Popis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) a Gestora horizontálneho princípu udržateľnosti rozvoja (HP UR) zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských, zahraničných ako aj organizačne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ a prostredníctvom zahraničných a tuzemských pracovných ciest. Zvyšovanie kvalifikácie AK CKO a AK gestora HP UR na programové obdobie 2014 – 2020 ako aj pripravenosť na programové obdobie po roku 2020 sa prostredníctvom projektu dosiahne realizáciou systematického odborného vzdelávania, ktoré priebežne umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované vedomosti a schopnosti ako aj zvyšovať zručnosti v úradných jazykoch EÚ. Realizácia vzdelávania AK CKO má za úlohu vytvoriť adekvátny základ pre efektívnejšie a účinnejšie fungovanie subjektov priamo alebo podporne zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF a tak maximalizovať efektívne riadenie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a taktiež minimalizovať nedostatky v ich implementácii. Podpora AK gestora HP UR je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej implementácie HP UR v rámci Operačných programov. Aktivita projektu je prevažne zameraná na zabezpečovanie ako aj samotné organizačné zastrešenie  kontinuálneho vzdelávania pre oprávnené AK CKO a AK HP UR, ale taktiež aj na vzdelávacie aktivity obdobného charakteru súvisiace so zabezpečením prípravy nasledujúceho programového obdobia. Ukončenie realizovaných aktivít je plánované najneskôr na 31.12.2019. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 273 700 €. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov, Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
273,700 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
72,692 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
D. Špecifické vzdelávanie AK zapojených…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
87,0 (počet)
Cieľ
65,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
160,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel 09.-10.01.2019 - ZPC č. 2019800002

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Letenka Jaššo, Furik, Drotár, Lisabon, 27.-30.03.2019, ZPC č. 2019800029, 2019800030, 2019800106

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800029, 2019800030, 2019800106

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Letenka Littera, Majerech, Reichelová, Varšava, Poľsko, 20.-21.02.2019, ZPC č. 2019800108, 2019800109, 2019800110

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800108, 2019800109, 2019800110

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Letenka Žiláková, Dúbrovní, 05.03.2019, ZPC č. 2019800147

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800147

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 27.02.-01.03.2019, ZPC č. 2019800117

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Zahraničné pracovné cesty 01-03/2019

Sumarizačný hárok 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,241 €
Schválené na preplatenie
8,241 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 14.-16.01.2019, ZPC č. 2019800010

NaDosah, spol.s r.o. ZPC č. 2019800010

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel 28.-30.01.2019, ZPC č. 2019800022

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 04.-05.02.2019, ZPC č. 2019800047

Nadosah, spol.s r.o. ZPC č. 2019800047

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 12.-14.02.2019, ZPC č. 2019800071, Kovaľ, Brusel, 17.-18.02.2019 ZPC č. 2019800079

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800071, 2019800079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
1,183 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-12.03.2019, ZPC č. 2019800152

Nadosah spols r.o. ZPC č. 2019800152

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Letenka Červeňová, Žiláková, Brusel, Bukurešť, 13.-14.03.2019, ZPC č. 2019800172, 2019800173

Nadosah spol s r.o. ZPC č. 2019800172, 2019800173

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Letenka Chudý, Brusel, 28.-30.01.2019, ZPC č. 2019800015

Nadosah, spol.s r.o. ZPC č. 2019800015

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita, Kolejáková, Reichelová, 25.-26.03.2019, ZPC č. 2019800142, 2019800143

European Academy, ZPC č. 2019800142, 2019800143

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
2,830 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Letenka Jašurek, Lukáčová, Brusel, 18.-19.02.2019, ZPC č. 2019800091, 2019800094

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800091, 2019800094

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Letenka Chudý, Prokešová, Brusel, 06.-08.03.2019, ZPC č. 2019800121, 2019800122

Nadosah, spol.s r.o. ZPC č. 2019800121, 2019800122

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita ESI Funds Academy -Jaššo, Furik, 28.-29.03.2019, ZPC č. 2019800029, 2019800030

ESI Funds Academy ZPC č. 2019800029, 201980030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 12.-14.02.2019, ZPC č. 2019800090

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800090

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 06.-08.03.2019, ZPC č. 2019800134

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800134

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Letenka Reichelová, Kolejáková, Berlín, 24.-26.03., ZPC č. 2019800142,143, Izáková, Bukurešť, 25.-27.03., ZPC č. 2019800146, Žiláková, Drotár, Jašure, Paríž, 18.-19.03., ZPC č. 2019800156,157,175, Majerech, Reichelová, Bukurešť, 13.-14.03, ZPC č. 158,159

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800142, 2019800143, 2019800146, 2019800156, 2019800157, 2019800158, 2019800159, 2019800175

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
1,773 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 18.-20.03.2019, ZPC č. 2019800176

Nadosah spol.s r.o. ZPC č. 2019800176

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita, ESI Funds Academy, Drotár, ZPC č. 2019800106

ESI Funds Academy, Drotár, 28.-29.03.2019, ZPC č. 2019800106

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Letenka Jašurek, Drotár, Varšava, 26.-27.06.2019, ZPC č. 2019800390, 391, Žiláková, Littera, Luxemburg, 24.-25.06.2019, ZPC č. 2019800395, 392, Rousek, Valencia, 03.-07.07.2019, ZPC č. 2019800382

NaDosah spol. s r. o. ZPC č. 2019800382, 2019800390, 2019800391, 2019800392, 2019800395

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
1,898 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Letenka Kovaľ, Dublin, 05.-07.06.2019, ZPC č. 2019800304

Wings s.r.o. ZPC č. 2019800304

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Letenka Vargová, Rím, 22.-24.05.2019, ZPC č. 2019800275

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800275

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Letenka Nádaská, Žiláková, Šimko, Brusel, 08.-09.04.2019, ZPC č. 2019800206, 2019800207, 2019800212

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800206, 2019800207, 2019800212

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
1,449 €
Realizácia
06.05.2020
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 04.-05.04.2019, ZPC č. 2019800211

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800211

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 01.-02.05.2019, ZPC č. 2019800244

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800244

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Letenka Jašurek, Helsinky, 12.-14.06.2019, ZPC č. 2019800325, Lukáčová, Brusel, 10.-11.06.2019, ZPC č. 2019800360

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800325, 2019800360

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
1,302 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 03.-04.06.2019, ZPC č. 2019800330

NaDosah spol. s r. o. ZPC č. 2019800330

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
896 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-17.04.2019, ZPC č. 2019800217

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800217

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita Lexxion Publisher, Vargová, 23.-24.05.2019, ZPC č. 2019800275

Lexxion Publisher ZPC č. 2019800275

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
1,513 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Letenka Littera, Šimko, Žiláková, Majerech, Brusel, 13.-14.06.2019, ZPC č. 2019800306, 318, 349, 358

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800306, 2019800318, 2019800349, 2019800358

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
2,296 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Bukurešť, 26.-28.06.2019, ZPC č. 2019800364

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800364

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Školenie e-goverment 03.-04.06.2019 - Miestny poplatok

BAD, s.r.o. Hotel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Školenie e-goverment 03.-04.06.2019 - Prenájom priestorov

BAD, s.r.o. Hotel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Školenie e-goverment 03.-04.06.2019 - Ubytovanie

BAD, s.r.o. Hotel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
3,544 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Školenie e-goverment 03.-04.06.2019 - Strava a občerstvenie

BAD, s.r.o. Hotel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
6,201 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Zahraničné pracovné cesty 04-06/2019

Sumarizačný hárok 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,030 €
Schválené na preplatenie
6,030 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Chudý, Brusel 10.-12.04.2019 - ZPC č. 2019800205

NaDosah spol. s.r.o. ZPC č. 2019800205

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Letenka Chudý, Brusel, 19.-21.05.2019, ZPC č. 2019800271, Lukáčová, Brusel, 19.-22.05.2019, ZPC č. 2019800279

NaDosah spol s r.o. ZPC č. 2019800271, 2019800279

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 14.-16.05.2019, ZPC 2019800272

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800272

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Letenka Sabanošová, Červeňová, Brusel, 5.6.2019, ZPC č. 2019800309, 2019800310

NaDosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800309, 2019800310

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Kurz Wordpress Drotár, Barbier, Markovič, Kollár, Varsányi, Brunn

IT Learning Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
913 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Večera

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Coffe Break

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 - Ubytovanie

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Prenájom

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Raňajky

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Miestny poplatok

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Školenie 09.-11.10.2019 Obed

Tatra Trading International s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Prevádzkové zabezpečenie akcie Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Technické zabezpečenie akcie Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Stravovacie služby Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Technické zabezpečenie akcie Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Prevádzkové zabezpečenie akcie Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stravovacie služby Bôrik 5.12.2019

Úrad vlády SR UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 23.-24.09.2019, ZPC č. 2019800477

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800477

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita, ESI Funds Academy, Hudec, 26.-27.09.2019, ZPC č. 2019800469

ESI Funds Academy, ZPC č. 2019800469

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Letenka Hudec, Lisabon, 25.-27.09.2019, ZPC č. 2019800469

Nadosah, spol. s r.o., ZPC č. 2019800469

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 04.-05.09.2019, ZPC č. 2019800447

Skytravel s.r.o., ZPC č. 2019800447

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Vzdelávacia aktivita European Academy, Kapusta, 26.08.2019, ZPC č. 2019800442

European Academy for Taxes, Economics and Law, ZPC č. 2019800442

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Letenka Kapusta, Berlin, 25.-26.08.2019, ZPC č. 2019800442

Nadosah spol. s r.o. ZPC č. 2019800442

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Letenka Kašper, Drotár, Jašurek, Luxemburg, 04.-05.09.2019, ZPC č. 2019800435, 2019800436, 2019800437

Nadosah spol s r.o. ZPC č. 2019800435, 2019800436, 2019800437

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 17.-18.07.2019, ZPC č. 2019800425

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800425

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Letenka Šimko, Žiláková, Brusel, 14.-16.07.2019, ZPC č. 2019800414, 2019800415

Skytravel s.r.o., ZPC č. 2019800414, 2019800415

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, ZPC č. 2019800413

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800413

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Letenka Žiláková, Belicová, Kuruczová, Reichelová, Majerech, Littera, Brusel 4.7.2019, ZPC č. 2019800316, 404, 405, 406, 407, 410, Lukáčová 3.-5.7.2019, Brusel, ZPC č. 2019800403

Skytravel s.r.o. ZPC č. 2019800316, 403, 404, 405, 406, 407, 410

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

Zahraničné pracovné cesty 07-09/2019

Sumarizačný hárok 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01/2019 - 09/2019 - účtovný doklad č. 01/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenka Chudý, Belicová, Brusel, 10.-11.10.2019, ZPC č. 2019800484, 2019800486

Nadosah, spol. s r.o., ZPC č. 2019800484, 2019800486

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Letenka Izák, Kapusta, Barcelona, 27.-29.11.2019, ZPC č. 2019800567, 2019800568

Skytravel s.r.o., ZPC č. 2019800567, 2019800568

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 28.-29.10.2019, ZPC č. 2019800525

Nadosah, spol. s r.o., ZPC č. 2019800525

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Letenka Jašurek, Barcelona, 18.-21.11.2019, ZPC č. 2019800537

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800537

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 13.-14.11.2019, ZPC č. 2019800556

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800556

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 28.-29.11.2019, ZPC č. 2019800596

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800596

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Letenka Jašurek, Delf, 11.-13.12.2019, ZPC č. 2019800603

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800603

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 02.-03.12.2019, ZPC č. 2019800604

Nadosah, spol. s r.o., ZPC č. 2019800604

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Účastnícky poplatok, Izák, Kapusta, Barcelona, 27.-29.11.2019, ZPC č. 2019800567, 2019800568

European Academy for Taxex, Economics and Law, ZPC č. 2019800567, 2019800568

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Letenka Žiláková, Červeňová, Brusel, 8.-9.10.2019, ZPC č. 2019800496, 2019800497

Nadosah spol s r.o., ZPC č. 2019800496, 2019800497

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 09.-10.10.2019, ZPC č. 2019800499

Nadosah spol s r.o., ZPC č. 2019800499

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Letenka Šimko, Brusel, 16.-17.10.2019, ZPC č. 2019800514

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800514

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Letenka Lukáčová, Rovaniemi, 06.-08.11.2019, ZPC č. 2019800516

Skytravel s.r.o., ZPC č. 2019800516

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Letenka Kovaľ, Brusel, 11.-12.11.2019, ZPC č. 2019800534

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800534

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Letenka Izáková, Helsinki, 09.-10.12.2019, ZPC č. 2019800583

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800583

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Účastnícky poplatok, Vargová, Hudec, Ostrava, 05.-07.11.2019, ZPC č. 2019800544, 2019800551

NAR marketing s.r.o., ZPC č. 2019800544, 2019800551

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Zahraničné pracovné cesty 10-12/2019

Sumarizačný hárok 10-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenka Majerech, Littera, Helsinki, 15.-17.10.2019, ZPC č. 2019800487, 2019800488

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800487, 2019800488

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Letenka Šimko, Brusel, 08.-09.10.2019, ZPC č. 2019800501

Nadosah spol s r.o., ZPC č. 2019800501

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Letenka Drotár, Jašurek, Brusel, 28.11.2019, ZPC č. 2019800542, 2019800543

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800542, 2019800543

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Letenka Drlička, Helsinki, 09.-10.12.2019, ZPC č. 2019800588

Nadosah, spol s r.o., ZPC č. 2019800588

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Tuzemské pracovné cesty za rok 2019

Sumarizačný hárok TPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.