Popis projektu

Projekt "Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP KŽP I." je zameraný na podporu procesov informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v období od januára 2015 do decembra 2017. Dĺžka projektu je 36 mesiacov. Miestom realizácie projektu je celé územie SR.

V rámci projektu sa realizujú aktivity ako mediálna kampaň v televíziách, rozhlase a printových médiách, grafický dizajn a výroba/tlač informačných materiálov a propagačných predmetov, vytvorenie web stránky OP KŽP, výročné konferencie a monitorovacie výbory zamerané na prezentáciu OP KŽP resp. ukončovanie OP ŽP. Celkový počet zrealizovaných informačných aktivít je 26 752 (obsahuje počet odvysielaných tv spotov, radio spotov, počet reklamných predmetov, informačných akcii atď.) a celkový počet administratývnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP v počte 211 (stanovené ako počet účastníkov štyroch monitorovacích výborov podľa prezenčnej listiny).

Výsledkom projektu bude posilnenie kvality vykonávaných činností a podpora absorpčnej schopnosti v oblasti informovania a komunikácie OP KŽP a zároveň zvýšenie povedomia o možnostiach a výsledkoch OP vrátane zdôraznenia úlohy Európskej únie.

V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu sú opravnené aktivity materiálno technické zabezpečenie a prevádzková podpora (oblasť intervencie 121) a 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania AK sú opravnené aktivity informačné a komunikačné nástroje (oblasť intervencie 123)

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.03.2018
Celková suma
1,331,402 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,139,940 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3: Výročné konferencie OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
08.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
06.12.2016
Názov
Aktivita 2: Grafický dizajn a výroba/tl…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2015
Skutočný začiatok
31.03.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
17.03.2016
Názov
Aktivita 1: Informačná mediálna kampaň
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Aktivita 3: Výročné konferencie OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
08.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
06.12.2016
Názov
Aktivita 2: Grafický dizajn a výroba/tl…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2015
Skutočný začiatok
31.03.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
17.03.2016
Názov
Aktivita 1: Informačná mediálna kampaň
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Aktivita 4: Materiálno – technické zabe…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
13.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
15.12.2016
Názov
Aktivita 4: Materiálno – technické zabe…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
13.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
15.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
27064,0 (počet)
Cieľ
26752,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.04.2018
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
211,0 (počet)
Cieľ
211,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.04.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637003 - Tlačiarenské služby za informačné a propagačné materiály OPKŽP

Fa č. 10150277

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637003 - Tlačiarenské služby za informačné a propagačné materiály OPKŽP

Fa č. 10150277

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,469 €
Schválené na preplatenie
17,469 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637001 - Výročná konferencia 2015

Faktúra č. 631112884

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637001 - Výročná konferencia 2015

Faktúra č. 631112884

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
1,323 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 1/2016, 20sek

Faktúra č. 4116010006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 1/2016, 20sek

Faktúra č. 4116010006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,733 €
Schválené na preplatenie
8,733 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 15245099

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,222 €
Schválené na preplatenie
12,222 €
Realizácia
04.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 15245099

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
04.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 1/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16240115

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,073 €
Schválené na preplatenie
4,073 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 1/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16240115

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 12/2015, 30 sek

Faktúra č. 5151012

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
21.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 12/2015, 30 sek

Faktúra č. 5151012

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,917 €
Schválené na preplatenie
8,917 €
Realizácia
21.01.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 1/2016

Faktúra č. 21160093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
5,766 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 1/2016

Faktúra č. 21160093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

637001 - 1. zasadnutie MV OP KŽP 2015

Faktúra č. 2650030

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
11.02.2015
Názov

637001 - 1. zasadnutie MV OP KŽP 2015

Faktúra č. 2650030

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
11.02.2015
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 21160606

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,765 €
Schválené na preplatenie
5,765 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 21160606

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 7000716

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 7000716

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

637003 - Grafické služby

Faktúra č. 10115

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,255 €
Schválené na preplatenie
10,255 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637003 - Grafické služby

Faktúra č. 10115

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 12/2015, 15 min.

Faktúra č. 46150283

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,268 €
Schválené na preplatenie
71,268 €
Realizácia
27.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 12/2015, 15 min.

Faktúra č. 46150283

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
4,332 €
Realizácia
27.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 30sek

Faktúra č. 2015600003

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
13,098 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 30sek

Faktúra č. 2015600003

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 30 sek.

Faktúra č. 15245098

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,711 €
Schválené na preplatenie
32,711 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 30 sek.

Faktúra č. 15245098

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
1,988 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 7000316

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 7000316

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 21600040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
3,278 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 21600040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 00459/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 00459/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

637003 - Spracovanie a dodanie grafických vizuálov a layoutov - tlačoviny

Faktúra č. 10015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

637003 - Spracovanie a dodanie grafických vizuálov a layoutov - tlačoviny

Faktúra č. 10015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,614 €
Schválené na preplatenie
3,614 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 12/2015

Faktúra č. 01573/15

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 12/2015

Faktúra č. 01573/15

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,276 €
Schválené na preplatenie
24,276 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 20+30 sek

Faktúra č. 2015100480

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,253 €
Schválené na preplatenie
56,253 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 20+30 sek

Faktúra č. 2015100480

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
3,419 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 30 sek

Faktúra č. 15245097

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,801 €
Schválené na preplatenie
10,801 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 30 sek

Faktúra č. 15245097

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 1/2016,

Faktúra č. 7000216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 1/2016,

Faktúra č. 7000216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 21600149

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,658 €
Schválené na preplatenie
3,658 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 2/2016

Faktúra č. 21600149

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 00274/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
4,317 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 00274/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003 - Grafické služby - propagačné predmety

Faktúra č. 9315

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

637003 - Grafické služby - propagačné predmety

Faktúra č. 9315

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

637003 - Dodanie propagačných predmetov

Faktúra č. 1505222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
03.02.2016
Názov

637003 - Dodanie propagačných predmetov

Faktúra č. 1505222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,764 €
Schválené na preplatenie
24,764 €
Realizácia
03.02.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 2/2016

Faktúra č. 00172/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
4,783 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 2/2016

Faktúra č. 00172/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 1/2016, 20+30 sek

Faktúra č. 2016100020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 1/2016, 20+30 sek

Faktúra č. 2016100020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,150 €
Schválené na preplatenie
27,150 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 1/2016, 20 sek.

Faktúra č. 16240116

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 1/2016, 20 sek.

Faktúra č. 16240116

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,502 €
Schválené na preplatenie
9,502 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 5151011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,089 €
Schválené na preplatenie
15,089 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 5151011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2016

Faktúra č. 1502743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,799 €
Schválené na preplatenie
32,799 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2016

Faktúra č. 1502743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
1,994 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637001 2. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra ZAKXX1109

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
2,277 €
Realizácia
25.05.2015
Názov

637001 2. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra ZAKXX1109

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
25.05.2015
Názov

637003 - Grafické služby - tlačoviny

Faktúra č. 9915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 - Grafické služby - tlačoviny

Faktúra č. 9915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 1/2016

Faktúra č.00075/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 1/2016

Faktúra č.00075/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
4,317 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 1/2016, 30sek

Faktúra č. 4116010005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV TA3, 1/2016, 30sek

Faktúra č. 4116010005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 20+30 sek

Faktúra č. 2015100537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,764 €
Schválené na preplatenie
175,764 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 12/2015, 20+30 sek

Faktúra č. 2015100537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,683 €
Schválené na preplatenie
10,683 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 15245100

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 12/2015, 20 sek

Faktúra č. 15245100

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,076 €
Schválené na preplatenie
14,076 €
Realizácia
28.01.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2015

Faktúra č. 7016015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2015

Faktúra č. 7016015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,002 €
Schválené na preplatenie
39,002 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2015

Faktúra č. 21501219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,162 €
Schválené na preplatenie
7,162 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_RTVS_Vysielanie rozhlasového spotu, 12/2015

Faktúra č. 21501219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
25.01.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 2/2016

Faktúra č. 21160325

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
5,766 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 2/2016

Faktúra č. 21160325

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

637003 - Tvorba WEB stránky OPKŽP

Faktúra č. 1502000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ŽP Informatika s.r.o.
Žiadaná suma
3,818 €
Schválené na preplatenie
3,818 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

637003 - Tvorba WEB stránky OPKŽP

Faktúra č. 1502000252

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ŽP Informatika s.r.o.
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
06.07.2015
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 7000416

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 3/2016

Faktúra č. 7000416

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 21160793

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
5,766 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielanie rozhlasového spotu 4/2016

Faktúra č. 21160793

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 6/2016

Faktúra č. 7001016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
3,283 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 6/2016

Faktúra č. 7001016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 6/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16242305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 6/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16242305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,073 €
Schválené na preplatenie
4,073 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 4/2016; 30 ́ ́

Faktúra č. 4116040054

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,333 €
Schválené na preplatenie
9,333 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 4/2016; 30 ́ ́

Faktúra č. 4116040054

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 5/2016, 20ˇˇ

Faktúra č. 4116050011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,245 €
Schválené na preplatenie
36,245 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 5/2016, 20ˇˇ

Faktúra č. 4116050011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
2,203 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 5/2016, 20+30ˇˇ

Faktúra č. 2016100188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,987 €
Schválené na preplatenie
42,987 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 5/2016, 20+30ˇˇ

Faktúra č. 2016100188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
2,613 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 06/2016, 20 sek

Faktúra č. 5160477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,844 €
Schválené na preplatenie
15,844 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 06/2016, 20 sek

Faktúra č. 5160477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
963 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003_Radio Services_Kampaň v rádiách, 6/2016

Faktúra č. 21161356

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
2,883 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003_Radio Services_Kampaň v rádiách, 6/2016

Faktúra č. 21161356

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 4/2016; 20 ́ ́

Faktúr a č. 4116040053

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
22,896 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 4/2016; 20 ́ ́

Faktúr a č. 4116040053

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

637003_Radio Services_Kampaň v rádiách, 5/2016

Faktúra č. 21160923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
2,883 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637003_Radio Services_Kampaň v rádiách, 5/2016

Faktúra č. 21160923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 5/2016, 30ˇˇ

Faktúra č. 4116050010

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,351 €
Schválené na preplatenie
10,351 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TA3, 5/2016, 30ˇˇ

Faktúra č. 4116050010

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 5/2016

Faktúra č. 7000816

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
3,283 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003_FUN_Vysielanie rozhlasového spotu 5/2016

Faktúra č. 7000816

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 6/2016, 20+30ˇˇ

Faktúra č. 2016100214

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,988 €
Schválené na preplatenie
3,988 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV JOJ, 6/2016, 20+30ˇˇ

Faktúra č. 2016100214

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,612 €
Schválené na preplatenie
65,612 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 5/2016

Faktúra č. 00586/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 5/2016

Faktúra č. 00586/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
2,152 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 06/2016, 30 sek

Faktúra č. 5160470

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
6,780 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v STV, 06/2016, 30 sek

Faktúra č. 5160470

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 6/2016

Faktúra č. 00784/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie rozhlasového spotu 6/2016

Faktúra č. 00784/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 6/2016, 20 sek.

Faktúra č. 16242306

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,503 €
Schválené na preplatenie
9,503 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 6/2016, 20 sek.

Faktúra č. 16242306

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 07/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16242620

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,993 €
Schválené na preplatenie
18,993 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 07/2016, 30 sek.

Faktúra č. 16242620

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 07/2016, 20 sek.

Faktúra č. 162422621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,360 €
Schválené na preplatenie
44,360 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003 Vysielací čas v TV Markíza, 07/2016, 20 sek.

Faktúra č. 162422621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
2,696 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie spotu v rádiu 07/2016 30 sek.

Faktúra č. 00885/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
2,152 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003 Expres_Vysielanie spotu v rádiu 07/2016 30 sek.

Faktúra č. 00885/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003_FUN_Vysielací čas v rádiu 07/2016

Faktúra č. 7001216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
3,283 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003_FUN_Vysielací čas v rádiu 07/2016

Faktúra č. 7001216

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielací čas v rádiách 08/2016

Faktúra č. 21161728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielací čas v rádiách 08/2016

Faktúra č. 21161728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
2,883 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637001 - Výročná konferencia OP KŽP 2016

Faktúra č. 16001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ANDREY, s.r.o.
Žiadaná suma
7,212 €
Schválené na preplatenie
7,212 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

637001 - Výročná konferencia OP KŽP 2016

Faktúra č. 16001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ANDREY, s.r.o.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

637003_Expres_Vysielací čas v rádiu 8/2016, 30 sek.

Faktúra č. 01007/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637003_Expres_Vysielací čas v rádiu 8/2016, 30 sek.

Faktúra č. 01007/16

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
2,375 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637003_FUN_Vysielací čas v rádiu 08/2016

Faktúra č. 7001416

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,283 €
Schválené na preplatenie
3,283 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

637003_FUN_Vysielací čas v rádiu 08/2016

Faktúra č. 7001416

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielací čas v rádiách 07/2016

Faktúra č. 21161547

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637003_Radio Services_Vysielací čas v rádiách 07/2016

Faktúra č. 21161547

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
2,883 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

637001 3. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra č. 20160507

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

637001 3. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra č. 20160507

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

637001 - 16. zasadnutie MV OP ŽP

Faktúra č. 20160091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

637001 - 16. zasadnutie MV OP ŽP

Faktúra č. 20160091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7704

Faktúra č. 1501044

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7704

Faktúra č. 1501044

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
31.12.2015
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7945

Faktúra č. 1600175

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7945

Faktúra č. 1600175

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7945

Faktúra č. 1600274

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 7945

Faktúra č. 1600274

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 8080

Faktúra č. 1600422

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003 - Inzercia na základe obj. 8080

Faktúra č. 1600422

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 11/2016

Faktúra č. 1600829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
5,703 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 11/2016

Faktúra č. 1600829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 03/2017

Faktúra č. 1700146

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 03/2017

Faktúra č. 1700146

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
5,703 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 03/2017 II.

Faktúra č. 1700155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 03/2017 II.

Faktúra č. 1700155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 06/2017

Faktúra č.1700376

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 06/2017

Faktúra č.1700376

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 05/2017

Faktúra č. 1700285

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 05/2017

Faktúra č. 1700285

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 09/2017

Faktúra č. 1700542

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 09/2017

Faktúra č. 1700542

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 10/2017

Faktúra č. 1700636

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 10/2017

Faktúra č. 1700636

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 09/2017

Faktúra č.1700582

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 09/2017

Faktúra č.1700582

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 11/2017

Faktúra č. 1700727

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 11/2017

Faktúra č. 1700727

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 12/2017

Faktúra č. 1700829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
29.01.2018
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 12/2017

Faktúra č. 1700829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
29.01.2018
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 1/2018

Faktúra č. 1800030

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

637003 - Inzercia printové médiá 1/2018

Faktúra č. 1800030

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
27.02.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
4,726 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d… Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
ANDREY, s.r.o.
IČO
50549693
Názov
ŽP Informatika s.r.o.
IČO
36741388
Názov
LADY GASTRO, s.r.o.
IČO
31402097
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Dolis s.r.o.
IČO
35698586
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
Hotel Devin,a.s.
IČO
31395741
Názov
Omega Investments s.r.o.
IČO
46455141
Názov
Ebys s.r.o.
IČO
35714506
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services s.r.o.
IČO
00603686
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
Ing. Štefan Demovič - Demovič a syn
IČO
11652241
Názov
Carat Slovakia, s.r.o.
IČO
31358730
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.