Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie špecifického vzdelávania oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA.

Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020, s plánovaným celkovým predpokladom výkonu činnosti do 31. 12. 2023.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnotenia súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s jednotlivými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

V rámci projektu bude zabezpečené financovanie výdavkov súvisiacich s účasťou na seminároch, vzdelávacích aktivitách, rokovaniach prispievajúcich k zefektívneniu činnosti KEIA vo vzťahu k EŠIF a ďalšie aktivity súvisiace so zabezpečením stabilizácie oprávnených zamestnancov KEIA uskutočnené v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
6,080 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
844 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie špecifického vzdelávania o…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce JM - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce JM - parkovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce JM - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce JM - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce TH - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce AS - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce AS - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce AG - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA TP - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA TP - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA TP - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA MK - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA MK - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA MK - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA JM - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA JM - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA AS - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA AS - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Konferencia EIA/SEA AS - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Československá environmentálna konferencia AT - účastnícky poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Československá environmentálna konferencia AK - účastnícky poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Konferencia EIA/SEA JM - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce AS - strava

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce TH - ubytovanie

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

obhliadka lokality Budimír - Bídovce TH - miestny poplatok

sumarizačný hárok za obdobie október 2017, máj 2018 a júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.07.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.