Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "OFZ EÚ") a boj proti podvodom, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity zamerané na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF") v oblasti OFZ EÚ, najmä koordinácie partnerov siete Anti Fraud Coordination Service (koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ďalej len "AFCOS") a výkonu kontroly s cieľom dosiahnuť riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020.

V rámci projektu sa budú realizovať aktivity spojené s činnosťou Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "RV"), jeho pracovných skupín a pracovných stretnutí so zástupcami OLAF-u a AFCOS-ov, vzdelávacie a informačné aktivity OCKÚ OLAF, ako aj špecifické služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory pre OCKÚ OLAF.

Usporiadanie rôznych vzdelávacích a informačných aktivít pre partnerov siete AFCOS, špecifické školenia vyplývajúce z Národnej stratégie OFZ EÚ a Akčného plánu OFZ EÚ, vrátane školení o OFZ EÚ na zlepšenie informovanosti o OFZ EÚ a boji proti podvodom v rámci všeobecného vzdelávania bude mať výrazný vplyv na zlepšenie povedomia o OFZ EÚ, boji proti podvodom a o činnosti OCKÚ OLAF. Projekt prispeje k splneniu povinnosti propagácie a informovanosti v oblasti OFZ EÚ, ako aj k plneniu úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Výstupy týchto aktivít prinesú zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami OCKÚ OLAF v rámci plnenia úloh v oblasti OFZ EÚ. 

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2021
Celková suma
236,052 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Činnosti spojené s realizáciou zasadnut…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Služby IS, technickej a administratívne…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia vzdelávacích a informačných …
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
29.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
-
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

na poist.do RFS

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na invalid.poist.

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na starob.poist.

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

poist. do OZP

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na nemoc.poist.

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na uraz.poist.

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na poist. v nezam.

SH 032020 A

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

na nemoc.poist.

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

odmeny zam. mimoprac.pomeru

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na poist. v nezam.

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na uraz.poist.

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na starob.poist.

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na invalid.poist.

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na poist. do RFS

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

poistne do OZP

SF Februar 2 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na poist.v nezam.

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na uraz.poist.

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na nemoc.poist.

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

poistne do VZP

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

poistne do OZP

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na starob.poist.

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na invalid.poist.

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na poist. do RFS

SF Februar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

na poist. do RFS

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

na poist. v nezam.

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

na invalid.poist.

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

na uraz.poist.

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

na starob.poist.

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

poistne do OZP

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

odmeny zam.mimoprac.pomeru

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

na nemoc.poist.

SH Januar 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000009

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000006

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000005

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000001

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.