Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Tento projekt  je zameraný na podporu mobility zamestnancov certifikačného orgánu v súvislosti s ich účasťou na výkone certifikačných overovaní, auditoch a iných pracovných stretnutiach/rokovaniach, vrátane organizovania pracovných stretnutí/porád spojených s plnením funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2., konkrétne merateľný ukazovateľ "P0851 - Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest".

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
37,120 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,512 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovn…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
315,0 (počet)
Cieľ
420,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) CO MF SR - TPC 2019

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR - TPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,622 €
Schválené na preplatenie
4,622 €
Realizácia
-
Názov

FA za občerstvenie pre účastníkov porady

FA za občerstvenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
1,772 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie pre účastníkov pracovnej porady

FA za občerstvenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

FA letenka - Zubriczká, Mayerová

FA letenka - Zubriczká, Mayerová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

FA letenka - Velecká, Kasagranda

FA letenka - Velecká, Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

DINERS - Mayerová, Hatrík

DINERS - Mayerová, Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

DINERS - Hatrík

DINERS - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

DINERS - Mayerová

DINERS - Mayerová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

DINERS - Hatrík

DINERS - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

DINERS - Hatrík

DINERS - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) CO MFSR

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) CO MFSR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA letenka - Megyešiová

FA letenka - Megyešiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

FA letenka - Zubriczká, Blašková

FA letenka - Zubriczká, Blašková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

FA letenka - Hatrík

FA letenka - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

FA letenka Orešanská

FA letenka - Orešanská

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA letenka Zubriczká

FA letenka - Zubriczká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

FA letenka Mayerová, Velecká

FA letenka Mayerová, Velecká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

FA letenka Gregorcová

FA letenka Gregorcová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

FA letenka Hatrík

FA letenka - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

FA letenka - Hatrík

FA letenka - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

FA letenka Košík

FA letenka Kosík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

FA letenka - Hatrík

FA letenka - Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady CO MF SR

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady (CO MF SR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DINERS_Zubriczká, Mayerová

DINERS_Zubriczká, Mayerová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

FA letenka - Zubriczká, Mayerová

FA_letenka_Zubriczká_Mayerová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) CO MF SR

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) CO MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Vyúčtovanie preddavkov na reprezentačné účely - CO MFSR

Vyúčtovanie preddavkov na reprezentačné účely - CO MFSR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) CO MF SR

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) CO MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
Diners Club CS s.r.o.
IČO
35757086
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.