Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenske republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z.z. schválené ako koordinačný orgán pre finančné nástroje, ktoré sú spolufinancované z  príspevkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Systém riadenia finančných nástrojov upravuje spoločné pravidlá aplikovateľné pri implementácii finančných nástrojov v rámci operačných programov/operačného programu financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu + a Kohézneho fondu na Slovensku. Systém riadenia finančných nástrojov vymedzuje pravidlá, postupy a úlohy pre orgány a subjekty zúčastňujúce sa jednotlivých fáz implementácie finančných nástrojov financovaných z fondov v programovom období 2014 – 2020. Koordinačnému orgánu pre finančné nástroja bola zverená právomoc vypracovať ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov na Slovensku. Pre efektívnu a správnu implementáciu finančných nástrojov v Slovenskej republike je potrebné zabezpečiť ex ante analýzu pre programové obdobie 2021-2027. Ako podklad pre súčasnú analýzu budú slúžiť predošlé ex ante hodnotenia z roku 2014 a 2017, ktoré skúma a hodnotí potenciál využitia finančných nástrojov SR v programovom období 2014-2020. Projekt bude realizovaný refundáciou oprávnených výdavkov na zabezpečenie vypracovania aktualizácie ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v Slovenskej republike. Projekt sa bude realizovať na základe zmluvy č. 2020/196 medzi Ministerstvom financií a Európskou investičnou bankou, ktorá vypracovala aj ex ante hodnotenie v roku 2014 a 2017 (projekt č. 301011P540, zmluva č. 569/2018), a ktorá je inštitúciou Európskej únie založenou priamo Zmluvou o fungovaní EÚ. Cieľom projektu je zabezpečiť ex ante analýzu, pričom výstupom a zároveň merateľným ukazovateľom bude jeden vypracovaný materiál, z ktorého výstupy analýzy využije najmenej 30 zamestnancov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2021
Celková suma
210,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ex ante analýzy pre využit…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
30,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra EIB

Faktúra EIB - Ex ante analýza 2021-2027

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.