Popis projektu

Projekt rieši elektronizáciu množstva malých agend, ktoré sú v súčasnosti vedené vo väčšine v papierovej forme a s nevyhnutnosťou osobného vybavovania daných agend. Maximálna miera elektronizácie predstavuje často len evidenciu v excelovských tabuľkách. Takéto poskytovanie služieb považuje MŽP za absolútne nedostatočné a za nezodpovedajúce 21. storočiu.Projekt rieši problematiku rýchlej a prehľadnej dostupnosti služieb z oblasti životného prostredia, a to na základe odstránenia nadmerného množstva papierových formulárov. Na základe vytvoreného informačného systému bude môcť občan alebo podnikateľ vybaviť danú službu na jednom mieste bez potreby zasielania papierových verzií, či návštevy úradov.

Projekt rieši:

- zavádzanie elektronických služieb vedúcich k ich vyššiemu spontánnemu využívaniu zo strany občanov a podnikateľov

- zvyšovanie kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občana a podnikateľa

- zavádzanie nových eGov služieb pre občana a podnikateľa

  • 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
  • 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

  • A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií
  • B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
  • C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government
  • D. Riešenie cezhraničnej kompatibility

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.09.2023
Celková suma
1,998,083 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza s dizajn
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia služieb
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.