Popis projektu

Slovenská republika v programovom období 2014 - 2020 implementuje samostatný operačný program Technická pomoc (ďalej „OP TP“). Základným cieľom programu je podpora kvalitného riadenia,  kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej „EŠIF“). Pri tvorbe operačného programu sa vychádzalo zo skúseností z predchádzajúceho programového obdobia a potrieb zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov politiky súdržnosti EÚ. Prostredníctvom OP TP sa financujú horizontálne aktivity, tzn. najmä činnosti subjektov zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF na národnej úrovni. Slovenská republika má aj v programovom období 2021 - 2027 záujem využívať technickú pomoc prostredníctvom samostatného operačného programu. V prvej fáze realizácie projektu bude pozornosť sústredená na získanie kľúčových informácií a poznatkov o aplikovaných prístupoch k horizontálnej technickej pomoci vo vybraných členských štátoch EÚ (Česká republika, Poľsko, Portugalsko). Získané poznatky budú dôležitým vstupom do druhej fázy programovania využitia technickej pomoci v podmienkach SR, v rámci ktorej budú poskytnuté odborné poradenské služby pri programovaní využitia technickej pomoci v podmienkach SR v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR a tiež na základe best practices z vybraných členských štátov získaných v prvej fáze.

Projekt bude zameraný na poskytovanie služieb a odborného poradenstva pri realizácii porovnávacej analýzy a pri príprave technickej pomoci pre programové obdobie 2021 - 2027. Odbornými poradenskými službami zameranými na špecifické odborné témy bude zabezpečené zvýšenie kvality v oblasti programovania a poskytnuté služby budú flexibilným a efektívnym spôsobom zabezpečovať potreby RO OP TP pre zvládnutie špecifických úloh, ktoré nie je možné vyriešiť prostredníctvom interných kapacít.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
333,551 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Horizontálna technická pomoc na národne…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

TP_1362_december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií

TP_1362_december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implemetáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií

TP_1362_január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

TP_1362_január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií

TP_1362_Február 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projekto

TP_1362_Február 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_E&Y_Marec 2020_1362/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, fin. mechanizmov , politík, stratégií

FA_E&Y_Marec 2020_1362/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_04/2020_1362/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií

FA_04/2020_1362/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_TP OP TP_1362_Jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_TP OP TP_1362_Jún 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_TP OPTP_Máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

FA_TP OPTP_Máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.