Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán
pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu
pre námorné a rybné hospodárstvo, vrátane programov cieľa Európska územná spolupráca,
v ktorých Slovenská republika plní úlohu riadiaceho orgánu.

Pre efektívne plnenie všetkých funkcií certifikačného orgánu (ďalej aj „CO“) je potrebné neustále zvyšovanie odbornej kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí zamestnancov, pričom financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie oprávnených zamestnancov CO je práve predmetom predkladaného projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
235,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výučba anglického jazyka zamestnancov CO
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Účasť zamestnancov CO na školeniach, ko…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
206,0 (počet)
Cieľ
185,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

výučba anglického jazyka 6/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

výučba anglického jazyka 05/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

výučba anglického jazyka 04/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

výučba anglického jazyka 2/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

výučba anglického jazyka 03/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

výučba anglického jazyka 1/2019

Výučba anglického jazyka pre zamestnancov CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Výučba anglického jazyka 1/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Výučba anglického jazyka 9/2019

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Výučba anglického jazyka 10/2019

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Výučba anglického jazyka 11/2019

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Výučba anglického jazyka 12/2019

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Výučba anglického jazyka 2/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Výučba anglického jazyka 3/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Výučba anglického jazyka 5/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

FA_letenka- Vallová

FA_letenka- Vallová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka- Tomášik

FA_letenka- Tomášik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka- Sklárová, Bittarová

FA_letenka- Sklárová, Bittarová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka- Krbaťová, Babeková, Kostúrová

FA_letenka- Krbaťová, Babeková, Kostúrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka- Ďuriačová, Bocková

FA_letenka- Ďuriačová, Bocková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_diners- Vallova

FA_diners- Vallová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2019

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_letenka- Palanslá, Šidelský

FA_letenka-Palackova, Šidelský

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

FA_letenka- Lábska, Orešanská, Tomášik

FA_letenka-Lábska, Orešanská, Tomášik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

FA_letenka-Blašková

FA_letenka-Blašková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

FA_letenka- Vargová, Tomko, Sýkora

FA_letenka- Vargová, Tomko, Sýkora

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

FA_letenka- Murín

FA_letenka- Murín

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

FA_letenka- Klementová, Kašíková

FA_letenka- Klementová, Kašíková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_letenka- Palásthyová, Fraňo

FA_letenka- Palásthyová, Fraňo

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

FA_letenka- Kasagranda

FA_letenka- Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

FA_letenka- Bendl

FA_letenka- Bendl

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

FA_letenka- Kasagranda

FA_letenka- Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

FA_letenka- Neczliová, Potoczná

FA_letenka- Neczliová, Potoczná

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

FA_letenka- Zubriczká, Vallová, Košík

FA_letenka- Zubriczká, Vallová, Košík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Vargová, Tomko, Sýkora

FA_uc.popl.- Vargová, Tomko, Sýkora

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

FA_uc.popl.- Lábska, Orešanská, Tomášik

FA_uc.popl.- Lábska, Orešanská, Tomášik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

FA_uc.popl.- Kašíková, Klementová

FA_uc.popl.- Kašíková, Klementová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

FA_uc.popl.- Palasthyová, Fraňo

FA_uc.popl.- Palasthyová, Fraňo

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

FA_uc.popl.- Vallová, Murín

FA_uc.popl.- Vallová, Murín

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

FA_uc.popl.- Šoutová, Piačeková, Petrániová

FA_uc.popl.- Šoutová, Piačeková, Petrániová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

FA_uc.popl.- Tóthová, Lábska, Neczliová

FA_uc.popl.- Tóthová, Lábska, Neczliová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

FA_uc.popl.- Potoczná, Neczliová, Blašková

FA_uc.popl.- Potoczná, Neczliová, Blašková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Babeková

FA_uc.popl.- Babeková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Kostúrová

FA_uc.popl.- Kostúrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Krbaťová

FA_uc.popl.- Krbaťová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Zuriczká, Hatrík, Košík

FA_uc.popl.- Zubriczká, Hatrík, Košík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Palacková, Šidelský

FA_uc.popl.- Palacková, Šidelský

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

FA_uc.popl.- Gaginová, Gregorcová, Kasagranda

FA_uc.popl.- Baginová, Gregorcová, Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

FA_uc.popl- Bendl, Tomášik

FA_uc.popl - Bendl, Tomášik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2019
Názov

FA_uc.popl- Bocková, Ďuriačová

FA_uc. pol. - Bocková, Ďuriačová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

FA_uc. popl - Bittarová, Sklárová

FA_uc. popl - Bittarová, Sklárová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

FA_letenka - Palanská, Palásthyová

FA_letenka- Palanská, Palásthyová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č.5-2019/2020

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č.5/2019-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č.9-12/2019

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č.9-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

fa_občerstvenie_školenia_2019

fa_občerstvenie_školenie_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad_úč.popl.- Antalová

Účtovný doklad_úč.popl.- Antalová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Michňová

účtovný doklad_úč.popl.-Michňová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Palasthyová

úč.popl.- Palasthyová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.pop.-kosturova,palanska,ujmiakova,bittarova

úč.pop.- kosturova,palanska,ujmiakova,bittarova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Krbaťová, Šidelský

úč.popl.- Šidelský, Krbaťová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Babeková, Blašková

úč.popl.- Blašková, Babeková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Bocková, Mayerová, Zubriczká

úč.popl.- Bocková, Mayerová, Zubriczká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Sklárová, Fraňo

úč.popl.- Sklárová, Fraňo

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Babeková, Blašková, Košík, Kolembusová

úč.popl.- Babeková, Blašková, Košík, Kolembusová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Babeková, Blašková, Kolembusová

úč.popl.-Babeková, Blašková, Kolembusová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úč.popl.- Jonek

úč.popl.- Jonek

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Grantexpert s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad_úč.popl.- Sýkora

účtovný doklad_úč.popl.- Sýkora

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Grantexpert s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad_letenka- Bocková, Mayerová, Zubriczká

FA_letenka- Bocková, Mayerová, Zubriczká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učtovný doklad_letenka- Krbaťová, Šidelský

FA_letenka- Krbaťová, Šidelský

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_diners

FA_Diners- Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

výučba AJ 12/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

výučba AJ 11/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

výučba AJ 10/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

výčba AJ 9/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

výučba AJ 8/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

výučba AJ 7/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

výučba AJ 6/2020

Výučba AJ pre zamestnancov SEF

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

FA za online školenie - Madleňáková, Sýkora, Tomko

FA za online školenie - Madleňáková, Sýkora, Tomko

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

FA za online školenie - Palanská, Sklárová, Benovič

FA za online školenie - Palanská, Sklárová, Benovič

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

FA za online seminár - Karika - Urbanovičová

FA za online seminár - Karika - Urbanovičová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

FA za online školenie - Hrašková

FA za online školenie - Hrašková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

FA za online školenie - Gregorcová

FA za online školenie - Gregorcová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

FA za online seminár - Kasagranda

FA za online seminár - Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Digima s. r. o.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

FA za online seminár - Palanská, Sklárová, Vargová, Petrániová

FA za online seminár - Palanská, Sklárová, Vargová, Petrániová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

FA za online seminár - Bittarová

FA za online seminár - Bittarová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Digima s. r. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

FA za online školenie - Palanská, Sklárová, Neuhausová,Vargová

FA za online školenie - Palanská, Sklárová, Neuhausová,Vargová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

FA za online seminár - Csudaiová, Kasagranda

FA za online seminár - Csudaiová, Kasagranda

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

FA za online seminár - Palacková

FA za online seminár - Palacková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

FA za online seminár - Karovič

FA za online školenie - Karovič

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Digima s. r. o.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

FA za online seminár - Karika Urbanovičová

FA za online seminár - Karika Urbanovičová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

FA za online seminár - Mateičková

FA za online seminár - Mateičková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

FA za seminár - Borovjaková

FA za seminár - Borovjaková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

FA za ubytovanie - Palanská, Bučeková, Kostúrová

FA za ubytovanie - Palanská, Bučeková, Kostúrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

FA za seminár - Palanská, Bučeková, Kostúrová

FA za seminár - Palanská, Bučeková, Kostúrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
INNOVIS, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Sumarizačný hárok - CO MF SR

Sumarizačný hárok - CO MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Výučba anglického jazyka 8_2021

Faktúra za výučbu AJ 8_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Výučba anglického jazyka 9_2021

Faktúra za výučbu AJ 9_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výučba anglického jazyka 11_2021

Faktúra za výučbu AJ 11_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Výučba anglického jazyka 10_2021

Faktúra za výučbu AJ 10_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Výučba anglického jazyka 7_2021

Faktúra za výučbu AJ 7_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Výučba anglického jazyka pre SEF

Výučba AJ pre SEF 12_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
Volis Academy n.o.
IČO
45733121
Názov
INNOVIS, s.r.o.
IČO
47894458
Názov
Grantexpert s.r.o.
IČO
47454890
Názov
International House Bratislava, s. r. o.
IČO
35772832
Názov
Digima s. r. o.
IČO
52192105
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
OTIDEA s.r.o.
IČO
47139200
Názov
Diners Club CS s.r.o.
IČO
35757086
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.
IČO
50685406
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Názov
PLUS Academia spol. s r.o.
IČO
45390380
Názov
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
IČO
48282413
Názov
Grand hotel Permon, s.r.o.
IČO
44130651
Názov
Janka Bernaťáková - Beelong
IČO
48262099
Názov
Contracts Management Consultants, s. r. o
IČO
35935162
Názov
PERKON, spol. s r.o.
IČO
44046782
Názov
Consulting for Growth, s.r.o.
IČO
51581043
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.