Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP V.“ je zameraný na financovanie materiálno-technického zabezpečenia a prevádzkovej podpory, vrátane prenájmu nebytových priestorov a s ním súvisiacich prevádzkových nákladov pre zamestnancov RO a PJ v období od januára 2020 do decembra 2022. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.
Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 01/2020 do 12/2022, t.j. 36 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121) a špecifického cieľa:5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov (oblasť intervencie 123).
Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov a priestorov pre uchovávanie dokumentácie pre potreby zamestnancov RO a PJ.
MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP V“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
423,118 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Propagácia OP KŽP - VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
02.07.2021
Názov
Propagácia OP KŽP - MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
02.07.2021
Názov
Materiálno - technické zabezpečenie imp…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
13.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Materiálno - technické zabezpečenie imp…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
13.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
115,0 (počet)
Cieľ
115,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 04-06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Správny poriadok - Komentár, 3. vydanie

Odborná literatúra - Správny poriadok. Komentár, 3. vydanie.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Poštovné - Správny poriadok - Komentár, 3. vydanie

Odborná literatúra - Správny poriadok. Komentár, 3. vydanie.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Poštovné - Správny poriadok - Komentár, 3. vydanie

Odborná literatúra - Správny poriadok. Komentár, 3. vydanie.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Správny poriadok - Komentár, 3. vydanie

Odborná literatúra - Správny poriadok. Komentár, 3. vydanie.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Poštovné - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Poštovné - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018

Odborná literatúra - Zákon o odpadoch. Komentár (2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Poštovné - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Poštovné - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Odborná literatúra - Judikatúra súdneho dvora EÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Ročné prístupové konto FinStat ELITE_2020-2021

Ročné prístupové konto FinStat ELITE_2020-2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Ročné prístupové konto FinStat ELITE_2020-2021

Ročné prístupové konto FinStat ELITE_2020-2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Prístupové konto FinStat ELITE_2021-2022

Prístupové konto FinStat ELITE_2021-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Prístupové konto FinStat ELITE_2021-2022

Prístupové konto FinStat ELITE_2021-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Prístupové konto FinStat ELITE

Prístupové konto FinStat ELITE

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Prístupové konto FinStat ELITE

Prístupové konto FinStat ELITE

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2021-2022

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2021-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2021-2022

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2021-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Ročné prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2020-2021

Ročné prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2020-2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Ročné prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2020-2021

Ročné prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2020-2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2022-2023

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2022-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2022-2023

Prístupové konto do databázy a sociálnej siete firiem foaf.sk - Balík Public365_2022-2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Internetová tlač -predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo

Internetová tlač -predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Internetová tlač -predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo

Internetová tlač -predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Inzercia

Inzercia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Inzercia

Inzercia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

USB token eToken 5110 FIPS

USB token eToken 5110 FIPS

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

USB token eToken 5110 FIPS

USB token eToken 5110 FIPS

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 2/2022

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 2/2022

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 2/2022

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 2/2022

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004007366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 2/2022

Pokladničný blok č. 000730

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 2/2022

Pokladničný blok č. 000730

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Faktúra č. 000250004009406

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004009406

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004009406

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Faktúra č. 000250004009406

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2022

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2022

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2022

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2022

Faktúra č. 000250001013821

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2022

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2022

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2022

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2022

Faktúra č. 000250002018382

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Pokladničný blok č. 8662

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Pokladničný blok č. 8662

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Pokladničný blok č. 4882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 3/2022

Pokladničný blok č. 4882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 000729

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 000729

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 8342

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 8342

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2022

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2022

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2022

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2022

Faktúra č. 000250004018352

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 12636

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 4/2022

Pokladničný blok č. 12636

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2022

Faktúra č. 000250003031769

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003031769

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003031769

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2022

Faktúra č. 000250003031769

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 5/2022

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2022

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 5/2022

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2022

Faktúra č. 000250003026915

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 7/2022

Pokladničný blok č. 000195

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 7/2022

Pokladničný blok č. 000195

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2022

Faktúra č. 000250002034863

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002034863

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 6/2022

Faktúra č. 000250002034863

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002034863

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 7/2022

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 7/2022

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 7/2022

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 7/2022

Faktúra č. 000250005020086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2022

Faktúra č. 000250003043625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003043625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 8/2022

Faktúra č. 000250003043625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003043625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2022

Faktúra č. 000250005021477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2022

Faktúra č. 000250005021477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2022

Faktúra č. 000250005021477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2022

Faktúra č. 000250005021477

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 8/2022

Pokladničný blok č. 6989

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu 8/2022

Pokladničný blok č. 6989

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2022

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 9/2022

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 9/2022

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2022

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003050611

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2022

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2022

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2022

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2022

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003047950

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 9/2022

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2022

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2022

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 9/2022

Faktúra č. 000250001051860

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Zaokrúhlenie dokladu

Pokladničný blok č. 14034

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 14034

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 14034

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 000018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 000018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 10/2022

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 10/2022

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 10/2022

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 10/2022

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003058923

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 9901

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Pokladničný blok č. 9901

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004050087

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Faktúra č. 000250004050087

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu 10/2022

Faktúra č. 000250004050087

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004050087

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 11/2022

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2022

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 11/2022

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2022

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002063132

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 11/2022

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2022

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2022

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 11/2022

Faktúra č. 000250006005338

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 12/2022

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 12/2022

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20 % 12/2022

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10 % 12/2022

Faktúra č. 000250005030833

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 07-09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2022

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Všeobecné služby - Ťarchopis 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2022

Telekomunikačné služby IP telefóny 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

PHM 01/2022 - 0 % DPH - dial. známka

PHM 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

PHM 01/2022

PHM 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

PHM 01/2022 - 0 % DPH - dial. známka

PHM 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

PHM 01/2022

PHM 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

PHM 02/2022

PHM 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

PHM 02/2022 - 0 % DPH - dial. mýto

PHM 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

PHM 02/2022 - 0 % DPH - dial. mýto

PHM 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

PHM 02/2022

PHM 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

PHM 03/2022

PHM 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

PHM 03/2022

PHM 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

PHM 04/2022

PHM 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

PHM 04/2022

PHM 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

PHM 05/2022

PHM 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

PHM 05/2022

PHM 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

PHM 06/2022

PHM 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PHM 06/2022 - 0 % DPH - dial. mýto

PHM 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PHM 06/2022 - 0 % DPH - dial. mýto

PHM 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PHM 06/2022

PHM 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

PHM 07/2022 - 0 % DPH - dial. mýto, nákup zahraničie

PHM 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

PHM 07/2022

PHM 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

PHM 07/2022 - 0 % DPH - dial. mýto, nákup zahraničie

PHM 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

PHM 07/2022

PHM 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

PHM 09/2022

PHM 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PHM 09/2022 - 0 % DPH - dial. mýto, nákup zahraničie

PHM 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PHM 09/2022 - 0 % DPH - dial. mýto, nákup zahraničie

PHM 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PHM 09/2022

PHM 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PHM 08/2022 - 0 % DPH - nákup zahraničie

PHM 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

PHM 08/2022

PHM 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

PHM 08/2022 - 0 % DPH - nákup zahraničie

PHM 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

PHM 08/2022

PHM 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
144 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
PosAm, spol. s r.o.
IČO
31365078
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
FinStat, s. r. o.
IČO
47165367
Názov
Up Déjeuner, s. r. o.
IČO
53528654
Názov
Erudite, s.r.o.
IČO
48316156
Názov
Property & Environment s.r.o.
IČO
45404879
Názov
Foaf s.r.o.
IČO
36774421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.