Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP III“ je zameraný na financovanie materiálno-technického zabezpečenia troch monitorovacích výborov, materiálno-technické vybavenie a prevádzkovú podporu pre zamestnancov RO a PJ v období od januára 2019 do decembra 2020. Cieľom projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP III“ je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom administratívnych kapacít s dostatočným materiálno-technickým a prevádzkovým zabezpečením. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.
Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 01/2019 do 12/2020, t.j. 24 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121).
Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ.
MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP III“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2020
Celková suma
415,458 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
124,4166 (počet)
Cieľ
131,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 1/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 1/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 1/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 1/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 2/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 2/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 3/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 3/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 4/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 4/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 5/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 5/2020

Vodohospodárska výstavby, š.p. - Nájom NP 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 6/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 6/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 1/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 1/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 2/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 2/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 3/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 3/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 1/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 1/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 2/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 2/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 3/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 3/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 4/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 4/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 5/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 5/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 6/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 6/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 7/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 7/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 2/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 2/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 4/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 4/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 5/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 5/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 7/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 7/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 1/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 1/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 1/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 2/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 2/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 2/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis)1-3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis)1-3/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 1-3/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900992

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900992

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190901316

Kancelársky materiál - faktúra č. 190901316

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190901316

Kancelársky materiál - faktúra č. 190901316

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190902064

Kancelársky materiál - faktúra č. 190902064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190902064

Kancelársky materiál - faktúra č. 190902064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900686

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900686

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900686

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900686

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900697

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900697

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900697

Kancelársky materiál - faktúra č. 190900697

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 5/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 5/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 6/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 6/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 4/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 4/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 4-6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 4-6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 4-6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 4-6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 6/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 6/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 5/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 5/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 5/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 4/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 4/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 4/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 8/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 8/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 8/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 8/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 9/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 9/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 10/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 10/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

9. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP

9. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

9. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP

9. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 11/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 11/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 9/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 9/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 8/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 8/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 7/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 7/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 7-9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 7-9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 7-9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 7-9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 9/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 8/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 8/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 7/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 7/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby Ťarchopis 10-12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby Ťarchopis 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby Ťarchopis 10-12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby Ťarchopis 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 10-12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 10-12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby (Ťarchopis) 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Nájom NP 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny11/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny11/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 9/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 9/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 9/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 8/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 8/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 8/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 7/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 7/2020

Telekomunikačné služby IP telefóny 7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2020

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2020

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Pokladničný blok č. 000764

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Pokladničný blok č. 000764

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2020

Pokladničný blok č. 14783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2020

Pokladničný blok č. 14783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 7/2020

Pokladničný blok č. 14783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 7/2020

Pokladničný blok č. 14783

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2020

Pokladničný blok č. 000452

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2020

Pokladničný blok č. 000452

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 12/2020

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 12/2020

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 12/2020

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 12/2020

Faktúra č. 000250003087596

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2020

Faktúra č. 000250003085701

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2020

Faktúra č. 000250003085701

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2020

Pokladničný blok č. 000037

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 12/2020

Pokladničný blok č. 000037

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Pokladničný blok č. 5058

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Pokladničný blok č. 5058

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Faktúra č. 000250004032082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250004032082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Faktúra č. 000250004032082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250004032082

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Faktúra č. 000250003077848

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 11/2020

Faktúra č. 000250003077848

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003063570

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2020

Faktúra č. 000250003063570

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 9/2020

Faktúra č. 000250003063570

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003063570

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2020

Faktúra č. 000250001045690

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2020

Faktúra č. 000250001045690

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2020

Pokladničný blok č. 001188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2020

Pokladničný blok č. 001188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 8/2020

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 8/2020

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 8/2020

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 8/2020

Faktúra č. 000250002054707

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 7/2020

Faktúra č. 000250003051200

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 7/2020

Faktúra č. 000250003051200

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Faktúra č. 000250003042188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Faktúra č. 000250003042188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Pokladničný blok č. 001041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2020

Pokladničný blok č. 001041

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 6/2020

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 6/2020

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 6/2020

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 6/2020

Faktúra č. 000250004015290

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 6/2020

Pokladničný blok č. 2411

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 6/2020

Pokladničný blok č. 2411

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 6/2020

Faktúra č. 000250004014116

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 6/2020

Faktúra č. 000250004014116

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Pokladničný blok č. 8517

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Pokladničný blok č. 8517

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Pokladničný blok č. 000471

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Pokladničný blok č. 000471

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Faktúra č. 000250003035618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Faktúra č. 000250003035618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003035618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250003035618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 5/2020

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 5/2020

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 5/2020

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 5/2020

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

PVC prepravka

Faktúra č. 000250002030865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 762

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 762

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Faktúra č. 000250005015541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 5/2020

Faktúra č. 000250005015541

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 697

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 697

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 000026

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 5/2020

Pokladničný blok č. 000026

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005005621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005005621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2020

Faktúra č. 000250005005621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2020

Faktúra č. 000250005005621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Prepravky PVC

Faktúra č. 000250003012747

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Prepravky PVC

Faktúra č. 000250003012747

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 2/2020

Faktúra č. 000250003012747

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 2/2020

Faktúra č. 000250003012747

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 1/2020

Faktúra č. 000250003003610

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 1/2020

Faktúra č. 000250003003610

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 1/2020

Pokladničný blok č. 000595

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 1/2020

Pokladničný blok č. 000595

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908815

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908815

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908815

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908815

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202784

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202784

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202784

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202784

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908617

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908617

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908617

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908617

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908675

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908675

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908675

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908675

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908528

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908528

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908528

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908528

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908563

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908563

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908563

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908563

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908792

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908792

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908792

Kancelársky materiál - faktúra č. 190908792

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190200624

Kancelársky materiál - faktúra č. 190200624

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190200624

Kancelársky materiál - faktúra č. 190200624

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202634

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202634

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202634

Kancelársky materiál - faktúra č. 190202634

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190203438

Kancelársky materiál - faktúra č. 190203438

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190203438

Kancelársky materiál - faktúra č. 190203438

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205678

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205678

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205678

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205678

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205808

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205808

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205808

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205808

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205959

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205959

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205959

Kancelársky materiál - faktúra č. 190205959

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Telekomunikačné služby Orange 1/2019

Telekomunikačné služby Orange 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Telekomunikačné služby Orange 1/2019

Telekomunikačné služby Orange 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov- Častá Papiernička

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov- Častá Papiernička

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

PHM 10/2019 - Hungary - mýto

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 10/2019 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýtne

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 10/2019 - Slovakia

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 10/2019 - Slovakia

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 10/2019 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýtne

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 10/2019 - Hungary - mýto

PHM 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

PHM 05/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

PHM 05/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

PHM 05/2019

PHM 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

PHM 05/2019

PHM 05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

PHM 04/2019 - Autolekárnička

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 04/2019 - Autolekárnička

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 04/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 04/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 04/2019

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 04/2019

PHM 04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

PHM 02/2019 - Hungary - mýto

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 02/2019 - Hungary - mýto

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýto

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 02/2019 - Slovakia

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 02/2019 - Slovakia

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýto

PHM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

PHM 01/2020 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

PHM 01/2020

PHM 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

PHM 01/2020

PHM 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

PHM 01/2020 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

PHM 01/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

PHM 01/2019

PHM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

PHM 01/2019

PHM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

PHM 01/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

PHM 12/2020

PHM 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

PHM 12/2020

PHM 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

PHM 11/2020

PHM 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

PHM 11/2020

PHM 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

PHM 10/2020

PHM 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

PHM 10/2020

PHM 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

PHM 09/2020

PHM 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

PHM 09/2020

PHM 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

PHM 08/2020 - Croatia

PHM 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

PHM 08/2020 - Croatia

PHM 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

PHM 08/2020 - Slovakia

PHM 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

PHM 08/2020 - Slovakia

PHM 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

PHM 07/2020

PHM 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

PHM 07/2020

PHM 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

PHM 06/2020

PHM 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

PHM 06/2020

PHM 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

PHM 05/2020

PHM 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

PHM 05/2020

PHM 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

PHM 04/2020

PHM 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

PHM 04/2020

PHM 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

PHM 03/2020

PHM 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

PHM 03/2020

PHM 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Česká Republika - mýto

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Česká Republika - mýto

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - Česká Republika

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - Česká Republika

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Slovakia - mýto

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - Slovakia

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - Slovakia

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 02/2020 - 0 % DPH - Slovakia - mýto

PHM 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

PHM 12/2019

PHM 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

PHM 12/2019

PHM 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

PHM 12/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

PHM 12/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

PHM 11/2019

PHM 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

PHM 11/2019

PHM 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

PHM 11/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

PHM 11/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

PHM 09/2019 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýtne

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Česká Republika

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - 0 % DPH - Slovakia - dial. nál. + mýtne

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Slovakia

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Slovakia

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Česká Republika

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Hungary - mýto

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 09/2019 - Hungary - mýto

PHM 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

PHM 08/2019

PHM 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

PHM 08/2019

PHM 08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

PHM 07/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

PHM 07/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

PHM 07/2019

PHM 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

PHM 07/2019

PHM 07/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

PHM 06/2019 - Autolekárnička

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 06/2019 - Autolekárnička

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 06/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 06/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 06/2019

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 06/2019

PHM 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

PHM 03/2019

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

PHM 03/2019

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

PHM 03/2019 - Autolekárnička

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

PHM 03/2019 - Autolekárnička

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

PHM 03/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

PHM 03/2019 - 0 % DPH - dial. nál. + mýtne

PHM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 - SMS lístok 12/2019

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Telekomunikačné služby O2 - SMS lístok 12/2019

Telekomunikačné služby O2 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Telekomunikačné služby O2 11/2019

Telekomunikačné služby O2 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 11/2019

Telekomunikačné služby O2 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 - SMS lístok 10/2019

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 - SMS lístok 10/2019

Telekomunikačné služby O2 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 9/2019

Telekomunikačné služby O2 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 9/2019

Telekomunikačné služby O2 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 8/2019

Telekomunikačné služby O2 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 8/2019

Telekomunikačné služby O2 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 7/2019

Telekomunikačné služby O2 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 7/2019

Telekomunikačné služby O2 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 6/2019

Telekomunikačné služby O2 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 6/2019

Telekomunikačné služby O2 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 5/2019

Telekomunikačné služby O2 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 5/2019

Telekomunikačné služby O2 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 4/2019

Telekomunikačné služby O2 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 4/2019

Telekomunikačné služby O2 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 3/2019

Telekomunikačné služby O2 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 3/2019

Telekomunikačné služby O2 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 2/2019

Telekomunikačné služby O2 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 2/2019

Telekomunikačné služby O2 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 1/2019

Telekomunikačné služby O2 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Telekomunikačné služby O2 1/2019

Telekomunikačné služby O2 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
655 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
382 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
O2 Slovakia, s.r.o.
IČO
35848863
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
46088369
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
Spusta Group s. r. o.
IČO
35802065
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.