Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb v súvislosti s plnením úloh Ministerstva financií SR ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť prostredníctvom externého poskytovateľa potrebné prekladateľské a tlmočnícke služby nevyhnutné pre efektívnu realizáciu činností zamestnancov OA v rámci auditu EŠIF. Na preukázanie naplnenia uvedeného cieľa sa použije merateľný ukazovateľ ""Celkový kumulatívny počet zrealizovaných aktivít alebo služieb poskytnutých dodávateľom".

Hlavná aktivita projektu je zameraná na prefinancovanie výdavkov na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre OA.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2023
Celková suma
10,949 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie prekladateľských a tlmoční…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
03.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Preklad_Správa z VLA_FA_2001027

Preklad_FA_2001027

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Tlmočenie_Stretnutie s EK_FA_2101008

Tlmočenie_FA_2101008

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Preklad_Zákon 357/2015_FA_2101010

Preklad_FA_2101010

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Preklad_Stratégia EŠIF_FA_2101014

Preklad_FA_2101014

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

Preklad_Stanovisko OA k OP VaI_FA_2101019

Preklad_FA_2101019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Tlmočenie_Auditná misia EK_FA_2090002

Tlmočenie_FA_2090002

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Preklad_Postupy pre výkon VLA_FA_2001030

Preklad_FA_2001030

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

FA_201016_preklad

FA_201016_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

FA_199038_tlmočenie

FA_199038_tlmočenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

FA_191576_preklad

FA_191576_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

FA_191574_preklad

FA_191574_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

FA_189265_tlmočenie

FA_189265_tlmočenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

FA_181699_preklad

FA_181699_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

FA_181649_preklad

FA_181649_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

FA_181506_preklad

FA_181506_preklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

Preklad_správa_VLA_22-015_FA_2201029

Preklad_správa_VLA_22-015_FA_2201029

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Preklad_aktual_postupy_výkon_VLA_FA_2301005

Preklad_aktual_postupy_výkon_VLA_FA_2301005

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Preklad_Vybrané_noveliz_ustanovenia_zákona_357_2015_FA_2301003

Preklad_Vybrané_noveliz_ustanovenia_zákona_357_2015_FA_2301003

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Tlmočenie_ACM_2023_FA_2301040

Tlmočenie_ACM_2023_FA_2301040

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov IČO
Názov
Mgr. Michal Štrpka
IČO
34298363
Názov
ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.
IČO
44105665
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.