Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“ je zameraný na podporu informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v období od apríla 2018 do decembra 2020. Dĺžka projektu je 33 mesiacov. Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľa (oblasť intervencie 123).

Cieľom projektu „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“ je informovanie verejnosti o vyhlásených výzvách a výsledkoch projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom prezentácii v printových médiách, produkcií televíznych a rádio spotov a ich vysielaní v televíziách a rádiách a zabezpečenie konferencií.

Výsledkom projektu bude poskytnúť dostatočné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľa, zviditeľňovať úlohu EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ a napomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri realizácii projektov OP KŽP.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“.  

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2018 - 01.12.2020
Celková suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,642,544 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Propagácia OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reklamný priestor v mesiaci 02/2019- MRR

Faktúra č. 19241152

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,812 €
Schválené na preplatenie
101,812 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Reklamný priestor v mesiaci 02/2019- VRR

Faktúra č. 19241152

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,188 €
Schválené na preplatenie
6,188 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Zabezpečenie televízneho vysielania- MRR

Faktúra č. 2019000369

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,439 €
Schválené na preplatenie
141,439 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Zabezpečenie televízneho vysielania- VRR

Faktúra č. 2019000369

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,597 €
Schválené na preplatenie
8,597 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- MRR

Faktúra č. 2019000203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,528 €
Schválené na preplatenie
107,528 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- VRR

Faktúra č. 2019000203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,536 €
Schválené na preplatenie
6,536 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Expres media- MRR

Faktúra č. 0015019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,340 €
Schválené na preplatenie
25,340 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Expres media- VRR

Faktúra č. 0015019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,540 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190084

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,454 €
Schválené na preplatenie
11,454 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190084

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900148

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,591 €
Schválené na preplatenie
7,591 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900148

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
461 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- MRR

Faktúra č. 21190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,254 €
Schválené na preplatenie
44,254 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- VRR

Faktúra č. 21190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
2,690 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- MRR

Faktúra č. 2019000415

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,250 €
Schválené na preplatenie
45,250 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- VRR

Faktúra č. 2019000415

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
2,750 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Výročná konferencia OP KŽP 2018- VRR

Faktúra č. BTSPD 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Výročná konferencia OP KŽP 2018- MRR

Faktúra č. BTSPD 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,708 €
Schválené na preplatenie
6,708 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- VRR

Faktúra č. 1800250

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- MRR

Faktúra č. 1800250

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- VRR

Faktúra č. 1800251

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- MRR

Faktúra č. 1800251

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Produkcia 2x TV spot 2x rádio spot- VRR

Faktúra č. 2019024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Produkcia 2x TV spot 2x rádio spot- MRR

Faktúra č. 2019024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,041 €
Schválené na preplatenie
10,041 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Inzercia- printové média 8/2018- MRR

Faktúra č. 1800504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Inzercia- printové média 8/2018- VRR

Faktúra č. 1800504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Inzercia- printové média 11/2018- VRR

Faktúra č. 1800743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Inzercia- printové média 11/2018- MRR

Faktúra č. 1800743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Jemne- MRR

Faktúra č. 21190370

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,797 €
Schválené na preplatenie
17,797 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Jemne- VRR

Faktúra č. 21190370

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Fun media- MRR

Faktúra č. 1013219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,134 €
Schválené na preplatenie
30,134 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Fun media- VRR

Faktúra č. 1013219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
1,832 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Markíza- Slovakia- MRR

Faktúra č. 19240823

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
56,562 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Markíza- Slovakia- VRR

Faktúra č. 19240823

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
3,438 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01-03/2019- MRR

Faktúra č. 4119030001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,004 €
Schválené na preplatenie
147,004 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01-03/2019- VRR

Faktúra č. 4119030001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,935 €
Schválené na preplatenie
8,935 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Jemné- MRR

Faktúra č. 21190625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,238 €
Schválené na preplatenie
17,238 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Jemné- VRR

Faktúra č. 21190625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
7,616 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- C.E.N- MRR

Faktúra č. 4119040001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,761 €
Schválené na preplatenie
39,761 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- C.E.N- VRR

Faktúra č. 4119040001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
2,417 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- FUN RADIO- MRR

Faktúra č. 1020519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
30,592 €
Schválené na preplatenie
30,592 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- FUN RADIO- VRR

Faktúra č. 1020519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Rádio Expres- MRR

Faktúra č. 0030219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,478 €
Schválené na preplatenie
25,478 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Rádio Expres- VRR

Faktúra č. 0030219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,484 €
Schválené na preplatenie
22,484 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- MRR

Faktúra č. 2019000790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,345 €
Schválené na preplatenie
125,345 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- VRR

Faktúra č. 2019000790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,619 €
Schválené na preplatenie
7,619 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019, Media RTVS - MRR

Faktúra č. 21900360

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
5,017 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019, Media RTVS - VRR

Faktúra č. 21900360

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Radio Services - MRR

Faktúra č. 21190626

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,209 €
Schválené na preplatenie
49,209 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Radio Services - VRR

Faktúra č. 21190626

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,991 €
Schválené na preplatenie
2,991 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190343

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,371 €
Schválené na preplatenie
24,371 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Media RTVS - VRR

Faktúra č. 5190343

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
1,481 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- VRR

Faktúra č. 19241262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- MRR

Faktúra č. 19241262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,110 €
Schválené na preplatenie
73,110 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,937 €
Schválené na preplatenie
20,937 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
1,273 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- FUN MEDIA- MRR

Faktúra č. 1028819

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,183 €
Schválené na preplatenie
20,183 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- FUN MEDIA- VRR

Faktúra č. 1028819

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Jemne- MRR

Faktúra č. 21190902

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,122 €
Schválené na preplatenie
12,122 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Jemne- VRR

Faktúra č. 21190902

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
16,960 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21190903

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,815 €
Schválené na preplatenie
30,815 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21190903

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- MRR

Faktúra č. 19242091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,486 €
Schválené na preplatenie
133,486 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- VRR

Faktúra č. 19242091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,114 €
Schválené na preplatenie
8,114 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- MRR

Faktúra č. 2019001129

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,269 €
Schválené na preplatenie
158,269 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- VRR

Faktúra č. 2019001129

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,620 €
Schválené na preplatenie
9,620 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191179

Faktúra č. 21191179

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191179

Faktúra č. 21191179

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,595 €
Schválené na preplatenie
12,595 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191180

Faktúra č. 21191180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
1,892 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191180

Faktúra č. 21191180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,127 €
Schválené na preplatenie
31,127 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019001247

Faktúra č. 2019001247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,159 €
Schválené na preplatenie
113,159 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019001247

Faktúra č. 2019001247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
6,878 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900445

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900445

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- FUN MEDIA- VRR

Faktúra č. 1041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- FUN MEDIA- MRR

Faktúra č. 1041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
19,982 €
Schválené na preplatenie
19,982 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0059919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0059919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
16,960 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190642

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190642

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
19,309 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

TV a rádio spoty- VRR

Faktúra č. 2019273

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

TV a rádio spoty- MRR

Faktúra č. 2019273

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,041 €
Schválené na preplatenie
10,041 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21191496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21191496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,439 €
Schválené na preplatenie
31,439 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1050419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1050419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a.s.
Žiadaná suma
20,379 €
Schválené na preplatenie
20,379 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Markiza- Slovakia- VRR

Faktúra č. 19242888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Markiza- Slovakia- MRR

Faktúra č. 19242888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,091 €
Schválené na preplatenie
30,091 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Jemné- VRR

Faktúra č. 21191497

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Jemné- MRR

Faktúra č. 21191497

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,231 €
Schválené na preplatenie
10,231 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0068719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0068719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,847 €
Schválené na preplatenie
16,847 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- MARKIZA- SLOVAKIA- VRR

Faktúra č. 19242508

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
4,126 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- MARKIZA- SLOVAKIA- MRR

Faktúra č. 19242508

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,874 €
Schválené na preplatenie
67,874 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04-06/2019- VRR

Faktúra č. 4119070002

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,350 €
Schválené na preplatenie
11,350 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04-06/2019- MRR

Faktúra č. 4119070002

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,732 €
Schválené na preplatenie
186,732 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- VRR

Faktúra č. 2019001607

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
8,998 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- MRR

Faktúra č. 2019001607

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,035 €
Schválené na preplatenie
148,035 €
Realizácia
01.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
1,086 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Omega Investments s.r.o.
IČO
46455141
Názov
Media RTVS, s.r.o.
IČO
35967871
Názov
Carat Slovakia, s.r.o.
IČO
31358730
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
DYNAMIC RELATIONS 2000, s.r.o.
IČO
35818174
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.