Popis projektu

Cieľom projektu "OP KŽP - MTZ I." je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením a externými službami. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie a externé služby vytvoria podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2015 - 01.12.2016
Celková suma
283,786 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
205,897 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Externé služby VRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
29.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
14.04.2016
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP VRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
07.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Externé služby MRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
29.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
14.04.2016
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP MRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
07.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
115,7 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

nájomné za 02/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

nájomné za 02/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

nájomné za 01/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

nájomné za 01/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

zrážková voda 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

elektrická energia 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

stočné 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

teplo 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

teplo 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

zrážková voda 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

stočné 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

vodné 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

vodné 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

elektrická energia 05/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 05/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 05/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.06.-14.07.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.06.-14.07.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

nájomné za 06/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

nájomné za 06/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.03.-14.04.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
1,042 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.03.-14.04.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

zrážková voda 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

stočné 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

vodné 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

elektrická energia 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

teplo 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

teplo 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
2,418 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 03/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

zrážková voda 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

vodné 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

elektrická energia 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

stočné 03/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 03/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie ( BA 03/2016) a vyúčtovanie 1-3/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

nájomné za 03/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

nájomné za 03/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 02/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 02/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

tablety do pisoárov 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

kuchynské papierové utierky 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

tablety do pisoárov 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hubky na umývanie riadu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

tekuté mydlo 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

tekuté mydlo 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

kuchynské papierové utierky 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hubky na umývanie riadu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

toaletný papier 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

osviežovač vzduchu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

toaletný papier 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

prostriedok na umývanie riadu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

papierové utierky skladané "ZZ" 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

prostriedok na umývanie riadu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

papierové utierky skladané "ZZ" 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

osviežovač vzduchu 06/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 03/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 03/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 02/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 02/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 03/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 03/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 03/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 01/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 01/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 01/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 01/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 02/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

zrážková voda 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

elektrická energia 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

vodné 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

teplo 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

stočné 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

elektrická energia 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

zrážková voda 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

stočné 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

teplo 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 02/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

vodné 02/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 02/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Licencia Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Device CAL-6VC-02076-MOL NL GOVT MS

Faktúra za licencie Windows

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Licencia Windows Server Standard 2012R2-P73-06295-MOL NL GOVT MS

Faktúra za licencie Windows

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Licencia Windows Server Standard 2012R2-P73-06295-MOL NL GOVT MS

Faktúra za licencie Windows

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,620 €
Schválené na preplatenie
3,620 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Licencia Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Device CAL-6VC-02076-MOL NL GOVT MS

Faktúra za licencie Windows

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,615 €
Schválené na preplatenie
6,615 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 05/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 05/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 04/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 04/2016

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu (BB 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

nájomné za 04/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

nájomné za 04/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

elektrická energia 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

elektrická energia 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

zrážková voda 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

teplo 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

zrážková voda 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

vodné 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

stočné 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

stočné 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 04/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

vodné 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

teplo 04/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov BA Karloveská 04/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 06/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 06/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 04/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 04/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 04/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 05/2016 BA

Fatkúra za pevné linky (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 05/2016 BA

Fatkúra za pevné linky (BA 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

nájomné za 05/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

nájomné za 05/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 05/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.05. - 14.06.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.05. - 14.06.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
1,045 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.04.-14.05.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.04.-14.05.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 02-05/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 23.02.-27.05.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 02-05/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 23.02.-27.05.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.07.-14.08.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.07.-14.08.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

stočné 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

zrážková voda 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

elektrická energia 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

teplo 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 01/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

stočné 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

zrážková voda 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 01/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

vodné 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

teplo 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

elektrická energia 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

vodné 01/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 01/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 09/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 09/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 08/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 08/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

vodné 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

vodné 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

elektrická energia 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

elektrická energia 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 06/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 06/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

zrážková voda 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

stočné 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

teplo 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

stočné 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

zrážková voda 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

teplo 06/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

zrážková voda 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

stočné 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

vodné 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

teplo 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

teplo 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 07/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 07/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

stočné 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

elektrická energia 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

vodné 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

zrážková voda 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

elektrická energia 07/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 05-08/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 28.05.2015-22.08.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 05-08/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 28.05.2015-22.08.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 08/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 08/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

zrážková voda 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

stočné 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

elektrická energia 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

vodné 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

vodné 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 08/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

elektrická energia 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

stočné 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

teplo 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 08/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

teplo 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

zrážková voda 08/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 08/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

nájomné za 08/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

nájomné za 08/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 08/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.02.-14.03.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.02.-14.03.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
1,053 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.09.-14.10.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.09.-14.10.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

spotrebe elektrickej energie BB 07/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
25.08.2016
Názov

spotrebe elektrickej energie BB 07/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
25.08.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.8.-14.09.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.8.-14.09.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.01.2016-14.02.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.01.2016-14.02.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

úhrada PZP a HP na rok 2016

Faktúra za dopravné poistné na rok 2016 v rámci Zml. o výpožičke

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
22.12.2015
Názov

úhrada PZP a HP na rok 2016

Faktúra za dopravné poistné na rok 2016 v rámci Zml. o výpožičke

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
22.12.2015
Názov

nájomné za 10/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

nájomné za 10/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
16.11.2016
Názov

WC 6655-TONER CYAN

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER CYAN

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX 7525,7530,7535,7545,7556,7830,7835,7845,7855-TONER CYAN/15 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER BLACK

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - IMAGING UNIT KIT

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 7425,7428,7435 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX 7525,7530,7535,7545,7556,7830,7835,7845,7855-TONER CYAN/15 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX WC 7525/7530/7535/7545/7556/7835-DRUM/125 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX WC 7525/7530/7535/7545/7556/7835-DRUM/125 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER BLACK

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - IMAGING UNIT KIT

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
2,414 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX 7525,7530,7535,7545,7556,7830,7835,7845,7855-TONER CYAN/15 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX WC 7525/7530/7535/7545/7556/7835-DRUM/125 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 7425,7428,7435 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - IMAGING UNIT KIT

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6605, PHASER 6600 - IMAGING UNIT KIT

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
2,414 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER YELLOW

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER YELLOW

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER MAGENTA

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 6655-TONER MAGENTA

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX 7525,7530,7535,7545,7556,7830,7835,7845,7855-TONER CYAN/15 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

XEROX WC 7525/7530/7535/7545/7556/7835-DRUM/125 000/

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 7425,7428,7435 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

WC 7425,7428,7435 - WASTE TONER BOTTLE

Faktúra za dodanie tonerov

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

zrážková voda 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

vodné 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

elektrická energia 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 09/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

stočné 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

elektrická energia 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

stočné 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

vodné 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov AB Karloveská 09/2016

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

zrážková voda 09/2016 BA

Faktúra za nájom priestorov a energie (BA 09/2016) a vyúčtovanie 7-9/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

nájomné za 07/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za 07/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

nájomné za 09/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

nájomné za 09/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 07/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 07/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 07/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.03.-31.05.2016

Platobný poukaz k PZP ročné poistné

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.03.-31.05.2016

Platobný poukaz k PZP ročné poistné

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 10/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 10/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 06/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
23.08.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 06/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 06/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
23.08.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 09/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
14.11.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov 09/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 09/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
14.11.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 10/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 10/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 10/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 09/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 09/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hygienický materiál 06/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hygienický materiál 06/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

hygienický materiál 07/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

hygienický materiál 07/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.11.-14.12.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
1,052 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.11.-14.12.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

havarijné poistenie za obdobie: od 01.12.2016 - 31.12.2016

Platobný poukaz havarijné poistenie od 1.12.2016 do 28.02.2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

havarijné poistenie za obdobie: od 01.12.2016 - 31.12.2016

Platobný poukaz havarijné poistenie od 1.12.2016 do 28.02.2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. § 5 paušálna odmena

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

hotové výdavky podľa ods. 4 § 2 zákona č. 382/2004 Z.z.

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. § 5 paušálna odmena

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

hotové výdavky podľa ods. 4 § 2 zákona č. 382/2004 Z.z.

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. § 3 hodinová odmena

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. § 3 hodinová odmena

Vyúčtovanie odborného stanoviska - znalecký posudok

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.06.-31.08.2016

Platobný poukaz k PZP II. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.06.-31.08.2016

Platobný poukaz k PZP II. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 08-11/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 23.08. - 24.11.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

spotreba vody (vodné, stočné) BB 08-11/2016

Faktúra za spotrebu vody (BB 23.08. - 24.11.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 08/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 08/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

hygienický materiál 07/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

hygienický materiál 07/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

hygienický materiál 10/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

hygienický materiál 10/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

hygienický materiál 08/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

hygienický materiál 08/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.10.-14.11.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov pod VS 0252130265

Faktúra za mobilné telefóny (BA 15.10.-14.11.2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

refakturácia telefónnych účtov za 11/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

refakturácia telefónnych účtov za 11/2016 BA

Faktúra za pevné linky (BA 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

havarijné poistenie motorových vozidiel I. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

havarijné poistenie motorovoých vozidiel II. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

havarijné poistenie motorovoých vozidiel II. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

havarijné poistenie motorových vozidiel I. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

havarijné poistenie motorovoých vozidiel III. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

havarijné poistenie motorovoých vozidiel III. štvrťrok

Platobný poukaz k havarijnému poisteniu ročný

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 11/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

spotreba elektrickej energie BB 11/2016

Faktúra za spotrebu elektrickej energie (BB 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2016
Názov

hygienický materiál 09/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2016
Názov

hygienický materiál 09/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac september 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 09/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.09.2016 - 30.11.2016

Platobný poukaz k PZP III. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.09.2016 - 30.11.2016

Platobný poukaz k PZP III. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

dopravné a balné

Faktúra za odbornú literatúru - Zákon o VO s komentárom

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Odborná literatúra: Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

Faktúra za odbornú literatúru - Zákon o VO s komentárom

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

Odborná literatúra: Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

Faktúra za odbornú literatúru - Zákon o VO s komentárom

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
705 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

cenové vyrovnanie

Faktúra za odbornú literatúru - Zákon o VO s komentárom

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

dopravné a balné

Faktúra za odbornú literatúru - Zákon o VO s komentárom

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 10/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 10/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

hygienický materiál 11/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

hygienický materiál 11/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

hygienický materiál 08/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

hygienický materiál 08/2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac august 2016 KE

Faktúra za upratovacie služby KE 08/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2016
Názov

hygienický materiál 10/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac október 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

hygienický materiál 10/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 10/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.12.-28.02.2017

Platobný poukaz k PZP IV. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

PZP za obdobie od 01.12.-28.02.2017

Platobný poukaz k PZP IV. Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

nájomné za 11/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

nájomné za 11/2016 BB

Faktúra za nájom priestorov (BB 11/2016)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

kuchynské papierové utierky 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

hubky na umývanie riadu 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

kuchynské papierové utierky 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

papierové utierky skladané "ZZ" 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

hubky na umývanie riadu 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

papierové utierky skladané "ZZ" 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

toaletný papier 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

toaletný papier 07/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac júl 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 11/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

dodaný hygienický materiál 11/2016 BB

Faktúra za upratovacie služby BB 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac jún 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hygienický materiál 06/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

hygienický materiál 06/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

hygienický materiál 11/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

hygienický materiál 11/2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

upratovacie služby za mesiac november 2016 ZA

Faktúra za upratovacie služby ZA 11/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.