Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie vypracovania hodnotenia pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018. Výstupy tejto aktivity prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Proces implementácie Partnerskej dohody si v programovom období 2014 - 2020 vyžaduje zvýšené nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp využitia podpory EŠIF, počínajúc procesom programovania, cez riadenie, implementáciu, monitorovanie až po kontrolu, audit a záverečné hodnotenia.

Odborná podpora pri vyhodnotení pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody formou dodania odborných vyjadrení založených na štúdiách, koncepciách, analýzach, metodikách a správach (opierajúc sa o hodnotenia a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia) bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania a následne aj na samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Poradenské a konzultačné služby súvisiace s monitorovaním, hodnotením a podporou procesu implementácie EŠIF  vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie finančnej pomoci EÚ v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Projekt prispeje k splneniu povinnosti monitorovať pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov EÚ, ako aj plnení úloh jednotlivých fondov podľa ich cieľov. Zároveň umožní vznik podkladov pre prípravu budúceho programového obdobia

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.01.2020
Celková suma
125,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
125,000 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Par…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
20.03.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
98,0 (počet)
Cieľ
94,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

dielo "Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018"

Faktúra Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
125,000 €
Schválené na preplatenie
125,000 €
Realizácia
-
Názov

dielo "Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018"

Faktúra Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
125,000 €
Schválené na preplatenie
125,000 €
Realizácia
09.03.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.