Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP formou nájmu a monitorovacích výborov v roku 2019“ je zameraný na financovanie materiálno-technického zabezpečenia dvoch monitorovacích výborov a prevádzkovej podpory pre zamestnancov RO a PJ v období od januára 2019 do decembra 2019. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.
Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 01/2019 do 12/2019, t.j. 12 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivita v rámci projektu spadá do špecifického cieľa:5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121).
Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ.
MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP formou nájmu a monitorovacích výborov v roku 2019“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
345,915 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
399,380 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
133,0001 (počet)
Cieľ
126,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 1-3/2019

Allianz - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 1-3/2019

Allianz - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,187 €
Schválené na preplatenie
3,187 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 1-3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Allianz - služby 3/2019

Allianz - služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Allianz - služby 3/2019

Allianz - služby 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Allianz - služby 2/2019

Allianz - služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Allianz - služby 2/2019

Allianz - služby 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Allianz - služby 1/2019

Allianz - služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Allianz - služby 1/2019

Allianz - služby 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 3/2019

Allianz - Nájom NP 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 3/2019

Allianz - Nájom NP 3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 2/2019

Allianz - Nájom NP 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 2/2019

Allianz - Nájom NP 2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 1/2019

Allianz - Nájom NP 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 1/2019

Allianz - Nájom NP 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Technicko organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Technicko-organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,402 €
Schválené na preplatenie
4,402 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technicko organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Technicko-organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,243 €
Schválené na preplatenie
4,243 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
5,160 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,108 €
Schválené na preplatenie
5,108 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 4/2019

Allianz - Nájom NP 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 4/2019

Allianz - Nájom NP 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 5/2019

Allianz - Nájom NP 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 5/2019

Allianz - Nájom NP 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 6/2019

Allianz - Nájom NP 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 6/2019

Allianz - Nájom NP 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 4-6/2019

Allianz - Ťarchopis služby 4-6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 4-6/2019

Allianz - Ťarchopis služby 4-6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Allianz - služby 6/2019

Allianz - služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Allianz - služby 6/2019

Allianz - služby 6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Allianz - služby 5/2019

Allianz - služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Allianz - služby 5/2019

Allianz - služby 5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Allianz - služby 4/2019

Allianz - služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Allianz - služby 4/2019

Allianz - služby 4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Allianz - služby 9/2019

Allianz - služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Allianz - služby 9/2019

Allianz - služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Allianz - služby 8/2019

Allianz - služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Allianz - služby 8/2019

Allianz - služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Allianz - služby 7/2019

Allianz - služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Allianz - služby 7/2019

Allianz - služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 9/2019

Allianz - Nájom NP 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 9/2019

Allianz - Nájom NP 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2019

Allianz - Nájom NP 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 8/2019

Allianz - Nájom NP 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 7/2019

Allianz - Nájom NP 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 7/2019

Allianz - Nájom NP 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,323 €
Schválené na preplatenie
4,323 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
4,313 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
4,331 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom a služby 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 9/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 10/2019

Allianz - Nájom NP 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 10/2019

Allianz - Nájom NP 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Technicko organizačné zabezpečenie 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Technicko-organizačné zabezpečenie 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,367 €
Schválené na preplatenie
4,367 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Technicko organizačné zabezpečenie 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Technicko-organizačné zabezpečenie 8. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Allianz - služby 11/2019

Allianz - služby 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Allianz - služby 11/2019

Allianz - služby 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 11/2019

Allianz - Nájom NP 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Allianz - Nájom NP 11/2019

Allianz - Nájom NP 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Allianz - služby 10/2019

Allianz - služby 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Allianz - služby 10/2019

Allianz - služby 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
20.01.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Služby 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Služby 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
20.01.2020
Názov

Allianz - Nájom NP 12/2019

Allianz - Nájom NP 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Allianz - Nájom NP 12/2019

Allianz - Nájom NP 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,074 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
22.01.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
16,518 €
Realizácia
22.01.2020
Názov

Allianz - služby 12/2019

Allianz - služby 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Allianz - služby 12/2019

Allianz - služby 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 10-12/2019

Allianz - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Allianz - Ťarchopis služby 10-12/2019

Allianz - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2019

Vodohospodárska výstavba - Telefónne poplatky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vodohospodárska výstavba - Ťarchopis služby 10-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
12.02.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.