Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie materiálno-technického zabezpečenia oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA. Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje Európskych štrukturálnych a investičnýchfondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020, s plánovaným celkovým predpokladom výkonu činnosti do 31.12.2023. Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA “). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnotenia súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s jednotlivými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“). Projekt svojou hlavnou aktivitou nadväzuje na už ukončený projekt s názvom "Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov Koordinátora EIA," kód v ITMS 2014+: 301021N320, ktorého realizácia bola ukončená 31.12.2018. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa dosiahne naplnenie nasledovného merateľného ukazovateľa: Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením: 15.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
3,740 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie zames…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tonery

Tonery_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Tonery a odpadová nádobka

tonery_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Tonery

tonery_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Tonery

tonery_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

kancelárske potreby

kancelárske potreby_601

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

kancelárske potreby

kancelárske potreby_916

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

kopírovací papier

kopírovací papier_547

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

kancelárske potreby

kancelárske potreby_704

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Papier kop. biely A4

kancelárske potreby_429

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Papier kop. biely A4

kancelárske potreby_044

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Papier kop. biely PREMIER A4

kopírovací papier_671

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov IČO
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
DD21 s.r.o.
IČO
43818030
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.