Popis projektu

Projekt bude realizovaný na báze partnerstva s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej aj „OECD“, z angl. Organisation for Economic Co­operation and Development) so sídlom v Paríži. Je to medzinárodná organizácia, ktorá zastrešuje štáty s vyspelým demokratickým politickým systémom a trhovým hospodárstvom. Predmetná spolupráca bude prebiehať vo forme partnerstva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej iba „ÚPPVII“) v zastúpení Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej iba „CKO“). Projekt je prostredníctvom spolupráce s OECD zameraný na riešenie problému korupcie a podvodov pri fondoch EÚ v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vypracovanie návrhu Stratégie boja s korupciou a podvodmi pri fondoch EÚ ako kľúčového reprezentatívneho dokumentu, ktorý predstavuje základný rámec pre riešenie predmetnej problematiky. Predpokladom pre realizáciu projektu bude spoločný list medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR a OECD, ktorý bude predstavovať zmluvný základ obsahujúci obsahové a finančné náležitosti spolupráce. Súčasťou vypracovania návrhu stratégie bude aj prieskum aktuálnej situácie, akčný plán opatrení na zlepšenie súčasnej situácie, uskutočnia sa dve expertné misie pracovníkov OECD na Slovensku a 4 workshopy/semináre. Požadovaná výška NFP je 358 800 EUR. Hlavným cieľom bude vypracovanie návrhu stratégie boja s korupciou a podvodmi pri fondoch EÚ, ktorej súčasťou bude aj Akčný plán na posilnenie boja proti korupcii a podvodom a sprievodnými výstupmi budú práve workshopy/semináre.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.07.2019
Celková suma
358,800 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
358,800 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie stratégie boja s korupciou…
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
22.05.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
65,0 (počet)
Cieľ
65,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 119 600 € za 1 časť „Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku“

Faktúra OECD č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,600 €
Schválené na preplatenie
119,600 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Faktúra 100 000 € za 2 časť „Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku“

Faktúra OECD č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,000 €
Schválené na preplatenie
100,000 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

DPH k faktúre č.1 v hodnote 23 920 €

Kontrolný list k DPH k faktúre 119 600 €

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,920 €
Schválené na preplatenie
23,920 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

DPH k faktúre č.2 v hodnote 20 000 €

Kontrolný list k DPH k faktúre 100 000 €

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
20,000 €
Realizácia
-
Názov

DPH k faktúre č.3 v hodnote 15 880 €

Kontrolný list k DPH k faktúre 79 400 €

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,880 €
Schválené na preplatenie
15,880 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

3. časť „Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku“

Faktúra OECD č.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,400 €
Schválené na preplatenie
79,400 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.