Popis projektu

Projekt s názvom „Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA 2“ je pokračovaním projektu „Financovanie špecifického
vzdelávania oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA“, kód ITMS NFP301010K453 ktorého aktivity boli ukončené 31.12.2018.
Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020, s
plánovaným celkovým predpokladom výkonu činnosti do 31. 12. 2023.
Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie v riadiacej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnotenia súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF
s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba
priameho prepojenia s jednotlivými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).
V rámci projektu bude zabezpečené financovanie výdavkov súvisiacich s účasťou na seminároch, vzdelávacích aktivitách, rokovaniach, školeniach, kurzoch,
pracovných cestách prispievajúcich k zefektívneniu činnosti KEIA vo vzťahu k EŠIF.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2021
Celková suma
6,600 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie špecifického vzdelávania o…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
07.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Enviro 2019 - Ing. Simona Kováčová - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Enviro 2019 - Mgr. Tímea Palúchová - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Enviro 2019 - Mgr. Zuzana Koločányová - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Katarína Hirjáková - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Katarína Potančoková - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Tímea Palúchová - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Michal Imlej - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Jana Gáfriková - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Jana Gáfriková - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Michal Imlej - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Tímea Palúchová - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Katarína Potančoková - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpady 2020 - Mgr. Katarína Hirjáková - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Enviro 2019 - Mgr. Zuzana Koločányová - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Enviro 2019 - Mgr. Tímea Palúchová - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Enviro 2019 - Ing. Simona Kováčová - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pilliere Leadershipu - Jana Miklasová

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odpady 2020 - účastnícky poplatok (TP, MI, JG, KP, KH)

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - 2020 - TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Anna Galan - Ostrava - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Katarína Škulová - Ostrava - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Tímea Palúchová - Ostrava - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Jana Miklasová - Ostrava - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Anna Galan - Ostrava - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Jana Miklasová - Havraníky - strava

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Jana Miklasová - Havraníky - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Jana Miklasová - Ostrava - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Tímea Palúchová - Ostrava - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Katarína Škulová - Ostrava - ubytovanie

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostrava - účastnícky poplatok

Sumarizačný hárok za obdobie 2019 - ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.