Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2017 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). V rámci organizačnej štruktúry MF SR plní úlohy OA sekcia auditu a kontroly. Ku dňu 01.01.2019 bolo v rámci sekcie auditu a kontroly vytvorených 68 pracovných miest, ktoré sú priamo určené na plnenie úloh OA.

Cieľom predmetného projektu je zvyšovanie a rozširovanie odbornej kvalifikácie realizáciou špecifického vzdelávania v oblasti kontroly a auditu fondov EŠIF so zámerom efektívneho zabezpečovania činností v rámci implementácie EŠIF.

Cieľovou skupinou projektu budú najmä zamestnanci sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR (SAK MF SR) ako OA, prípadne iné oprávnené cieľové skupiny zapojené do implementácie EŠIF.

Zvyšovanie a rozširovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov OA prostredníctvom predmetného špecifického vzdelávania sa preukáže merateľným ukazovateľom projektu "Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov".

Hlavné aktivity budú zamerané na:

1. Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s oblasťou kontroly  a auditu EŠIF,

2. Účasť na odborných jazykových kurzoch anglického jazyka.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2022
Celková suma
180,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Účasť na odborných jazykových kurzoch a…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
18.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvis…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
14.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
19.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
486,0 (počet)
Cieľ
257,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
98,0 (počet)
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok_lektori_2022

Sumarizačný hárok_TPC_lektori_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plus Academia_september_2021

Plus Academia_september_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Plus Academia_október_2021

Plus Academia_október_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Plus Academia_november_2021

Plus Academia_november_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

FLY TRAVEL_FA_Oslo_Moravková

FLY TRAVEL_FA_Oslo_Morávková

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Nadosah_FA_Oslo_Sedlacikova

Nadosah_FA_Sedláčiková_Oslo

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok_ZPC_2022

Sumarizačný hárok_ZPC_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plus Academia_júl_2021

Plus Academia_júl_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Plus Academia_august_2021

Plus Academia_august_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

FA_INNOVIS_Maratón VO

FA_INNOVIS_Maratón VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
INNOVIS, s.r.o.
Žiadaná suma
2,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

FA_Grand hotel Permon_Maratón VO_Ubytovanie

FA_Grand hotel Permon_Maraton VO_Ubytovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

FA_CPI Hotels_eBF VO_ubytovanie

FA_CPI Hotels_eBF VO_ubytovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

FA_ČIIA_Výzvy interných audítorov

FA_ČIIA_Výzvy interných audítorov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

FA_OTIDEA_Retorika a diplomacia

FA_OTIDEA_Rétorika a diplomacia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

FA_Poradca podnikateľa_VO 2021

FA_Poradca podnikateľa_VO 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

FA_ČIIA_Vnútorný kontrolný systém

FA_ČIIA_Vnútorný kontrolný systém

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

FA_OTIDEA_Novela zákona VO

FA_OTIDEA_Novela zákona VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

FA_ČIIA_Príprava a priebeh vnútorného auditu

FA_ČIIA_Príprava a priebeh vnútorného auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

FA_ČIIA_Riadenie rizík

FA_ČIIA_Riadenie rizík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

FA_ĆIIA_Výber vzorky

FA_ČIIA_Výber vzorky

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

FA_ČIIA_Cesta k zlepšeniu

FA_ČIIA_Cesta k zlepšeniu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

FA_PROEBIZ_eBF VO

FA_PROEBIZ_eBF VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

FA_PWC_Analýza rizík_Modul 1

FA_PWC_Analýza rizík_Modul 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

FA_ESI Funds Academy_Štátna pomoc

FA_ESI Funds Academy_Štátna pomoc

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok_TPC_lektori_2019

Sumarizačný hárok_TPC_lektori_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_TPC_účastníci_2019

Sumarizačný hárok_TPC_účastníci_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Proeko, s.r.o._2019

FA_Proeko, s.r.o._2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2019
Názov

FA_TK Consult, s.r.o._2019013

FA_TK Consult, s.r.o._2019013

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

FA_TK Consult, s.r.o._2019010

FA_TK Consult, s.r.o._2019010

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

FA_TK Consult, s.r.o._2019009

FA_TK Consult, s.r.o._2019009

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

FA_TK Consult, s.r.o._2019008

FA_TK Consult, s.r.o._2019008

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

FA_TK Consult, s.r.o._2019007

FA_TK Consult, s.r.o._2019007

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_november_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_november_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_oktober_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_oktober_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_september_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_september_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_august_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_august_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_júl_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_júl_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_jún_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_jún_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_máj_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_máj_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_apríl_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_apríl_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

FA_PLUS Academia spol. s r.o_marec_2019

FA_PLUS Academia spol. s r.o_marec_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok_ZPC_2019

Sumarizačný hárok_ZPC_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LEXXION_FA_BARCELONA

Lexxion_FA_BARCELONA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

LEXXION_FA_STOKHOLM_catering

LEXXION_FA_STOKHOLM_catering

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2019
Názov

LEXXION_FA_STOKHOLM_školenie

LEXXION_FA_STOKHOLM_školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2019
Názov

ESI FUNDS Academy_FA_Lisabon

ESI FUNDS_FA_Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

ESI FUNDS_FA_LISABON

ESI FUNDS_FA_LISABON

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

European Academy_FA_MADRID_Majkráková

European Academy_FA_MADRID

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

European Academy_FA_MADRID_Roba

European Academy_FA_MADRID

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

European Academy_FA_BERLIN

European Academy_FA_BERLIN

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

LEXXION_FA_NICE

LEXXION_FA_NICE

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

NADOSAH_FA_STOKHOLM

NADOSAH_FA_STOKHOLM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

NADOSAH_FA_NICE

NADOSAH_FA_NICE

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

NADOSAH_FA_BRUSEL

NADOSAH_FA_BRUSEL

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

NADOSAH_FA_BARCELONA

NADOSAH_FA_BARCELONA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

NADOSAH_FA_LISABON

NADOSAH_FA_LISABON

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

NADOSAH_FA_BERLIN

NADOSAH_FA_BERLIN

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

FLYTRAVEL_FA_MADRID

FLYTRAVEL_FA_MADRID

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

FLYTRAVEL_FA_LISABON

FLYTRAVEL_FA_LISABON

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

FA_PlusAcademia_január2020

FA_PlusAcademia_január2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

FA_OTIDEA_2001000020

FA_OTIDEA_2001000020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

FA_ČIIA_1020091

FA_ČIIA_1020091

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

FA_PlusAcademia_október2020

FA_PlusAcademia_október2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

FA_PlusAcademia_september2020

FA_PlusAcademia_september2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

FA_PlusAcademia_august2020

FA_PlusAcademia_august2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

FA_PlusAcademia_júl2020

FA_PlusAcademia_júl2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

FA_PlusAcademia_jún2020

FA_PlusAcademia_jún2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

FA_PlusAcademia_marec2020

FA_PlusAcademia_marec2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

FA_PlusAcademia_február2020

FA_PlusAcademia_február2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

FA_PlusAcademia_december2019

FA_PlusAcademia_december2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

FA_PROEKO_školenie

FA_PROEKO_školenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Sumarizačný hárok_ZPC_2020

Sumarizačný hárok_ZPC_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_lektori_TPC_2020

Sumarizačný hárok_lektori_TPC_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PLUS Academia_FA_apríl_2021

PLUS Academia_FA_04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

PLUS Academia_FA_máj_2021

PLUS Academia_FA_05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

PLUS Academia_FA_jún_2021

PLUS Academia_FA_06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

PROEKO_FA_473

PROEKO_FA_473

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PROEKO_FA_617

PROEKO_FA_617

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

CIIA_FA_319

CIIA_FA_319

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

OTIDEA_FA_097

OTIDEA_FA_097

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

OTIDEA_FA_212

OTIDEA_FA_212

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

CIIA_FA_146

CIIA_FA_146

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

OTIDEA_FA_152

OTIDEA_FA_152

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

PLUS Academia_FA_január_2021

PLUS Academia_FA_01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

PLUS Academia_FA_február_2021

PLUS Academia_FA_02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

PLUS Academia_FA_marec_2021

PLUS Academia_FA_03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

PLUS Academia_FA_november_2020

PLUS Academia_FA_11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

PLUS Academia_FA_december_2020

PLUS Academia_FA_12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

PROEKO_FA_652

PROEKO_FA_652

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

OTIDEA_FA_165

OTIDEA_FA_165

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

OTIDEA_FA_211

OTIDEA_FA_211

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

CIIA_FA_013

CIIA_FA_013

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
INNOVIS, s.r.o.
IČO
47894458
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IČO
35739347
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
OTIDEA s.r.o.
IČO
47139200
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO
31592503
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Názov
PLUS Academia spol. s r.o.
IČO
45390380
Názov
TK-CONSULT, s. r. o.
IČO
47345781
Názov
Grand hotel Permon, s.r.o.
IČO
44130651
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.