Popis projektu

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR (SAK MF SR) je v pozícii orgánu auditu (OA) gestorom plánovania, výkonu a monitorovania výsledkov auditov riadneho fungovania systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov v rámci čerpania z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), resp. štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ŠF a KF). Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť aplikačnú podporu Centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) a realizáciu zmien CEDIS v prípade požiadaviek žiadateľa na úpravu systému. V CEDIS sa kontinuálne a systematicky vytvára komplexná databáza auditov zabezpečovaných zo strany OA a spolupracujúcich orgánov OA. Cieľovou skupinou daného projektu budú užívatelia s aktívnym účtom v CEDIS. Na preukázanie naplnenia stanoveného cieľa sa použije merateľný ukazovateľ projektu "Počet užívateľov informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF". Prevádzku a úpravu CEDIS bude pokrývať merateľný ukazovateľ "Počet vyvinutých, upravených, dodaných, alebo prevádzkovaných informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF".

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2021
Celková suma
25,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,855 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie aplikačnej podpory a úprav…
Typ
D. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
03.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
03.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných, alebo prevádzkovaných informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Hodnota
396,0 (počet)
Cieľ
330,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušál_11_2019

Paušál_11_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Paušál_10_2019

Paušál_10_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Paušál_09_2019

Paušál_09_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Paušál_08_2019

Paušál_08_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Paušál_07_2019

Paušál_07_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Paušál_06_2019

Paušál_06_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Paušál_05_2019

Paušál_05_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Paušál_04_2019

Paušál_04_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Paušál_03_2019

Paušál_03_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Paušál_02_2019

Paušál_02_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Paušál_01_2019

Paušál_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Paušál_12_2018

Paušál_12_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

FA_200191875_122019

FA_200191875_122019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

FA_200201001_062020

FA_200201001_062020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

FA_200200695_052020

FA_200200695_052020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

FA_200200482_042020

FA_200200482_042020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

FA_200200398_032020

FA_200200398_032020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

FA_200201000_022020

FA_200201000_022020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

FA_200200158_012020

FA_200200158_012020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

FA_paušál_júl_2020

FA_Pausal_jul

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

FA_paušál_január_2021

FA_Pausal_januar

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

FA_paušál_november_2020

FA_Pausal_november

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

FA_paušál_august_2020

FA_Pausal_august

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

FA_paušál_september_2020

FA_Pausal_september

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

FA_paušál_október_2020

FA_Pausal_oktober

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

FA_paušál_december_2020

FA_Pausal_december

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov IČO
Názov
exe, a.s.
IČO
17321450
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.