Popis projektu

Projekt je zameraný na špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „OFZ EÚ“), zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie a zdokonaľovanie ich odborných vedomostí a praktických zručností.

Pre efektívne plnenie úloh súvisiacich s OFZ EÚ je potrebné neustále zvyšovanie kvalifikácie, praktických zručností a informovanosti týchto zamestnancov. Ich účasť je preto nevyhnutná na rôznych domácich a zahraničných rokovaniach, kurzoch, seminároch, konferenciách a vzdelávacích aktivitách vo všeobecnosti.

V rámci projektu sa bude realizovať 1 hlavná aktivita - Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizáciou aktivity sa zabezpečí špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v OFZ EÚ financovaním tuzemských a zahraničných školení, kurzov, seminárov, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, stážach a pod., ako aj zvyšovaním zručností v úradných jazykoch EÚ.

Finančné prostriedky budú použité na účastnícke poplatky a úhradu cestovných nákladov spojených s účasťou na vzdelávacích aktivitách oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ doma i v zahraničí, na komplexné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti OFZ EÚ a odmeny lektorov, ktorí budú prednášať na týchto podujatiach alebo viesť jazykové kurzy.

Realizáciou uvedených vzdelávacích aktivít majú byť dosiahnuté povinné merateľné ukazovatele k vyzvaniu, a to: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov s hodnotou indikátora 55 a Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest s hodnotou indikátora 30, ktorými sa majú dosiahnuť ciele projektu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2021
Celková suma
124,961 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,461 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vzdelávacie aktivity oprávnených zamest…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
55,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

na poist. do RFS

SH 042019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na starob.poist.

SH 042019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 042019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 042019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist.do RFS

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na starob.poist.

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

poist. do OZP

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

poist. do VZP

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 04-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na starob.poist.

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

poist.do OZP

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na poist.v nezam.

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

poist. do VZP

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 03-2 2019 KH (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 032019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na starob.poist.

SH 032019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 032019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 032019 KT (OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

na poist.do RFS

SH 022019 KT(OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na starob.poist.

SH 022019 KT(OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

odmeny zam. mimoprac.pomeru

SH 022019 KT(OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 022019 KT(OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na starob.poist.

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

poist. do OZP

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

poist. do VZP

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 082019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

na starob.poist.

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

poist. do VZP

SH 072019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

poist. do VZP

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

poist. do OZP

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na starob.poist.

SH 092019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do OZP

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do VZP

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na starob.poist.

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist.do RFS

SH 102019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na starob.poist.

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do OZP

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist.do VZP

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 102019 V 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

poist. do OZP

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na invalid.poist.

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na poist. v nezam.

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na starob.poist.

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

poist. do VZP

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na nemoc. poist.

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na uraz.poist.

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na poist. do RFS

SH 122019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

na poist. v nezam.

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

na uraz. poist.

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do VZP

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

odmeny zam. mimoprac. pomeru

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do OZP

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

na starob. poist.

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

na invalid. poist.

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 112019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

poist. do OZP

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na poist.do RFS

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

poist. do VZP

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na starob.poist.

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 052019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

na poist. do RFS

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

poist. do VZP

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

na starob.poist.

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

poist. do OZP

SH 062019 V

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

prenájom priestorov

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

občerstvenie

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

miestny poplatok

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

ubytovanie

FA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

účastnícky poplatok

FA účastnícky poplatok SS

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

účastnícky poplatok

FA účastnícky poplatok MP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

letenky vystavené pre NS SK v mesiaci Október 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

SH - cestovné náhrady (cestovné, stravné, ubytovanie)

Cestovné náhrady (SH)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov IČO
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.