Popis projektu

Projekt je zameraný na špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF 2019 - 2020. Pre efektívne plnenie úloh subjektov zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF, je potrebné neustále prehlbovanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie, praktických zručností a informovanosti zamestnancov. Za týmto účelom je potrebná účasť oprávnených zamestnancov na rôznych tuzemských a zahraničných rokovaniach, kurzoch, seminároch, konferenciách a vzdelávacích aktivitách. Vzhľadom na to, že projekt nadväzuje na realizáciu projektu z rokov 2016 - 2018, realizácia ďalšieho špecifického vzdelávania AK EŠIF má za úlohu vytvoriť kvalitnejší a širší základ pre efektívnejšie fungovanie a stabilizáciu AK EŠIF zapojených do riadenia, kontroly  a implementácie EŠIF na ÚV SR, a tak maximalizovať efektívne riadenie, kontrolu a implementáciu EŠIF v rámci kompetencií ÚV SR, zároveň plynule naštartovať proces príprav na PO 2021 - 2027.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
252,560 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,652 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zap…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zap…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
162,0 (počet)
Cieľ
364,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
162,0 (počet)
Cieľ
364,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ubytovanie

Fa-sekcne skolenie-X-Bionic Sphere

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

reštaurácia

Fa-sekcne skolenie-X-Bionic Sphere

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
5,832 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

služby zahrnuté v cene izby

Fa-sekcne skolenie-X-Bionic Sphere

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

konferencia

Fa-sekcne skolenie-X-Bionic Sphere

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

city tax

Fa-sekcne skolenie-X-Bionic Sphere

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

letenky 4/2019 (ZPC139 Nemecko - Stuttgart)

Fa ETN Slovakia - letenky 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

ubytovanie 6/2019 (ZPC264 Spanielsko-Madrid, ZPC266a267 Madarsko-Budapest)

Fa ETN Slovakia - ubytovanie 6/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

letenky 6/2019 (ZPC264 Spanielsko - Madrid, ZPC280a281 Rumunsko - Bukurešť)

Fa ETN Slovakia - letenky 6/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

SH - cestovné náhrady (cestovné, stravné, ubytovanie)

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady - ZPC 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

letenka (ZPC21 Rumunsko - Bukurešť)

Fa Austrian Airlines - letenka 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

letenky 4/2019 (ZPC188a189 Taliansko - Palermo)

Fa ETN Slovakia - letenky 4/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2019
Názov

ubytovanie (ZPC21 Rumunsko-Bukurešť)

Fa DBH Bucharest - ubytovanie 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC64 Nemecko - Berlín)

Fa European Academy - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

letenky 5/2019 (ZPC184a185 Nórsko-Bergen, ZPC199a200 Rumunsko-Bukurešť)

Fa ETN Slovakia - letenky 5/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

ubytovanie 5/2019 (ZPC184a185 Nórsko - Bergen)

Fa ETN Slovakia - ubytovanie 5/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC264 Španielsko-Madrid)

Fa EIPA - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

ubytovanie (ZPC47 Maďarsko-Budapešť)

Fa D8 Hotel Budapest - ubytovanie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

ubytovanie (ZPC48 Maďarsko-Budapešť)

Fa D8 Hotel Budapest - ubytovanie 3/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

miestna daň

Fa - sekčné školenie Hotel Kormorán Šamorín (27.-28.5.2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

ubytovanie

Fa - sekčné školenie Hotel Kormorán Šamorín (27.-28.5.2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

technicko - organizačné zabezpečenie školenia

Fa - sekčné školenie Hotel Kormorán Šamorín (27.-28.5.2019)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

SH - cestoné náhrady (cestovné, stravné)

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady - TPC 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - cestovné náhrady (cestovné, stravné, ubytovanie, ostatné)

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady - ZPC 2/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

účastnícky poplatok (ZPC572 Portugalsko-Lisabon)

ESI Funds Academy - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC570 Maďarsko-Budapešť)

Fa EUROPEANFUNDS.info - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC569 Maďarsko-Budapešť)

Fa EUROPEANFUNDS.info - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC529 Česká republika-Praha)

Fa AIM Group Prague - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC358 Malta-St. Julian ́s)

Fa EUROPEANFUNDS.info - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC357 Malta-St.Julian ́s)

Fa EUROPEANFUNDS.info - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

účastnícky poplatok (ZPC346 Španielsko-Madrid)

Fa European Academy - účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

ubytovanie 11/2019 (ZPC572 Portugalsko-Lisabon)

Fa ETN Slovakia - ubytovanie 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

ubytovanie 10/2019 (ZPC569 a ZPC570 Maďarsko-Budapešť)

Fa ETN Slovakia - ubytovanie 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

ubytovanie 10/2019 (ZPC553 a ZPC554 Belgicko-Gent)

Fa ETN Slovakia - ubytovanie 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

letenky 11/2019 (ZPC572 Portugalsko-Lisabon)

Fa ETN Slovakia - letenky 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

letenky 10/2019 (ZPC553 a ZPC554 Belgicko-Gent)

Fa ETN Slovakia - letenky 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

letenky 9/2019 (ZPC376 a ZPC377 Moldavsko-Kišinev)

Fa ETN Slovakia - letenky 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

letenky 8/2019 (ZPC357 a ZPC358 Malta-St.Julian ́s)

Fa ETN Slovakia - letenky 8/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

letenka 7/2019 (ZPC346 Španielsko-Madrid)

Fa ETN Slovakia - letenka 7/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

SH - cestovné náhrady (cestovné, stravné, ubytovanie)

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady - ZPC 1/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

letenky 2/2020 (ZPC37aZPC38 Belgicko-Brusel, ZPC79aZPC80 Taliansko-Benátky)

Fa ETN Slovakia - letenky 2/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Technické zabezpečenie akcie Bôrik - 28.09.2020

Implementácia EŠIF 2014 - 2020 IX. - stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stravovacie služby Bôrik - 28.09.2020

Implementácia EŠIF 2014 - 2020 IX. - stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov IČO
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
MEGA Education, s. r. o.
IČO
35961180
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.