Popis projektu

Projekt "Propagácia OP KŽP prostredníctvom propagačných predmetov" je zameraný na dodanie reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia za účelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len "OP KŽP") vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač propagačných a darčekových predmetov, dodanie a vyloženie na mieste určenia. V rámci príslušného verejného obstarávania a na to nadväzujúcej uzavretej rámcovej dohody boli vytvorené podmienky pre prípadne zabezpečenie propagácie aj pre iné nadnárodné programy. Primárne však Rámcová dohoda bude slúžiť pre potreby OP KŽP 2014 – 2020. Finančné prostriedky z projektu budú použité výlučne na refundáciu výdavkov vzniknutých s poskytnutím služby a dodaním reklamných a darčekových predmetov v rámci OP KŽP.

Dĺžka projektu je 49 mesiacov, nakoľko Rámcová dohoda bola s dodávateľom reklamných a darčekových predmetov uzatvorená v mesiaci jún 2019, je platná 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti- t.j. od 28.06.2019 do 27.06.2023. Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľa (oblasť intervencie 123).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Propagácia OP KŽP prostredníctvom propagačných predmetov".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.06.2023
Celková suma
628,317 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
579,033 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia OP KŽP- VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
28.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov
Propagácia OP KŽP- MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
28.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
58,0 (počet)
Cieľ
73,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190173

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,223 €
Schválené na preplatenie
109,223 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190173

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,639 €
Schválené na preplatenie
6,639 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190173

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,223 €
Schválené na preplatenie
109,223 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190173

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,639 €
Schválené na preplatenie
6,639 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190172

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,962 €
Schválené na preplatenie
107,962 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190172

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,562 €
Schválené na preplatenie
6,562 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190172

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,962 €
Schválené na preplatenie
107,962 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190172

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,562 €
Schválené na preplatenie
6,562 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,349 €
Schválené na preplatenie
6,349 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,447 €
Schválené na preplatenie
104,447 €
Realizácia
-
Názov

Nákup propagačných predmetov- MRR

Faktúra č. 1420190174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,447 €
Schválené na preplatenie
104,447 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nákup propagačných predmetov- VRR

Faktúra č. 1420190174

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,349 €
Schválené na preplatenie
6,349 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,779 €
Schválené na preplatenie
4,779 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,621 €
Schválené na preplatenie
78,621 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,779 €
Schválené na preplatenie
4,779 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,621 €
Schválené na preplatenie
78,621 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
5,483 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
5,483 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,214 €
Schválené na preplatenie
90,214 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Dodanie reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200006

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,214 €
Schválené na preplatenie
90,214 €
Realizácia
-
Názov

Nákup reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Nákup reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Nákup reklamných a darčekových predmetov- VRR

Faktúra č. 1420200017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
3,367 €
Realizácia
-
Názov

Nákup reklamných a darčekových predmetov- MRR

Faktúra č. 1420200017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,387 €
Schválené na preplatenie
55,387 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.