Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
14.12.2018
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
813,365 €
Prijaté žiadosti
12
Suma schválených žiadostí
1,703,995 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,692 €
Suma
273,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, i…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,854 €
Suma
38,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koo…

Protimonopolný úrad SR

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,035 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov cer…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
235,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,652 €
Suma
105,872 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolup…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,461 €
Suma
86,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do systému ria…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koo…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK EŠIF v oblast…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,927 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.