Popis projektu

Cieľom projektu bude analyzovanie súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR so zameraním na zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti čerpania a implementácie EŠIF, vypracovanie návrhu riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR a identifikácie a popisu činností a úloh, ktoré je potrebné vykonať zo strany zapojených aktérov v SR v programovom období 2021 - 2027.

Projekt bude zameraný na analyzovanie súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR so zameraním na zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti čerpania a implementácie EŠIF v jednotlivých programových obdobiach, zhodnotenie organizačného zapojenia subjektov, procesov, informačných technológií, kľúčových ukazovateľov výkonnosti, externého regulačného prostredia, identifikovať bariéry a kritické miesta v riadení a implementácii EŠIF, ako aj porovnať systém riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a implementácie vybraných členských krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných oblastiach (predpokladá sa porovnanie s tromi inými krajinami).

Výstupy dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity budú kvantifikované pomocou merateľných ukazovateľov P0747 - Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb a P0743 - Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2021
Celková suma
808,608 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečiť zlepšenie procesov riadenia …
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
3044,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA__Zlepšenie procesov_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA__Zlepšenie procesov_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA__Zlepšenie procesov_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA__Zlepšenie procesov_03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre bezpečnosť procesov vo verejnej správe

FA_Zlepšenie procesov_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechaniznov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechaniznov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre bezpečnosť procesov vo verejnej správe

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov

FA_Zlepšenie procesov_06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.