Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP“ je zameraný na financovanie materiálno- technického vybavenia pre zamestnancov RO a PJ v období od augusta 2021 do augusta 2022. Materiálno- technické vybavenie predstavujú notebooky, myši k notebookom, externé DVD- RW mechaniky k notebookom, portreplikátory, externé klávesnice a tašky k notebookom. Cieľom projektu „Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP“ je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom administratívnych kapacít s dostatočným materiálno- technickým zabezpečením. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.
Plánovaná dĺžka realizácie projektu je od 08/2021 do 08/2022, t.j. 13 mesiacov. Miesto realizácie je územie SR. Aktivity v rámci projektu spadajú do špecifického cieľa: 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121).
Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátneho materiálno- technického vybavenia pre potreby zamestnancov RO a PJ.
MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu „Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP“.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.08.2022
Celková suma
109,872 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
26.08.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
08.10.2021
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP KŽ…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
26.08.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
08.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
720,0 (počet)
Cieľ
720,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie IKT zariadení- VRR

Faktúra č. OFO+2110026

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Dodanie IKT zariadení- MRR

Faktúra č. OFO+2110026

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
103,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov IČO
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.