Popis projektu

Projekt „Propagácia Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom mediálnej kampane“ je zameraný na nákup vysielacieho času a odvysielanie propagačných spotov prostredníctvom televíznej programovej služby v súvislosti s propagáciou vyhlásených výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia v období od mája 2019 do decembra 2020. Dĺžka projektu je 21 mesiacov, nakoľko Rámcová zmluva bola s dodávateľom programových služieb uzatvorená v mesiaci apríl 2019 a je platná do konca roka 2020. Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľa (oblasť intervencie 123).

Cieľom projektu „Propagácia Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom mediálnej kampane“ je odvysielanie TV digitálnych spotov v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Cieľom projektu je poskytnúť dostatočné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľa, zviditeľňovať úlohu EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ a napomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri realizácii projektov OP KŽP.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Propagácia Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom mediálnej kampane“.  

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.12.2020
Celková suma
535,680 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
574,040 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia OP KŽP- VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
18.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Propagácia OP KŽP- MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
18.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mediálna kampaň za obdobie 5/2019

Faktúra č. 2019048

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Mediálna kampaň za obdobie 5/2019

Faktúra č. 2019048

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Mediálna kampaň za obdobie 06/2019- VRR

Faktúra č. 2019065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mediálna kampaň za obdobie 06/2019- MRR

Faktúra č. 2019065

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 08/2019- VRR

Faktúra č. 2019085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 08/2019- MRR

Faktúra č. 2019085

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 09/2019- VRR

Faktúra č. 2019094

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 09/2019- MRR

Faktúra č. 2019094

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 10/2019- VRR

Faktúra č. 2019110

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 10/2019- MRR

Faktúra č. 2019110

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 01/2020- MRR

Faktúra č. 2020005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,164 €
Schválené na preplatenie
84,164 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Poskytnutie vysielacieho času 01/2020- VRR

Faktúra č. 2020005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,116 €
Schválené na preplatenie
5,116 €
Realizácia
24.02.2020
Názov IČO
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.