Popis projektu

Projekt je možné rozdeliť do dvoch tematických oblastí (fáz), ktoré sú logicky previazané. Prvou oblasťou je aktualizácia modelu finančnej implementácie OP TP a druhou oblasťou je podpora pri zavádzaní zjednodušeného vykazovania výdavkov (ďalej aj ,,ZVV“) v podmienkach OP TP aj s využitím výstupov získaných v rámci prvej oblasti.  

V prvej fáze je projekt zameraný na aktualizáciu údajov modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020, čo predstavuje základ pre optimálne nastavenie podmienok finančnej  implementácie OP TP v programovom období 2014 – 2020.  Projekt je orientovaný predovšetkým na aktualizáciu získaných dát a preverenie efektívnosti implementovaných nastavení, so zreteľom na systematické napĺňanie aktivít v oblasti riadenia, hodnotenia a monitorovania celkového procesu implementácie európskych a štrukturálnych fondov EÚ.

Aktualizácia a kalibrácia modelu finančnej implementácie umožní efektívnejšie a aktuálnejšie posúdenie absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov a nastavenie maximálnych alokácií, na ktoré by mali nárok v prípade dostatku finančných prostriedkov. Výstupom projektu  bude aj návrh súboru optimálnych riešení a úsporných opatrení, aplikáciou ktorých by mohlo byť zabezpečené pokrytie kľúčových aktivít riadenia, kontroly a auditu do konca programového obdobia 2014 – 2020.

Aktualizované vstupné premenné získané pre potreby kalibrácie modelu finančnej implementácie OP TP, ako aj samotný model finančnej implementácie sú ideálnym súborom údajov pre ich nasledujúce využitie v rámci druhej oblasti, ktorou je poskytnutie odborných poradenských služieb pre metodiku zjednodušeného vykazovania výdavkov OP TP.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.05.2020
Celková suma
353,766 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora v oblasti finančnej implementác…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/Konzultant pre implemen a riadenie projekov

Model_1363_Február 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implemen_stratégií

Model_1363_Február 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie

Model_1363_Február 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie

Model_1363_Január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implemen_stratégií

Model_1363_Január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implemen a riadienie projektov

Model_1363_Január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Expert/Konzultant pre implemen_stratégií

Model_1363_December 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/Konzultant pre hodnotenie

Model_1363_December 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Expert_2

Faktúra_1363/2019_Marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Expert_1

Faktúra_1363/2019_Marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Expert_3

Faktúra_1363/2019_Marec 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_E&Y_SKL0200037069_04/2020_1363

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/Konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_E&Y_SKL0200037069_04/2020_1363

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/Konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, polití, stratégií

FA_E&Y_SKL0200037069_04/2020_1363

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie projektov

FA_Model_1363_Máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finanšných mechanozmov, politík, stratégií

FA_Model_1363_Máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Model_1363_Máj 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.