Popis projektu

V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Ministerstvo financií SR určené ako orgán auditu (OA) pre Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014 - 2020. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho plnenia úloh a povinností OA v zmysle požiadaviek Európskej komisie v súlade s relevantnou legislatívou EÚ a SR pre tento program, vrátane aktivít spojených s ukončovaním predchádzajúceho a prípravou budúceho programového obdobia. Hlavná aktivita projektu je zameraná na zabezpečenie kvalitného a efektívneho výkonu vládnych auditov, ktoré OA zabezpečí v spolupráci s externými kapacitami, resp. expertami poskytujúcimi odborné poradenstvo a služby.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2016 - 01.12.2023
Celková suma
130,156 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
17,107 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vykonané štúdie a hodnotenia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre PS INTERREG V-A SR - ČR

Faktúra za vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS INTERREG V-A SR - ČR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
8,554 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre PS INTERREG V-A SR - ČR

Faktúra za vykonanie overenia kritérií určenia orgánov pre PS INTERREG V-A SR - ČR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
8,554 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Výdavky za externé audítorské služby na vykonanie auditu operácií v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 (VLA č. 22-056) - k objednávke č. 4500025820

VP_ZDV_2_Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky za externé audítorské služby na vykonanie auditu operácií v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 (VLA č. 22-056) - k objednávke č. 4500025820

VP_ZDV_2_Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky za externé audítorské služby na vykonanie auditu operácií v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 (VLA č. 23-031)

Sumarizačný hárok_ZDV

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky za externé audítorské služby na vykonanie auditu operácií v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 (VLA č. 23-031)

Sumarizačný hárok_ZDV

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.