Popis projektu

Štatistika podľa najnovších trendov (napr. prístup v Holandsku) má prístup k takmer všetkým vládnym údajom, čo pomáha vytvárať a dotvárať oficiálne štatistiky štátu. Okrem toho je vhodné a účelné  používať aj nové zdroje údajov, ktoré predstavujú niekedy extrémne veľké objemy dát s vysokou frekvenciou – ako napríklad údaje získané zo senzorov. Využívaním metód spracovania údajov ako napr. Big Data je následne cieľom sledovať, merať a popisovať vývoj v spoločnosti, čo predstavuje štatistiku v reálnom čase.

V rámci projektu by bolo vhodné konzumovať veľké množstvá údajov a tak zabezpečovať nasledovné štatistické produkty resp. usecasy:

  • Identifikácia pohybov populácie na základe anonymizovaných údajov z telefónov
    • Vizualizácia údajov získaných ako Big Data prostredníctvom Dot Maps (typ mapy, ktorý používa bodku na zobrazenie prítomnosti prvku alebo javu)
  • Spracovanie údajov aj do GIS pre identifikovanie sociálnych vplyvov
  • Spracovanie analýz na vypracovanie odhadov tzv. Dennej populácie, ktoré poskytujú prehľad o počte ľudí umiestnených v konkrétnych oblastiach v konkrétnom čase
  • spracovanie informácií na sociálnych sieťach a definovanie závislosti medzi náladou v spoločnosti a súčasnou socioekonomickou problematikou

Viac
Subjekt
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.09.2023
Celková suma
1,842,712 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
27.02.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
17.10.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
26.09.2023
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
30.08.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
25.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
18.03.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
14.04.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022002_analýza a dizajn A1

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA2022001_analýza a dizajn A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT / IS konzultant

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT / IS konzultant

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Projektový manažér IT projketu

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2022003_A3

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 05/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 05/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 05/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 10/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 10/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 10/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 10/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nasadenie - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 09/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Nasadenie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 09/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 07/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 07/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 07/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 07/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 09/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 09/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 09/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 09/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 08/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nasadenie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 08/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Testovanie - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 08/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Testovanie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 08/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 02/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 02/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 02/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 06/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 06/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Testovanie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 06/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 12/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 12/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 12/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 05/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 05/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 05/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 05/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 06/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 06/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 06/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 06/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 01/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 01/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 08/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 08/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 08/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 08/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 07/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Testovanie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 07/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Testovanie - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 07/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 05/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 05/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Testovanie - Dátový špecialista - IT senior

RMV 05/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 04/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 04/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Testovanie - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 04/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 03/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 03/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 03/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 01/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 01/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 01/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 01/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 02/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 02/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 02/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 02/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 12/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 12/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 12/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 12/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 11/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 11/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 11/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 11/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 09/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 09/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 09/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 09/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 09/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 09/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 09/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 11/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 11/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 11/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 08/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 08/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 08/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 06/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Analýza a návrh - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 06/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 04/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 10/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Implementácia - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 10/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Implementácia - Dátový špecialista - IT senior

RMV 10/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Analýza a návrh - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 08/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 08/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Analýza a návrh - Odborník pre IT senior – Aplikačný inžinier

RMV 07/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Analýza a návrh - Dátový špecialista - IT senior

RMV 07/2022 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 07/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 07/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 06/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 06/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 04/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023006_A5

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT / IS konzultant (napr. SAP)

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT / IS konzultant (napr. SAP)

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT / IS konzultant (napr. SAP)

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023007_A6

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023004_A2

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT programátor/vývojár

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Školiteľ pre IT systémy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT architekt

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT tester

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT

Alistiq s.r.o._FA 2023005_A4

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Projektové riadenie - Projektový manažér

RMV 10/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Publicita - Špecialista na publicitu

RMV 10/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Projektové riadenie - Administratívny pracovník

RMV 10/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Projektové riadenie - Finančný manažér

RMV 10/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

Slovak Telecom_1182131218

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

NDS_13222000381

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

IT/IS konzultant (SAS)

Amplio_2301035

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár (SAS)

Amplio_2301035

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT/IS konzultant (SAS)

Amplio_2301035

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT programátor/vývojár (SAS)

Amplio_2301035

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

Gerulata_220100040

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup a spracovanie údajov

Gerulata_220100040

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

O2_3123100225

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup a spracovanie údajov

O2_3123100225

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

Orange_1300003090

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup a spracovanie údajov

Orange_1300003090

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nákup a spracovanie údajov

O2_3123100066

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup a spracovanie údajov

O2_3123100066

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/015

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/015

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/015

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/015

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/017

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/017

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/017

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance

GO SMART_OF2023/017

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO
35919001
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Orange Slovensko, a.s.
IČO
35697270
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO
00166197
Názov
Amplio s.r.o.
IČO
47852585
Názov
Go SMART, s. r. o.
IČO
46448799
Názov
O2 Slovakia, s.r.o.
IČO
47259116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.