Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie elektronických služieb Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej aj „MŽP SR“) v rámci agendy medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webovej stránky https://www.minzp.sk/cites/

Zámerom MŽP SR je poskytovať také elektronické služby a informácie, ktoré sú prehľadné a praktické. Majú intuitívny dizajn, sú zrozumiteľné, ľahko vyhľadateľné a ľahko použiteľné. Minimalizujú počet krokov potrebných k dosiahnutiu cieľa. Nepýtajú si údaje, ktoré už MŽP SR niekedy získalo. Minimalizujú manuálne zapisovanie údajov, potrebné údaje automaticky pred vypĺňajú. Zámerom MŽP SR je, aby kvalitný dizajn sprevádzala zrozumiteľná navigácia, ktorá používateľom šetrí čas a námahu. Je napísaná ľudskou rečou a z perspektívy používateľa. Je vecná, stručná a je z nej jasné, komu je určená.

Predmetom projektu je rovnako vytvorenie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov pre oblasť elektronických služieb v rámci agendy medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Rovnako sú predmetom projektu technologické zlepšenia, ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb MŽP SR.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.10.2023
Celková suma
845,449 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.