Popis projektu

Projekt "Hodnotenie strategického dokumentu“ je zameraný na financovanie vypracovania Správy o hodnotení strategického dokumentu v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., vrátane doplňujúcich informácií k Správe o hodnotení strategického dokumentu v prípade, ak budú požadované útvarom Objednávateľa s pôsobnosťou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie prezentácie/výkladu Správy o hodnotení strategického dokumentu, vrátane jej prednesenia a účasti na verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení, vrátane zohľadnenia vyhodnotenia stanovísk a vznesených pripomienok predložených k Správe o hodnotení strategického dokumentu. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 05/2023 do 07/2023 (od podpisu Zmluvy o dielo do odovzdania Správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení), t.j. 3 mesiace.

Miesto realizácie aktivít projektu je celé územie SR.

Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 122).

MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Hodnotenie strategického dokumentu".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.08.2023
Celková suma
32,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hodnotenie strategického dokumentu- VRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
17.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
08.08.2023
Názov
Hodnotenie strategického dokumentu- MRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
17.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
08.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení- VRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení- MRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Vypracovanie prezentácie/výkladu správy o hodnotení strategického dokumentu- MRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Vypracovanie prezentácie/výkladu správy o hodnotení strategického dokumentu- VRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu- MRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu- VRR

Faktúra č. 522310018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.