2017

Strážna služba 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
2,439 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Prenájom kopírok 9/17

Prenájom kopírok 9/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Prenájom kopírok 9/17

Prenájom kopírok 9/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Prenájom kopírok 10/17

Prenájom kopírok 10/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prenájom kopírok 10/17

Prenájom kopírok 10/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Prenájom kopírok 11/17

Prenájom kopírok 11/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Prenájom kopírok 11/17

Prenájom kopírok 11/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Prenájom kopírok 12/17

Prenájom kopírok 12/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Prenájom kopírok 12/17

Prenájom kopírok 12/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Upratovacie služby 9/2017

Upratovacie služby 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Upratovacie služby 9/2017

Upratovacie služby 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Pošta 9/2017

Pošta 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Pošta 9/2017

Pošta 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Pošta 10/2017

Pošta 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pošta 10/2017

Pošta 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pošta 11/2017

Pošta 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Pošta 11/2017

Pošta 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Monitoring medií 9/2017

Monitoring medií 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Monitoring medií 9/2017

Monitoring medií 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Monitoring medií 10/2017

Monitoring medií 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Monitoring medií 10/2017

Monitoring medií 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Monitoring medií 11/2017

Monitoring medií 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Monitoring medií 11/2017

Monitoring medií 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Monitoring medií 12/2017

Monitoring medií 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
19.01.2018
Názov

Monitoring medií 12/2017

Monitoring medií 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
19.01.2018
Názov

Školenie EXCEL

Školenie EXCEL

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
1,535 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Školenie EXCEL

Školenie EXCEL

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Hygienické potreby

Hygienické potreby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Školenie 27.10.2017

Školenie 27.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Školenie 27.10.2017

Školenie 27.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Školenie 14.11.2017 (Krajčovičová)

Školenie 14.11.2017 (Krajčovičová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Školenie 14.11.2017 (Krajčovičová)

Školenie 14.11.2017 (Krajčovičová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

Školenie 22.11.2017

Školenie 22.11.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Školenie 22.11.2017

Školenie 22.11.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Školenie 12.12.2017 (Košinárová)

Školenie 12.12.2017 (Košinárová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Školenie 12.12.2017 (Košinárová)

Školenie 12.12.2017 (Košinárová)

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Školenie 12.12.2017

Školenie 12.12.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Školenie 12.12.2017

Školenie 12.12.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

HDD SAS 300 GB

HDD SAS 300 GB

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2017
Názov

HDD SAS 300 GB

HDD SAS 300 GB

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2017
Názov

Školenie 7.12.2017

Školenie 7.12.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Školenie 7.12.2017

Školenie 7.12.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Kancelárske vybavenie

Kancelárske vybavenie

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
2,477 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Kancelárske vybavenie

Kancelárske vybavenie

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Kancelárske vybavenie - skrinka na kľúče

Kancelárske vybavenie

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Kancelárske vybavenie - skrinka na kľúče

Kancelárske vybavenie

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Školenie 19.10.2017

Školenie 19.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Školenie 19.10.2017

Školenie 19.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Školenie 18.10.2017

Školenie 18.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Školenie 18.10.2017

Školenie 18.10.2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
3,889 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Pečiatky

Pečiatky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Pečiatky

Pečiatky

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
2,513 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
2,483 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,419 €
Schválené na preplatenie
6,419 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

IT služby

IT služby

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Dodávka tepla 9/2017

Dodávka tepla 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Dodávka tepla 9/2017

Dodávka tepla 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,255 €
Schválené na preplatenie
1,409 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Dodávka tepla 10/2017

Dodávka tepla 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Dodávka tepla 10/2017

Dodávka tepla 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Dodávka tepla 11/2017

Dodávka tepla 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
2,260 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Dodávka tepla 11/2017

Dodávka tepla 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Dodávka tepla 12/2017

Dodávka tepla 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Dodávka tepla 12/2017

Dodávka tepla 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
3,015 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Upratovacie služby 12/2017

Upratovacie služby 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Upratovacie služby 12/2017

Upratovacie služby 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Prenájom kávovaru 9/17

Prenájom kávovaru 9/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Prenájom kávovaru 9/17

Prenájom kávovaru 9/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Prenájom kávovaru 10/17

Prenájom kávovaru 10/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Prenájom kávovaru 10/17

Prenájom kávovaru 10/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Prenájom kávovaru 11/17

Prenájom kávovaru 11/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Prenájom kávovaru 11/17

Prenájom kávovaru 11/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Prenájom kávovaru 12/17

Prenájom kávovaru 12/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Prenájom kávovaru 12/17

Prenájom kávovaru 12/17

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

Poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

Poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,926 €
Schválené na preplatenie
1,926 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

PZP motorových vozidiel

PZP motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

PZP motorových vozidiel

PZP motorových vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Dodávka zrnkovej kávy

Dodávka zrnkovej kávy

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Upratovacie služby 11/2017

Upratovacie služby 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Upratovacie služby 11/2017

Upratovacie služby 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Upratovacie služby 10/2017

Upratovacie služby 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Upratovacie služby 10/2017

Upratovacie služby 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Servis vozidiel

Servis vozidiel

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
18.04.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.04.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Slovnaft palivové karty

Slovnaft palivové karty

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Orange telefónne poplatky 1/2017

Orange telefónne poplatky 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 1/2017

Orange telefónne poplatky 1/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 2/2017

Orange telefónne poplatky 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 2/2017

Orange telefónne poplatky 2/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 3/2017

Orange telefónne poplatky 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 3/2017

Orange telefónne poplatky 3/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 4/2017

Orange telefónne poplatky 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 4/2017

Orange telefónne poplatky 4/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 5/2017

Orange telefónne poplatky 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 5/2017

Orange telefónne poplatky 5/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 6/2017

Orange telefónne poplatky 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 6/2017

Orange telefónne poplatky 6/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 7/2017

Orange telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 7/2017

Orange telefónne poplatky 7/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 8/2017

Orange telefónne poplatky 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 8/2017

Orange telefónne poplatky 8/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 9/2017

Orange telefónne poplatky 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 9/2017

Orange telefónne poplatky 9/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 10/2017

Orange telefónne poplatky 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 10/2017

Orange telefónne poplatky 10/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 11/2017

Orange telefónne poplatky 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 11/2017

Orange telefónne poplatky 11/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Orange telefónne poplatky 12/2017

Orange telefónne poplatky 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Orange telefónne poplatky 12/2017

Orange telefónne poplatky 12/2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Firewall

Firewall

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,464 €
Schválené na preplatenie
12,464 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Firewall

Firewall

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Cestovné náhrady tuzemské za rok 2017

Cestovné náhrady tuzemské za rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
2,809 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Cestovné náhrady tuzemské za rok 2017

Cestovné náhrady tuzemské za rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Cestovné náhrady zahraničné za rok 2017

Cestovné náhrady zahraničné za rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Cestovné náhrady zahraničné za rok 2017

Cestovné náhrady zahraničné za rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Diaľničné známky na rok 2017

Diaľničné známky na rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

Diaľničné známky na rok 2017

Diaľničné známky na rok 2017

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
25.01.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
1,526 €
Vrátená suma
1,526 €
Suma na vymáhanie
1,526 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
595 €
Vrátená suma
595 €
Suma na vymáhanie
595 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
4,902 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Diskriminačné techn…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO
35919001
Názov
Výskumná agentúra
IČO
31819494
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
airo, s.r.o.
IČO
48286621
Názov
Slovakia Online s.r.o.
IČO
31402445
Názov
Ing. Anton Fuzák
IČO
17608023
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
OFFICE STAR s.r.o., V. Horváthová
IČO
46323546
Názov
Jarroslav Kačmár - HasPO
IČO
34896465
Názov
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier
IČO
33768897
Názov
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO
00585441
Názov
NIKO KÁVA, s.r.o.
IČO
36316237
Názov
RICOH Slovakia s.r.o.
IČO
31331785
Názov
Bratislavská teplárenská a.s.
IČO
35823542
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Zelená pošta s.r.o.
IČO
46529233
Názov
Magna Energia a.s.
IČO
35743565
Názov
Mapeka s.r.o.
IČO
36688843
Názov
AGENTÚRA APOLLO spol. s.r.o.
IČO
36843741
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
EDOC-PEM s.r.o.
IČO
36287229
Názov
VMB a.s.
IČO
35778130
Názov
Slovenská pošta a.s.
IČO
36631124
Názov
DKFB PLUS s.r.o.
IČO
44626975
Názov
BB KOMES export - import, s.r.o.
IČO
31606300
Názov
iLO, s.r.o.
IČO
47156074
Názov
Green Wave Recycling s.r.o.
IČO
45539197
Názov
Marián Juhás MRJ
IČO
35195827
Názov
REDA s.r.o.
IČO
31347177
Názov
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
IČO
43939899
Názov
ANATEX
IČO
36650641
Názov
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.
IČO
50685406
Názov
Juraj Spišák - Majster Papier
IČO
13959603
Názov
JURIGA spol. s r. o.
IČO
31344194
Názov
TechAid s.r.o.
IČO
47786914
Názov
Korporátne služby s.r.o.
IČO
50490273
Názov
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.
IČO
46380434
Názov
CAREX BRATISLAVA s.r.o.
IČO
35790555
Názov
MIKONA s.r.o.
IČO
31570364
Názov
EuroServis LK spol. s.r.o.
IČO
46566392
Názov
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO
31595545
Názov
ALAMEX s.r.o.
IČO
43885071
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.