Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). V rámci organizačnej štruktúry MF SR plní úlohy OA sekcia auditu a kontroly. Ku dňu 01.01.2019 bolo v rámci sekcie auditu a kontroly vytvorených 68 pracovných miest, ktoré sú priamo určené na plnenie úloh OA.

Cieľom projektu je prefinancovanie výdavkov súvisiacich s účasťou zamestnancov OA na pracovných stretnutiach, poradách a rokovaniach v SR a v zahraničí, s účasťou na výkone auditu a výdavkov súvisiacich s organizáciou pracovných stretnutí a pracovných porád, a to so zámerom efektívneho zabezpečovania činností a povinností OA v rámci implementácie EŠIF.

Cieľovou skupinou projektu budú najmä zamestnanci sekcie auditu a kontroly MF SR (SAK MF SR) ako OA, prípadne iné oprávnené cieľové skupiny zapojené do implementácie EŠIF.

V rámci projektu bude použitý merateľný ukazovateľ "Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest".

Hlavné aktivity projektu budú zamerané na:

1. Zabezpečenie pracovných ciest OA súvisiacich s auditom EŠIF v SR,

2. Zabezpečenie pracovných ciest OA súvisiacich s auditom EŠIF v zahraničí.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2022
Celková suma
69,722 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie pracovných stretnutí OA v …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
05.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Zabezpečenie pracovných stretnutí OA v …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
11.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
231,0 (počet)
Cieľ
170,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Organizačné zabezpečenie stretnutia orgánov auditu krajín V4+4 a výročného bilaterálneho koordinačného stretnutia orgánu auditu s Európskou komisiou

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie autobusovej prepravy_Stredisko akadémie FS, Donovaly_16.09.2019 - 18.09.2019

Zabezpečenie autobusovej prepravy_Stredisko akadémie FS, Donovaly_16.09.2019 - 18.09.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPC_2019_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

TPC_2019_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Pikulová_Nemecko, Hamburg_5. - 7.6.2019

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Pikulová_Nemecko, Hamburg_5. - 7.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Majkráková_Belgicko, Brusel_17. – 21.10.2019

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Majkráková_Belgicko, Brusel_17. – 21.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Pikulová_Belgicko, Brusel_4. – 6.12.2019

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Pikulová_Belgicko, Brusel_4. – 6.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Roba_Belgicko, Brusel_17. – 21.10.2019

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Roba_Belgicko, Brusel_17. – 21.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Gabrhelová_Belgicko, Brusel_4. – 6.12.2019

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Gabrhelová_Belgicko, Brusel_4. – 6.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZPC_2019_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

ZPC_2019_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková, Roba_23. - 26.05.2019

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková, Roba_23. - 26.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Gabrhelová, Pikulová_04. – 06.12.2019

FA_letenka_NADOSAH_Gabrhelová, Pikulová_04. – 06.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

FA_letenka_Faveo_Majkráková, Sedlačiková, Vašašová_05. – 06.12.2019

FA_letenka_Faveo_Majkráková, Sedlačiková, Vašašová_05. – 06.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

FA_letenka_FLY TRAVEL_Matala_02. – 04.12.2019

FA_letenka_FLY TRAVEL_Matala_02. – 04.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Rumanková, Ďuriš, Choma, Valachovičová_28. – 29.11.2019

FA_letenka_NADOSAH_Rumanková, Ďuriš, Choma, Valachovičová_28. – 29.11.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Roba_17. – 21.10.2019

FA_letenka_NADOSAH_Roba_17. – 21.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková_17. – 21.10.2019

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková_17. – 21.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová, Kučák Nétryová_13. – 14.10.2019

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová, Kučák Nétryová_13. – 14.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

FA_letenka_Faveo_Urmanič, Valachovičová, Hirjak_08.10.2019

FA_letenka_Faveo_Urmanič, Valachovičová, Hirjak_08.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

FA_letenka_FLY TRAVEL_Pikulová_25. – 28.09.2019

FA_letenka_FLY TRAVEL_Pikulová_25. – 28.09.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA_letenka_FLY TRAVEL_Pikulová, Gabrhelová_03. – 07.07.2019

FA_letenka_FLY TRAVEL_Pikulová, Gabrhelová_03. – 07.07.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Pikulová_05. – 07.06.2019

FA_letenka_NADOSAH_Pikulová_05. – 07.06.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Rypák, Jakubčin_23. - 24.05.2019

FA_letenka_NADOSAH_Rypák, Jakubčin_23. - 24.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Kosmovský_23. - 26.05.2019

FA_letenka_NADOSAH_Kosmovský_23. - 26.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Vašašová, Vidová, Slaninová_27. - 29.05.2019

FA_letenka_NADOSAH_Vašašová, Vidová, Slaninová_27. - 29.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

FA_letenka_FLY TRAVEL_Vašašová, Vidová_20. - 21.05.2019

FA_letenka_FLY TRAVEL_Vašašová, Vidová_20. - 21.05.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

FA_letenka_TUCAN_Pikulová, Gabrhelová_12. - 15.02.2019

FA_letenka_TUCAN_Pikulová, Gabrhelová_12. - 15.02.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Pikulová_05. - 06.02.2019

FA_letenka_NADOSAH_Pikulová_05. - 06.02.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Majtasová, Ruppeldová_23.01.2020

FA_letenka_NADOSAH_Majtasová, Ruppeldová_23.01.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Rypák_22. - 24.01.2020

FA_letenka_NADOSAH_Rypák_22. - 24.01.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

TPC_2020_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

TPC_2020_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZPC_2020_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

ZPC_2020_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPC_2021_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

TPC_2021_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZPC_2021_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

ZPC_2021_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Majerčík, Adamcová_2021

FA_letenka_NADOSAH_Majerčík, Adamcová_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Kučák Nétryová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Kučák Nétryová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_ASIANA_Duraj Chochlíková_2022

FA_letenka_ASIANA_Duraj Chochlíková_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_ASIANA_Ďuriš_2022

FA_letenka_ASIANA_Ďuriš_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_FLY TRAVEL_Majkráková_Kazárová_2022

FA_letenka_FLY TRAVEL_Majkráková_Kazárová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Matala_2022

FA_letenka_NADOSAH_Matala_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPC_2022_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

TPC_2022_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZPC_2022_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

ZPC_2022_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková, Zacharidesová, Kučák Nétryová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková, Zacharidesová, Kučák Nétryová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková_Jakubčin_Kučák Nétryová_Harišová_Fábiková_2022

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková_Jakubčin_Kučák Nétryová_Harišová_Fábiková_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Zacharidesová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Zacharidesová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Paľová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Paľová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková_Zacharidesová_Kučák Nétryová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Duraj Chochlíková_Zacharidesová_Kučák Nétryová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Geschwandtnerová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Geschwandtnerová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková_Kučák Nétryová_2022

FA_letenka_NADOSAH_Majkráková_Kučák Nétryová_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada ubytovania_Brusel_Kučák Nétryová_2022300187

Úhrada ubytovania_Brusel_Kučák Nétryová_2022300187

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada ubytovania_Brusel_Duraj Chochlíková_2022300229

Úhrada ubytovania_Brusel_Duraj Chochlíková_2022300229

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada ubytovania_Brusel_Ďuriš_2022300233

Úhrada ubytovania_Brusel_Ďuriš_2022300233

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
SATUR TRANSPORT a.s.
IČO
35787228
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Názov
ASIANA, spol s.r.o.
IČO
49704362
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.