Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
14.12.2018
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
860,599 €
Prijaté žiadosti
10
Suma schválených žiadostí
1,267,593 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK M…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
332,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného …

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie orgánu auditu v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,650 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie pracovných stretnutí súvisiacich s č…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,722 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úra…

Úrad vládneho auditu

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2019 - 2021

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,512 €
Suma
37,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,145 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov Ko…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,740 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.