Popis projektu

Projekt „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP VI.“ je zameraný na financovanie materiálno-technického zabezpečenia a prevádzkovej podpory, vrátane prenájmu nebytových priestorov pre zamestnancov RO a PJ v období od januára 2023 do decembra 2023. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia,monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 01/2023 do 12/2023, t.j. 12 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifickéhocieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121) . Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory, vrátane zabezpečenia administratívnych priestorov pre potreby zamestnancov RO a PJ. MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP VI.“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
189,632 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
117,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 05/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2023

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - Nájom NP 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2023

Pokladničný doklad č. 000600

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2023

Pokladničný doklad č. 000600

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Pokladničný doklad č. 5882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Pokladničný doklad č. 5882

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/023

Pokladničný doklad č. 2763

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/023

Pokladničný doklad č. 2763

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Pokladničný doklad č. 9527

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Zaokrúhlenie dokladu

Pokladničný doklad č. 9527

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Pokladničný doklad č. 9527

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004008235

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004008235

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 02/2023

Faktúra č. 000250004008235

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 02/2023

Faktúra č. 000250004008235

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Pokladničný doklad č. 5166

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Pokladničný doklad č. 5166

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Pokladničný doklad č. 3239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Pokladničný doklad č. 3239

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Faktúra č. 000250004010838

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004010838

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004010838

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Faktúra č. 000250004010838

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2023

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 3/2023

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 3/2023

Faktúra č. 000250003015469

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2023

Vodohospodárska výstavba š.p. - Nájom NP 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2024

Pokladničný doklad č. 202304/06652

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 4/2024

Pokladničný doklad č. 202304/06652

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby - Ťarchopis 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2023

Vodohospodárska výstavba, š.p. - Všeobecné služby 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Pokladničný doklad č. 2231

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Pokladničný doklad č. 2231

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005009419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250005009419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Faktúra č. 000250005009419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 4/2023

Faktúra č. 000250005009419

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 5/2023

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 5/2023

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 5/2023

Faktúra č. 000250002028093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 6/2023

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 6/2023

Faktúra č. 000250001028888

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Pokladničný doklad č. 1157

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Pokladničný doklad č. 1157

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu DPH 20%

Pokladničný doklad č. 4537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálnu DPH 20%

Pokladničný doklad č. 4537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 6/2023

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 6/2023

Faktúra č. 000250009002313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250002037770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250002037770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002037770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002037770

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 7/2023

Faktúra č. 20230093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 7/2023

Faktúra č. 20230093

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250004033305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004033305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004033305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Faktúra č. 000250004033305

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Pokladničný doklad č. 9932

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 6/2023

Pokladničný doklad č. 9932

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250003047940

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 101

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 101

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250004043496

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002044776

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002044776

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002044776

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002044776

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 5723

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 5723

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 2003

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 2003

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250002050057

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Zaokrúhlenie dokladu

Pokladničný doklad č. 7307

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 7307

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 7307

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 14366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Pokladničný doklad č. 14366

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 8/2023

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 8/2023

Faktúra č. 000250002051313

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 16274

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 16274

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002053394

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2023

Faktúra č. 000250002053394

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2023

Faktúra č. 000250002053394

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250002053394

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zaokrúhlenie dokladu

Faktúra č. 1020230818

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2023

Faktúra č. 1020230818

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 9/2023

Faktúra č. 1020230818

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003070679

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003070679

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250003070679

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250003070679

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004052753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250004052753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 10/2023

Faktúra č. 000250004052753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 10/2023

Faktúra č. 000250004052753

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001063967

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250001063967

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250001063967

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250001063967

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 4446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 4446

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 7282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Pokladničný doklad č. 7282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Zaokrúhlenie dokladu

Pokladničný doklad č. 7282

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003074188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250003074188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 000250003074188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Prepravka PVC

Faktúra č. 000250003074188

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 12/2023

Pokladničný doklad č. 851

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 12/2023

Pokladničný doklad č. 851

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 12/2023

Faktúra č. 20230150

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 12/2023

Faktúra č. 20230150

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 1020231033

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 20% 11/2023

Faktúra č. 1020231033

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 12/2023

Pokladničný doklad č. 1386

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Nákup reprezentačného materiálu DPH 10% 12/2023

Pokladničný doklad č. 1386

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Spusta KORAMARK, s. r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Spusta KORAMARK, s. r. o.
IČO
31640826
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
IČO
35793783
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
IČO
35790164
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.