Popis projektu

Projekt "Hodnotenie OP KŽP“ je zameraný na financovanie zabezpečenia poskytovania odborných poradenských služieb v oblasti auditu, analýz a štúdií v závislosti od potrieb klienta. Výsledkom Realizačnej zmluvy a jej príloh je 7 hodnotiacich správ (1x úvodná hodnotiaca správa, 5 x čiastková záverečná hodnotiaca správa, 1x súhrnná záverečná hodnotiaca správa). Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 02/2022 do 12/2023 (od podpisu Realizačnej zmluvy do odovzdania súhrnnej záverečnej hodnotiacej správy), t.j. 23 mesiacov. Miesto realizácie aktivít projektu je celé územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 122).

MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Hodnotenie OP KŽP".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
502,128 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hodnotenie OP KŽP VRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
22.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Hodnotenie OP KŽP MRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
22.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- MRR

Účtovný doklad č. 0522037

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- VRR

Účtovný doklad č. 0522037

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2309019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2309019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2311011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2311011

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- MRR

Faktúra č. 2306007

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- VRR

Faktúra č. 2306007

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- MRR

Faktúra č. 2306007

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu- VRR

Faktúra č. 2306007

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2308021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Poradenské služby v oblasti auditu

Faktúra č. 2308021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov IČO
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.