Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie mobility oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF 2019 - 2020. Pre efektívne plnenie úloh subjektov zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF, je potrebná účasť oprávnených zamestnancov AK EŠIF na tuzemských pracovných cestách. Účasť zamestnancov na týchto tuzemských pracovných cestách je za účelom výkonu finančných kontrol na mieste, organizácie informačných seminárov pre verejnosť v oblasti EŠIF, potenciálnych a existujúcich prijímateľov pomoci a účasti na Roadshow a iné, kde AK EŠIF sú v pozícii kontrolóra, školiteľa a iné. Projekt zabezpečenia mobility AK EŠIF má za úlohu vytvoriť kvalitnejší a širší základ pre efektívnejšie fungovanie AK EŠIF zapojených do riadenia, kontroly  a implementácie EŠIF na ÚV SR a tak maximalizovať efektívne riadenie, kontrolu a implementáciu EŠIF v rámci kompetencií ÚV SR, zároveň plynule naštartovať proces príprav na PO 2021 - 2027.
Hlavné aktivity projektu budú zamerané na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov AK EŠIF súvisiacich s oprávnenými činnosťami v rámci EŠIF.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
4,145 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie mobility AK zapojených do …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie mobility AK zapojených do …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
57,0 (počet)
Cieľ
66,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok TPC 2019

Sumarizačný hárok TPC 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizacny harok_TPC_január - jún 2020

Sumarizacny harok_TPC_január - jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tuzemské pracovné cesty 07-09/2020

Sumarizacny harok_TPC_júl - september 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_Cestovné náhrady za obdobie 01-12/2021

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) za obdobie 01-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.