Popis projektu

Projekt "Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v rámci OP KŽP" je zameraný na financovanie informovania a komunikácie o OP KŽP prostredníctvom online internetovej kampane v súlade s ustanovením §1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého, zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov. 

MŽP SR ako RO pre OP KŽP pristúpilo k uzavretiu nasledovných rámcových dohôd s dodávateľmi, ktorí sú poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov pričom predmetom rámcových dohôd je nákup vysielacieho času prostredníctvom internetovej stránky a odvysielanie propagačných spotov OP KŽP:
Petit Press, a.s. - č. rámcovej dohody 85/2018/7
PEREX, a.s. - č. rámcovej dohody 86/2018/7
MAFRA Slovakia, a.s. - č. rámcovej dohody 87/2018/7
News and Media Holding, a.s. - č. rámcovej dohody 88/2018/7
Zoznam, s.r.o. - č. rámcovej dohody 89/2018/7
Ringier Axel Springier Slovakia, a.s. - č. rámcovej dohody 90/2018/7

SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. - č. rámcovej dohody 98/2018/7

Zároveň je projekt zameraný na realizáciu ďalších informačných aktivít: Výročná konferencia OP KŽP 2017, 4. Monitorovací výbor OP KŽP, 5. Monitorovací výbor OP KŽP a výroba piatich 30 s TV spotov , piatich 20 s online spotov a piatich 30 s rádio spotov OP KŽP.

Dĺžka realizácie projektu je od 05/2017 do 12/2023, t.j. 80 mesiacov. Miesto realizácie projektu je územie SR. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu sú opravnené aktivity materiálno technické zabezpečenie a prevádzková podpora (oblasť intervencie 121) a 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania AK sú opravnené aktivity informačné a komunikačné nástroje (oblasť intervencie 123).

Výsledkom projektu bude podpora hlavného cieľa informačných a komunikačných aktivít: poskytnúť informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov; zviditeľňovať úlohu EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ; napomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri realizácii projektov OP KŽP.

MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v rámci OP KŽP".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.12.2023
Celková suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,235,202 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia OP KŽP - VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
16.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Propagácia OP KŽP - MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
16.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Materiálno technické zabezpečenie MV OP…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.06.2017
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
22.06.2018
Názov
Materiálno technické zabezpečenie MV OP…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.06.2017
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
22.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637001 5. zasadnutie MV OP KŽP

TOZ - 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP, Fa č. 4363121111 v zmysle objednávky 10313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,689 €
Schválené na preplatenie
6,689 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

637001 5. zasadnutie MV OP KŽP

TOZ - 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP, Fa č. 4363121111 v zmysle objednávky 10313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

637003 Imzercia - internetova kampań

PEREX, a.s. Fa č. 2131800350 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Imzercia - internetova kampań

PEREX, a.s. Fa č. 2131800350 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,542 €
Schválené na preplatenie
7,542 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času

Petit Press, a.s. Fa č. 1823101910 Inzercia 8/2018 v zmysle objednávky 10488

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času

Petit Press, a.s. Fa č. 1823101910 Inzercia 8/2018 v zmysle objednávky 10488

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
8,484 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Propagácia, reklama a inzercia

NUNEZ NFE s.r.o, Fa č. 20180430 výroba TV spotov, on-line spotov a radio spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,261 €
Schválené na preplatenie
55,261 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

637003 Propagácia, reklama a inzercia

NUNEZ NFE s.r.o, Fa č. 20180430 výroba TV spotov, on-line spotov a radio spotov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,359 €
Schválené na preplatenie
3,359 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

637001 4. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra č. 111713338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

637001 4. zasadnutie MV OP KŽP

Faktúra č. 111713338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,436 €
Schválené na preplatenie
4,436 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

637001 - Výročná konferencia OP KŽP 2017

Faktúra č. 631180320

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

637001 - Výročná konferencia OP KŽP 2017

Faktúra č. 631180320

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,261 €
Schválené na preplatenie
5,261 €
Realizácia
05.01.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času _online spot

MAFRA Slovakia_Fa č. 21180268 nákup online vysielacieho času v zmysle obj.10490

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času _online spot

MAFRA Slovakia_Fa č. 21180268 nákup online vysielacieho času v zmysle obj.10490

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
8,484 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

637003 Inzercia, reklamná kampaň, pre-roll 8/2018

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021805953 Inzercia, reklamná online kampaň v zmysle objednávky 10491

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Inzercia, reklamná kampaň, pre-roll 8/2018

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021805953 Inzercia, reklamná online kampaň v zmysle objednávky 10491

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,599 €
Schválené na preplatenie
6,599 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201351 nákup vysielacieho času v zmysle objednávky 10492

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 Nákup vysielacieho času

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201351 nákup vysielacieho času v zmysle objednávky 10492

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,427 €
Schválené na preplatenie
9,427 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- MAFRA Slovakia, a.s.

MAFRA Slovakia_Fa č. 21180296 nákup online vysielacieho času v zmysle obj.10533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- MAFRA Slovakia, a.s.

MAFRA Slovakia_Fa č. 21180296 nákup online vysielacieho času v zmysle obj.10533

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- PEREX, a.s.

PEREX, a.s. Fa č. 2131800392 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- PEREX, a.s.

PEREX, a.s. Fa č. 2131800392 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- News and Media Holding, a.s.

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021806437 Inzercia, reklamná online kampaň v zmysle objednávky 10535

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- News and Media Holding, a.s.

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021806437 Inzercia, reklamná online kampaň v zmysle objednávky 10535

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.

SITA - Fa č.311801391 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10539

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

637003 - Nákup vysielacieho času 9/2018- SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.

SITA - Fa č.311801391 Inzercia -internetová kampaň v zmysle obj_ 10539

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102522 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10617

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102522 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10617

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 9/2018 - Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102283 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10532

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,100 €
Schválené na preplatenie
13,100 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 9/2018 - Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102283 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10532

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - MAFRA Slovakia, a.s.

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180327 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - MAFRA Slovakia, a.s.

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180327 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - Zoznam, s.r.o

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201702 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - Zoznam, s.r.o

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201702 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10621

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - PEREX, a.s.

PEREX, a.s. Fa č. 2131800447 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2018 - PEREX, a.s.

PEREX, a.s. Fa č. 2131800447 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201549 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10538

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201549 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10538

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201549 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10538

Zoznam, s.r.o Fa č. 18201549 nákup vysielacieho času 9/2018 v zmysle objednávky 10538

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021807504 Inzercia, reklamná online kampaň 10/2018 v zmysle objednávky 10620

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021807504 Inzercia, reklamná online kampaň 10/2018 v zmysle objednávky 10620

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021807504 Inzercia, reklamná online kampaň 10/2018 v zmysle objednávky 10620

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021807504 Inzercia, reklamná online kampaň 10/2018 v zmysle objednávky 10620

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

SITA - Fa č.311801581 Inzercia -internetová kampaň 10/2018 v zmysle obj_10622

SITA Slovenská tlačová, Fa č.311801581 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10622

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

SITA - Fa č.311801581 Inzercia -internetová kampaň 10/2018 v zmysle obj_10622

SITA Slovenská tlačová, Fa č.311801581 nákup vysielacieho času 10/2018 v zmysle objednávky 10622

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102830 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10719

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102830 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102830 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10719

Petit Press, a.s., Fa č. 1823102830 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831800047 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10728

Nový čas, a.s., Fa č. 831800047 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831800047 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10728

Nový čas, a.s., Fa č. 831800047 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10728

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SITA - Fa č.311801743 Inzercia -internetová kampaň 11/2018 v zmysle obj_10724

SITA Slovenská tlačová, Fa č.311801743 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10724

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

SITA - Fa č.311801743 Inzercia -internetová kampaň 11/2018 v zmysle obj_10724

SITA Slovenská tlačová, Fa č.311801743 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10724

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202038 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10723

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202038 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10723

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202038 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10723

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202038 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10723

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021808586 Inzercia, reklamná online kampaň 11/2018 v zmysle objednávky 10722

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021808586 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10722

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021808586 Inzercia, reklamná online kampaň 11/2018 v zmysle objednávky 10722

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021808586 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10722

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180369 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10721

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180369 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10721

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180369 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10721

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180369 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10721

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

PEREX, a.s. Fa č. 2131800522 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10720

PEREX, a.s., Fa č. 2131800522 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10720

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

PEREX, a.s. Fa č. 2131800522 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10720

PEREX, a.s., Fa č. 2131800522 nákup vysielacieho času 11/2018 v zmysle objednávky 10720

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831800064 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10842

Nový čas, a.s., Fa č. 831800064 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10842

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831800064 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10842

Nový čas, a.s., Fa č. 831800064 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10842

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 21318000590 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10846

PEREX, a.s., Fa č. 2131800590 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10846

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 21318000590 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10846

PEREX, a.s., Fa č. 2131800590 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10846

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180409 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10845

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180409 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180409 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10845

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21180409 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10845

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č.193100004 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10843

SITA Slovenská tlačová, Fa č.193100004 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10843

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č.193100004 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10843

SITA Slovenská tlačová, Fa č.193100004 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10843

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1823103051 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10844

Petit Press, a.s., Fa č. 1823103051 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10844

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1823103051 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10844

Petit Press, a.s., Fa č. 1823103051 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10844

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021809367 Inzercia, reklamná online kampaň 12/2018 v zmysle objednávky 10847

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021809367 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10847

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

News and Media Holding a.s._Fa č. 4021809367 Inzercia, reklamná online kampaň 12/2018 v zmysle objednávky 10847

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021809367 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10847

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202219 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10841

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202219 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10841

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
18,100 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202219 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10841

Zoznam, s.r.o Fa č. 18202219 nákup vysielacieho času 12/2018 v zmysle objednávky 10841

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900031 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10883

PEREX, a.s., Fa č. 2131900031 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10883

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900031 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10883

PEREX, a.s., Fa č. 2131900031 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10883

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 40219000509 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10881

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021900509 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10881

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 40219000509 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10881

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021900509 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10881

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900007 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10887

Nový čas, a.s., Fa č. 831900007 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10887

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900007 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10887

Nový čas, a.s., Fa č. 831900007 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10887

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100258 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10882

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100258 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100258 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10882

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100258 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190044 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10884

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190044 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10884

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190044 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10884

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190044 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10884

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č.190173 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10885

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 190173 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10885

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č.190173 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10885

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 190173 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10885

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200132 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10886

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200132 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10886

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200132 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10886

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200132 nákup vysielacieho času 1/2019 v zmysle objednávky 10886

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900033 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10938

Nový čas, a.s., Fa č. 831900033 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10938

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900033 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10938

Nový čas, a.s., Fa č. 831900033 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10938

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200298 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10940

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200298 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200298 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10940

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200298 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190090 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10942

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190090 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10942

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190090 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10942

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190090 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10942

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900081 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10943

PEREX, a.s., Fa č. 2131900081 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900081 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10943

PEREX, a.s., Fa č. 2131900081 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100461 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10944

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100461 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10944

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100461 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10944

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100461 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10944

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900018 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10939

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900018 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10939

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900018 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10939

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900018 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10939

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021901293 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10941

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021901293 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10941

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021901293 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10941

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021901293 nákup vysielacieho času 2/2019 v zmysle objednávky 10941

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190129 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11044

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190129 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11044

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190129 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11044

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190129 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11044

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900054 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11051

Nový čas, a.s., Fa č. 831900054 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11051

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nový čas, a.s., Fa č. 831900054 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11051

Nový čas, a.s., Fa č. 831900054 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11051

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021902161 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11045

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021902161 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11045

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,845 €
Schválené na preplatenie
5,845 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021902161 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11045

News and Media Holding, a.s., Fa č. 4021902161 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11045

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 19263100698 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11038

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100698 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11038

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 19263100698 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11038

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100698 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11038

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900134 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11043

PEREX, a.s., Fa č. 2131900134 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11043

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,346 €
Schválené na preplatenie
17,346 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

PEREX, a.s., Fa č. 2131900134 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11043

PEREX, a.s., Fa č. 2131900134 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11043

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900068 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11046

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900068 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11046

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900068 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11046

SITA Slovenská tlačová, Fa č. 391900068 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11046

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200501 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11050

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200501 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11050

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200501 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11050

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200501 nákup vysielacieho času 3/2019 v zmysle objednávky 11050

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190187 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11126

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190187 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,140 €
Schválené na preplatenie
14,140 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190187 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11126

MAFRA Slovakia, a.s., Fa č. 21190187 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11126

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200801 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11127

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200801 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11127

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,625 €
Schválené na preplatenie
22,625 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200801 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11127

Zoznam, s.r.o Fa č. 19200801 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11127

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100906 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11155

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100906 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100906 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11155

Petit Press, a.s., Fa č. 1923100906 nákup vysielacieho času 4/2019 v zmysle objednávky 11155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201022 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11246

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201022 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11246

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201022 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11246

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201022 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11246

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
33,937 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101214 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11247

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101214 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101214 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11247

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101214 nákup vysielacieho času 5/2019 v zmysle objednávky 11247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,969 €
Schválené na preplatenie
16,969 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201388 nákup vysielacieho času 7/2019 v zmysle objednávky 11402

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201388 nákup vysielacieho času 7/2019 v zmysle objednávky 11402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201388 nákup vysielacieho času 7/2019 v zmysle objednávky 11402

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201388 nákup vysielacieho času 7/2019 v zmysle objednávky 11402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
33,937 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201223 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11309

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201223 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11309

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201223 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11309

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201223 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11309

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
33,937 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101410 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11306

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101410 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11306

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101410 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11306

Petit Press, a.s., Fa č. 1923101410 nákup vysielacieho času 6/2019 v zmysle objednávky 11306

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,353 €
Schválené na preplatenie
12,353 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201518 nákup vysielacieho času 8/2019 v zmysle objednávky 11492

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201518 nákup vysielacieho času 8/2019 v zmysle objednávky 11492

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201518 nákup vysielacieho času 8/2019 v zmysle objednávky 11492

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201518 nákup vysielacieho času 8/2019 v zmysle objednávky 11492

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
33,937 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201763 nákup vysielacieho času 9/2019 v zmysle objednávky 11547

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201763 nákup vysielacieho času 9/2019 v zmysle objednávky 11547

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
2,063 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201763 nákup vysielacieho času 9/2019 v zmysle objednávky 11547

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201763 nákup vysielacieho času 9/2019 v zmysle objednávky 11547

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
33,937 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
1,559 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Zoznam, s.r.o Fa č. 19201980 nákup vysielacieho času 10/2019 v zmysle objednávky 11635

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,641 €
Schválené na preplatenie
25,641 €
Realizácia
22.11.2019
Názov IČO
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
EUROHOTEL a. s.
IČO
44360746
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Nový čas, a. s.
IČO
51249979
Názov
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
IČO
44428901
Názov
NUNEZ NFE s. r. o.
IČO
45427518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.