Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie výdavkov spojených s technickou podporou tzv. Koordinátora EIA prostredníctvom prenájmu kancelárskych priestorov, vrátane výdavkov na služby spojených s dodávkou energií a dvoch parkovacích miest určených pre oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA. Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnocovanie súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s príslušnými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

V súvislosti s potrebou zabezpečiť pracovnú činnosť KEIA je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne kancelárske priestory oprávnených zamestnancov KEIA. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2018
Celková suma
96,588 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
96,588 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové zabezpečenie Koordinátora E…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
15.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby k nájmu 9-2018

Nájom a služby 9-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 9-2018

Nájom a služby 9-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nájom - kancelárie 9-2018

Nájom a služby 9-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Služby k nájmu 5-2018

Nájom a služby 5-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 5-2018

Nájom a služby 5-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Nájom - kancelárie 5-2018

Nájom a služby 5-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Služby k nájmu 7-18

Nájom a služ. 7-18

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 7-18

Nájom a služ. 7-18

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Nájom - kancelárie 7-18

Nájom a služ. 7-18

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Služby k nájmu 12-2018

Nájom a služby 12-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 12-2018

Nájom a služby 12-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Nájom - kancelárie 12-2018

Nájom a služby 12-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Služby k nájmu 12-2017

Nájom a služby 12-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 12-2017

Nájom a služby 12-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Nájom - kancelárie 12-2017

Nájom a služby 12-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Služby k nájmu 5-2017

Nájom a služby 5-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 5-2017

Nájom a služby 5-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom - kancelárie 5-2017

Nájom a služby 5-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Služby k nájmu 10-2017

Nájom a služby 10-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 10-2017

Nájom a služby 10-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Nájom - kancelárie 10-2017

Nájom a služby 10-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Služby k nájmu 4-2017

Nájom a služby 4-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 4-2017

Nájom a služby 4-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nájom - kancelárie 4-2017

Nájom a služby 4-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Služby k nájmu 4-2018

Nájom a služby 4-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 4-2018

Nájom a služby 4-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Nájom - kancelárie 4-2018

Nájom a služby 4-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Služby k nájmu 8-2017

Nájom a služby 8-17

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 8-2017

Nájom a služby 8-17

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Nájom - kancelárie 8-2017

Nájom a služby 8-17

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

Služby k nájmu 6-2017

Nájomné + sl. za 6-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 6-2017

Nájomné + sl. za 6-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Nájom - kancelárie 6-2017

Nájomné + sl. za 6-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Služby k nájmu 7-2017

Nájom a služby 7-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 7-2017

Nájom a služby 7-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Nájom - kancelárie 7-2017

Nájom a služby 7-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

Služby k nájmu 11-2017

Nájom a služby 11-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 11-2017

Nájom a služby 11-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájom - kancelárie 11-2017

Nájom a služby 11-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Služby k nájmu 8-2018

Prenájom 8-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 8-2018

Prenájom 8-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Nájom - kancelárie 8-2018

Prenájom 8-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Služby k nájmu 11-2018

Nájom a služby 11-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 11-2018

Nájom a služby 11-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Nájom - kancelárie 11-2018

Nájom a služby 11-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Služby k nájmu 9-2017

Nájom a služby 9-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 9-2017

Nájom a služby 9-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájom - kancelárie 9-2017

Nájom a služby 9-2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Služby k nájmu 10-2018

Nájomné + služby 10-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 10-2018

Nájomné + služby 10-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Nájom - kancelárie 10-2018

Nájomné + služby 10-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Služby k nájmu 02-2018

Nájomné + sl. 02-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 02-2018

Nájomné + sl. 02-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Nájom - kancelárie 02-2018

Nájomné + sl. 02-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Služby k nájmu 6-2018

Nájom, park. m., služ. 6-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 6-2018

Nájom, park. m., služ. 6-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Nájom - kancelárie 6-2018

Nájom, park. m., služ. 6-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Služby k nájmu 1-2018

Nájom a služby 1-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Nájom - 2 park. miesta 1-2018

Nájom a služby 1-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Nájom - kancelárie 1-2018

Nájom a služby 1-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Služby k nájmu 3-2018

Nájom a služby 3-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Nájom - 2 park. miesta 3-2018

Nájom a služby 3-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Nájom - kancelárie 3-2018

Nájom a služby 3-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
13.02.2018
Názov IČO
Názov
MEDIAL, družstvo
IČO
00679143
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.