Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“ je zameraný na podporu informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v období od apríla 2018 do decembra 2020. Dĺžka projektu je 33 mesiacov. Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľa (oblasť intervencie 123).

Cieľom projektu „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“ je informovanie verejnosti o vyhlásených výzvách a výsledkoch projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom prezentácii v printových médiách, produkcií televíznych a rádio spotov a ich vysielaní v televíziách a rádiách a zabezpečenie konferencií.

Výsledkom projektu bude poskytnúť dostatočné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľa, zviditeľňovať úlohu EŠIF pri rozvoji členskej krajiny EÚ a napomáhať napĺňaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných EŠIF pri realizácii projektov OP KŽP.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít OP KŽP“.  

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.12.2020
Celková suma
4,461,002 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,486,844 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
30.04.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Propagácia OP KŽP
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
30.04.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reklamný priestor v mesiaci 02/2019- MRR

Faktúra č. 19241152

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,812 €
Schválené na preplatenie
101,812 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Reklamný priestor v mesiaci 02/2019- VRR

Faktúra č. 19241152

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,188 €
Schválené na preplatenie
6,188 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Zabezpečenie televízneho vysielania- MRR

Faktúra č. 2019000369

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,439 €
Schválené na preplatenie
141,439 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Zabezpečenie televízneho vysielania- VRR

Faktúra č. 2019000369

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,597 €
Schválené na preplatenie
8,597 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- MRR

Faktúra č. 2019000203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,528 €
Schválené na preplatenie
107,528 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- VRR

Faktúra č. 2019000203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,536 €
Schválené na preplatenie
6,536 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Expres media- MRR

Faktúra č. 0015019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,340 €
Schválené na preplatenie
25,340 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Expres media- VRR

Faktúra č. 0015019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,540 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190084

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,454 €
Schválené na preplatenie
11,454 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190084

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900148

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,591 €
Schválené na preplatenie
7,591 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900148

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
461 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- MRR

Faktúra č. 21190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,254 €
Schválené na preplatenie
44,254 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- VRR

Faktúra č. 21190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
2,690 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- MRR

Faktúra č. 2019000415

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,250 €
Schválené na preplatenie
45,250 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- VRR

Faktúra č. 2019000415

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
2,750 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Výročná konferencia OP KŽP 2018- MRR

Faktúra č. BTSPD 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,708 €
Schválené na preplatenie
6,708 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Výročná konferencia OP KŽP 2018- VRR

Faktúra č. BTSPD 000008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- VRR

Faktúra č. 1800250

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- MRR

Faktúra č. 1800250

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- VRR

Faktúra č. 1800251

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Inzercia- printové média 5/2018- MRR

Faktúra č. 1800251

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Produkcia 2x TV spot 2x rádio spot- VRR

Faktúra č. 2019024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Produkcia 2x TV spot 2x rádio spot- MRR

Faktúra č. 2019024

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,041 €
Schválené na preplatenie
10,041 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Inzercia- printové média 8/2018- VRR

Faktúra č. 1800504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Inzercia- printové média 8/2018- MRR

Faktúra č. 1800504

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Inzercia- printové média 11/2018- VRR

Faktúra č. 1800743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Inzercia- printové média 11/2018- MRR

Faktúra č. 1800743

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Jemne- MRR

Faktúra č. 21190370

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,797 €
Schválené na preplatenie
17,797 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Jemne- VRR

Faktúra č. 21190370

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Fun media- VRR

Faktúra č. 1013219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
1,832 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Fun media- MRR

Faktúra č. 1013219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,134 €
Schválené na preplatenie
30,134 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Markíza- Slovakia- MRR

Faktúra č. 19240823

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
56,562 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2019- Markíza- Slovakia- VRR

Faktúra č. 19240823

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
3,438 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01-03/2019- MRR

Faktúra č. 4119030001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,004 €
Schválené na preplatenie
147,004 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01-03/2019- VRR

Faktúra č. 4119030001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,935 €
Schválené na preplatenie
8,935 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Jemné- MRR

Faktúra č. 21190625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,238 €
Schválené na preplatenie
17,238 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Jemné- VRR

Faktúra č. 21190625

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
7,616 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900222

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- C.E.N- MRR

Faktúra č. 4119040001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,761 €
Schválené na preplatenie
39,761 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- C.E.N- VRR

Faktúra č. 4119040001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
2,417 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- FUN RADIO- MRR

Faktúra č. 1020519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
30,592 €
Schválené na preplatenie
30,592 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- FUN RADIO- VRR

Faktúra č. 1020519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Rádio Expres- MRR

Faktúra č. 0030219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,478 €
Schválené na preplatenie
25,478 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- Rádio Expres- VRR

Faktúra č. 0030219

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,484 €
Schválené na preplatenie
22,484 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190203

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- MRR

Faktúra č. 2019000790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,345 €
Schválené na preplatenie
125,345 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- VRR

Faktúra č. 2019000790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,619 €
Schválené na preplatenie
7,619 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019, Media RTVS - MRR

Faktúra č. 21900360

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
5,017 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019, Media RTVS - VRR

Faktúra č. 21900360

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Radio Services - MRR

Faktúra č. 21190626

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,209 €
Schválené na preplatenie
49,209 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Radio Services - VRR

Faktúra č. 21190626

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,991 €
Schválené na preplatenie
2,991 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190343

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,371 €
Schválené na preplatenie
24,371 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019, Media RTVS - VRR

Faktúra č. 5190343

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
1,481 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- VRR

Faktúra č. 19241262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2019- MRR

Faktúra č. 19241262

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,110 €
Schválené na preplatenie
73,110 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,937 €
Schválené na preplatenie
20,937 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
1,273 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- FUN MEDIA- MRR

Faktúra č. 1028819

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,183 €
Schválené na preplatenie
20,183 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- FUN MEDIA- VRR

Faktúra č. 1028819

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Jemne- MRR

Faktúra č. 21190902

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,122 €
Schválené na preplatenie
12,122 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Jemne- VRR

Faktúra č. 21190902

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
16,960 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21190903

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,815 €
Schválené na preplatenie
30,815 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21190903

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- VRR

Faktúra č. 19242091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,114 €
Schválené na preplatenie
8,114 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- MRR

Faktúra č. 19242091

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,486 €
Schválené na preplatenie
133,486 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- VRR

Faktúra č. 2019001129

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,620 €
Schválené na preplatenie
9,620 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2019- MRR

Faktúra č. 2019001129

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,269 €
Schválené na preplatenie
158,269 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191179

Faktúra č. 21191179

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191179

Faktúra č. 21191179

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,595 €
Schválené na preplatenie
12,595 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191180

Faktúra č. 21191180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
1,892 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 21191180

Faktúra č. 21191180

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,127 €
Schválené na preplatenie
31,127 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019001247

Faktúra č. 2019001247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,159 €
Schválené na preplatenie
113,159 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 2019001247

Faktúra č. 2019001247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
6,878 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900445

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900445

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- FUN MEDIA- VRR

Faktúra č. 1041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- FUN MEDIA- MRR

Faktúra č. 1041419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
19,982 €
Schválené na preplatenie
19,982 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0059919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0059919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
16,960 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190642

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190642

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
19,309 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

TV a rádio spoty- VRR

Faktúra č. 2019273

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

TV a rádio spoty- MRR

Faktúra č. 2019273

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,041 €
Schválené na preplatenie
10,041 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21191496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21191496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,439 €
Schválené na preplatenie
31,439 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1050419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
1,239 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1050419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
20,379 €
Schválené na preplatenie
20,379 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Markiza- Slovakia- VRR

Faktúra č. 19242888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Markiza- Slovakia- MRR

Faktúra č. 19242888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,091 €
Schválené na preplatenie
30,091 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Jemné- VRR

Faktúra č. 21191497

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Radio Services- Jemné- MRR

Faktúra č. 21191497

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,231 €
Schválené na preplatenie
10,231 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0068719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0068719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,847 €
Schválené na preplatenie
16,847 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- MARKIZA- SLOVAKIA- MRR

Faktúra č. 19242508

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,874 €
Schválené na preplatenie
67,874 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 05/2019- MARKIZA- SLOVAKIA- VRR

Faktúra č. 19242508

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
4,126 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04-06/2019- VRR

Faktúra č. 4119070002

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,350 €
Schválené na preplatenie
11,350 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 04-06/2019- MRR

Faktúra č. 4119070002

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,732 €
Schválené na preplatenie
186,732 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- VRR

Faktúra č. 2019001607

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
8,998 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- MRR

Faktúra č. 2019001607

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,035 €
Schválené na preplatenie
148,035 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21191681

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21191681

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
4,724 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- JOJ- VRR

Faktúra č. 2019001869

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
4,298 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- JOJ- MRR

Faktúra č. 2019001869

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,703 €
Schválené na preplatenie
70,703 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900628

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900628

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190729

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190729

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,013 €
Schválené na preplatenie
18,013 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Jemné- VRR

Faktúra č. 21191646

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Jemné- MRR

Faktúra č. 21191646

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Expres media- VRR

Faktúra č. 0085519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Expres media- MRR

Faktúra č. 0085519

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Markíza- VRR

Faktúra č. 19243195

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Markíza- MRR

Faktúra č. 19243195

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,281 €
Schválené na preplatenie
28,281 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190772

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190772

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,313 €
Schválené na preplatenie
11,313 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900556

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 06/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900556

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,661 €
Schválené na preplatenie
5,661 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Jemné- VRR

Faktúra č. 21191875

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Jemné- MRR

Faktúra č. 21191875

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
2,278 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Markíza- VRR

Faktúra č. 19243350

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Markíza- MRR

Faktúra č. 19243350

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,854 €
Schválené na preplatenie
18,854 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- JOJ- VRR

Faktúra č. 2019001986

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
4,298 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- JOJ- MRR

Faktúra č. 2019001986

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
70,702 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21191897

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21191897

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
4,724 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900784

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900784

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Expres Media- VRR

Faktúra č. 0093719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Expres Media- MRR

Faktúra č. 0093719

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21900692

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21900692

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Fun Media- MRR

Faktúra č. 1057419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
7,532 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07/2019- Fun Media- VRR

Faktúra č. 1057419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Fun Media- VRR

Faktúra č. 1066419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 08/2019- Fun Media- MRR

Faktúra č. 1066419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,514 €
Schválené na preplatenie
7,514 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Fun Media- VRR

Faktúra č. 1074419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Fun Media- MRR

Faktúra č. 1074419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,575 €
Schválené na preplatenie
7,575 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5190979

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5190979

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Jemné- VRR

Faktúra č. 21192214

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Jemné- MRR

Faktúra č. 21192214

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
3,396 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Expres Media- MRR

Faktúra č. 0107119

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,738 €
Schválené na preplatenie
4,738 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Expres Media- VRR

Faktúra č. 0107119

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- JOJ GROUP- VRR

Faktúra č. 2019002411

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
4,298 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- JOJ GROUP- MRR

Faktúra č. 2019002411

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
70,702 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21192215

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21192215

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,407 €
Schválené na preplatenie
9,407 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07-09/2019- TA3- VRR

Faktúra č. 4119100001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 07-09/2019- TA3- MRR

Faktúra č. 4119100001

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,451 €
Schválené na preplatenie
42,451 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Markíza- MRR

Faktúra č. 19243602

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,281 €
Schválené na preplatenie
28,281 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 09/2019- Markíza- VRR

Faktúra č. 19243602

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Expres Media 10/2019- VRR

Faktúra č. 0131919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Expres Media 10/2019- MRR

Faktúra č. 0131919

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Media RTVS 10/2019- VRR

Faktúra č. 21900942

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Media RTVS 10/2019- MRR

Faktúra č. 21900942

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Fun Media 10/2019- VRR

Faktúra č. 1086419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Fun Media 10/2019- MRR

Faktúra č. 1086419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,538 €
Schválené na preplatenie
7,538 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Jemné 10/2019- VRR

Faktúra č. 21192489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Jemné 10/2019- MRR

Faktúra č. 21192489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
3,396 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Europa 2 10/2019- VRR

Faktúra č. 21192539

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času Europa 2 10/2019- MRR

Faktúra č. 21192539

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
9,421 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času JOJ 10/2019- MRR

Faktúra č. 2019002788

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
70,702 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času JOJ 10/2019- VRR

Faktúra č. 2019002788

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
4,298 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2019- Markíza VRR

Faktúra č. 19244419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2019- Markíza MRR

Faktúra č. 19244419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,568 €
Schválené na preplatenie
23,568 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

TV a rádio spoty- VRR

Faktúra č. 2019436

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

TV a rádio spoty- MRR

Faktúra č. 2019436

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,020 €
Schválené na preplatenie
5,020 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výročná konferencia 2019- VRR

Faktúra č. 111929402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Výročná konferencia 2019- MRR

Faktúra č. 111929402

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,077 €
Schválené na preplatenie
8,077 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

TV a rádio spoty- VRR

Faktúra č. 2019435

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

TV a rádio spoty- MRR

Faktúra č. 2019435

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,020 €
Schválené na preplatenie
5,020 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2019 Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5191096

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10/2019 Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5191096

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,669 €
Schválené na preplatenie
13,669 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10-11/2019 C.E.N.- VRR

Faktúra č. 4119110008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
2,004 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 10-11/2019 C.E.N.- MRR

Faktúra č. 4119110008

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,970 €
Schválené na preplatenie
32,970 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5191155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5191155

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Slovenská produkčná- VRR

Faktúra č. 2019003096

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
4,298 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Slovenská produkčná- MRR

Faktúra č. 2019003096

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
70,702 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21200162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21200162

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
3,396 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1003320

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1003320

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,465 €
Schválené na preplatenie
7,465 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21200163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21200163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
9,421 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0009820

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0009820

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21192829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
3,396 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21192829

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1093619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
7,514 €
Schválené na preplatenie
7,514 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1093619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21192830

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21192830

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
9,421 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1103319

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,630 €
Schválené na preplatenie
4,630 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1103319

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- MARKÍZA- SLOVAKIA- VRR

Faktúra č. 19244926

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
10.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- MARKÍZA- SLOVAKIA- MRR

Faktúra č. 19244926

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,854 €
Schválené na preplatenie
18,854 €
Realizácia
10.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 22000039

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 22000039

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21901163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21901163

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- EXPRES MEDIA- VRR

Faktúra č. 0143619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- EXPRES MEDIA- MRR

Faktúra č. 0143619

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21193064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,435 €
Schválené na preplatenie
9,435 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21193064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 21901064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 11/2019- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 21901064

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21193086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
3,396 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 12/2019- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21193086

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
29.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- TV JOJ- VRR

Faktúra č. 2020000229

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 01/2020- TV JOJ- MRR

Faktúra č. 2020000229

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- Europa 2- MRR

Faktúra č. 21200430

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- Europa 2- VRR

Faktúra č. 21200430

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- TV JOJ- MRR

Faktúra č. 2020000495

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- TV JOJ- VRR

Faktúra č. 2020000495

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5200108

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02/2020- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5200108

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02-03/2020- C.E.N.- MRR

Faktúra č. 4120030013

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 02-03/2020- C.E.N.- VRR

Faktúra č. 4120030013

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Europa2- VRR

Faktúra č. 21200594

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Europa2- MRR

Faktúra č. 21200594

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Media RTVS- VRR

Faktúra č. 5200247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Media RTVS- MRR

Faktúra č. 5200247

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020 FUN MEDIA GROUP- MRR

Faktúra č. 1030220

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
5,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020 FUN MEDIA GROUP- VRR

Faktúra č. 1030220

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Markíza Slovakia- VRR

Faktúra č. 20241634

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Markíza Slovakia- MRR

Faktúra č. 20241634

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Radio Services- VRR

Faktúra č. 21200593

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- Radio Services- MRR

Faktúra č. 21200593

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- JOJ GROUP- VRR

Faktúra č. 2020000552

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 03/2020- JOJ GROUP- MRR

Faktúra č. 2020000552

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Markíza Slovakia- MRR

Faktúra č. 20242005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Markíza Slovakia- VRR

Faktúra č. 20242005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Markíza Slovakia- VRR

Faktúra č. 20242005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Markíza Slovakia- MRR

Faktúra č. 20242005

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Slovenská produkčná- MRR

Faktúra č. 2020000826

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Slovenská produkčná- VRR

Faktúra č. 2020000826

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Slovenská produkčná- VRR

Faktúra č. 2020000826

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Nákup vysielacieho času 04/2020- Slovenská produkčná- MRR

Faktúra č. 2020000826

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
1,086 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Omega Investments s.r.o.
IČO
46455141
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
Carat Slovakia, s.r.o.
IČO
31358730
Názov
DYNAMIC RELATIONS 2000, s.r.o.
IČO
35818174
Názov
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
IČO
44428901
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.