Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Tento projekt  je zameraný na podporu mobility zamestnancov certifikačného orgánu v súvislosti s ich účasťou na výkone certifikačných overovaní, auditoch a iných pracovných stretnutiach/rokovaniach, vrátane organizovania pracovných stretnutí spojených s plnením funkcií certifikačného orgánu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
148,500 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia pracovných ciest a pracovnýc…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
807,0 (počet)
Cieľ
570,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2016104568 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
02.08.2016
Názov

2016102927 - Liptáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

2016102926 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

2016105923 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016105926 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

2016105524 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

2016105523 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016105527 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016105528 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

2016105525 - Kmecová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016106303 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

2016105428 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

2016106727 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

2016105927 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

2016106668 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

2016102978 - Ujmiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

2016102929 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

2016102227 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016101709 - Purchart

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

2016101384 Liptáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2016105526 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

2016105930 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016104569 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
02.08.2016
Názov

2016102925 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102921 - Grym (Kandráčová)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

2016103102 - Lojanová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102979 - Lojanová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102767 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

2016102719 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

2016103543 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

2016102591 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016102228 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016101445 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2016101446 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

2016101390 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2016101383 - Lojanová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

2016106055 - Körmendi

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

2016106088 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

2016105957 - Poláková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

2016106410 - Kramaríková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

2016105960 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105959 - Straková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016105958 - Osifová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

2016106060 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

2016105638 - Roba

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

2016106157 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

2016106153 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

2016106326 - Činčurová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

2016106321 - Mikuláš

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

2016106111 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016106122 - Kiššová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

2016106319 - Ujmiak

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

2016106316 - Kasagranda

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

2016106323 - Tomášik

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106324 - Melechová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106318 - Müllerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016106317 - Petrániová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016106325 - Piačeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016106320 - Murín

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016106322 - Bella

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016106158 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

2016106160 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106163 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106164 - Ujmiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
25.01.2017
Názov

2016106165 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105921 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

2016106155 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

2016106161 - Černá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106159 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

2016105986 - Babulová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105963 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016105683 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105877 - Potoczna

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
15.11.2016
Názov

2016106716 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

2016106118 - Veselá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105961 - Šoutová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

2016106090 - Glončáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106058 - Homolová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106057 - Hrašková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016105955 - Gállová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

2016106411 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

2016106704 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

2016106056 - Korčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
14.11.2016
Názov

2016106156 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

2016106089 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

2016106162 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2016106054 - Rusiňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

41/1413 - Občerstvenie pre účastníkov pracovnej porady

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

2016106119 - Fialová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

2016106149 - Haľková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016105903 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

FA_1694011059_letenka_Hatrik

FA_1694011059_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

FA_1694011059_letenka_Hatrik

FA_1694011059_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

FA_8329/0117_DINERS_Hatrik

FA_8329/0117_DINERS_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2017
Názov

FA_8329/0117_DINERS_Hatrik

FA_8329/0117_DINERS_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

FA_8329/1216_DINERS_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

FA_8329/1216_DINERS_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2016
Názov

FA_8329/1216_DINERS_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

FA_8329/1216_DINERS_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

FA_8329/0816_DINERS_Zubriczka

FA_8329/0816_DINERS_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2016
Názov

FA_8329/0816_DINERS_Zubriczka

FA_8329/0816_DINERS_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

FA_8329/0616_DINERS_Hatrik_Mayerova

FA_8329/0616_DINERS_Mayerova_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2016
Názov

FA_8329/0616_DINERS_Hatrik_Mayerova

FA_8329/0616_DINERS_Mayerova_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

FA_8329/0416_DINERS_Mayerova

FA_8329/0416_DINERS_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2016
Názov

FA_8329/0416_DINERS_Mayerova

FA_8329/0416_DINERS_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

FA_letenka_Mayerova

FA_letenka_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

FA_letenka_Mayerova

FA_letenka_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

FA_letenka_Hatrik

FA_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

FA_letenka_Hatrik

FA_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

FA_letenka_Vesela

FA_letenka_Vesela

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2016
Názov

FA_letenka_Vesela

FA_letenka_Vesela

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

FA_letenka_Velecka

FA_letenka_Velecka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2016
Názov

FA_letenka_Velecka

FA_letenka_Velecka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

FA_letenka_Velecka

FA_letenka_Velecká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

FA_letenka_Velecka

FA_letenka_Velecká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

FA_letenka_Madlenakova

FA_letenka_Madlenakova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Madlenakova

FA_letenka_Madlenakova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Vallova

FA_letenka_Vallova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Vallova

FA_letenka_Vallova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Szczeczina

FA_letenka_Szczeczina

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Szczeczina

FA_letenka_Szczeczina

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

FA_letenka_Zubricka_Hatrik_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka_Hatrik_Mayerova

FA_letenka_Zubricka_Hatrik_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2016
Názov

FA_letenka_Zubriczka

FA_letenka_Zubriczka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

FA_letenka_Hatrik

FA_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2016
Názov

FA_letenka_Hatrik

FA_letenka_Hatrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

2016305603 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2016
Názov

2016304038 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016310142 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2016
Názov

2016310054 - Veselá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016309268 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2016
Názov

2016309059 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016309058 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

2016308692 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016308395 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

2016308400 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

2016307594 - Babulová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2016
Názov

2016307241 - Haľková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2016
Názov

2016307240 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2016305610 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2016
Názov

2016305387 - Tomášik

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2016
Názov

2016304972 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2016
Názov

2016304975 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2016
Názov

2016304974 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016304973 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016304949 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016305040 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2016
Názov

2016305039 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2016
Názov

2016304078 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016304039 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

2016302839 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2016
Názov

2016302841 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2016
Názov

2016303014 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2016
Názov

2016303000 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

2016302739 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016302743 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2016
Názov

2016302915 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016302916 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016302151 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2016
Názov

2016302176 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016301340 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2016
Názov

2016301228 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

2016301229 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2016
Názov

2016301154 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016301080 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2016
Názov

2016301079 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016301045 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016300258 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

2016300259 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

2016300259 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2016
Názov

2016309268 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

2016310054 - Veselá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016308692 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016308395 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

2016305603 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

2016304078 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016302915 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016301080 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2016300259 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

2016300259 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

2016300258 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

2016301045 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016301079 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016301154 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016301229 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

2016301228 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

2016301340 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

2016302176 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016302151 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

2016302916 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016302743 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

2016302739 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

2016303000 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
30.05.2016
Názov

2016303014 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

2016302841 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

2016302839 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

2016304038 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016304039 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

2016305039 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

2016305040 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

2016304949 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016304973 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016304974 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016304975 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

2016304972 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

2016305387 - Tomášik

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

2016305610 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

2016307240 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2016307241 - Haľková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

2016307594 - Babulová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

2016308400 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

2016309058 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
06.12.2016
Názov

2016309059 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

2016310142 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok ) - CO MF SR č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

FA_letenka_Mayerova

FA_letenka_Mayerova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

FA č. 8329/1116 DINERS Zubrická, Hatrík

FA - DINERS Zubrická, Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

FA_DINERS Zubriczká - reprezentačné

FA_DINERS Zubrická - reprezentačné

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2016
Názov

2016101397 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2016
Názov

41/1359 - Občerstvenie pre účastníkov prac. stretnutia (audit)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2016
Názov

41/1420 - Občerstvenie pre účastníkov (Audítorská misia)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1420 - Občerstvenie pre účastníkov (Audítorská misia)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1388 - Občerstvenie a nákup vecných darov - SK PRESS

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1307 - Občerstvenie pre účastníkov pracovnej porady

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

41/1330 - Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia (audit. komisia a CO)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1330 - Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia (audit. komisia a CO)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1312 - Občerstvenie a pracovný obed (audit EK)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1312 - Občerstvenie a pracovný obed (audit EK)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1285 - Pracovná večera MF SR a EK

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2016
Názov

41/1272 - Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

41/1272 - Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016105923 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016105928 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

2016105931 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2016
Názov

2016105925 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2016
Názov

2016105922 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2016
Názov

2016105941 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

2016105724 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2016
Názov

2016104133 - Burdová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016103943 - Šoutová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016104080 - Glončáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2016
Názov

2016103944 - Hrašková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2016
Názov

2016103945 - Homolová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016103940 - Rusiňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016104081 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016104626 - Szomolayová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2016
Názov

2016104134 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2016
Názov

2016104131 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2016
Názov

2016104562 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2016
Názov

2016103989 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2016
Názov

2016103588 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2016
Názov

2016103990 - Poláková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016104135 - Gállová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103879 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016104132 - Kramaríková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2016
Názov

2016103942 - Korčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016103941 - Kozáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103873 - Kormendi

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103257 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

2016102918 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016102655 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2016
Názov

2016102657 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102656 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2016
Názov

2016102580 - Veselá (Levická)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016102504 - Goldschmidtová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102502 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102506 - Roba

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2016
Názov

2016102803 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

2016102505 - Potoczna

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016102503 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016102561 - Orešanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2016
Názov

2016102443 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016102590 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016101973 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2016
Názov

2016101988 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2016
Názov

2016101769 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2016
Názov

2016101553 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101512 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101396 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016101337 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2016
Názov

2016101338 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2016
Názov

2016101799 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2016
Názov

2016101581 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016101582 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101301 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2016
Názov

2016101317 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2016
Názov

2016101395 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2016
Názov

2016101420 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101388 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2016
Názov

2016101389 - Ujmiaková (Garajová)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016101386 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

2016101447 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2016
Názov

2016101385 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

2016101387 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101614 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2016
Názov

2016101613 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2016
Názov

41/1498 - Občerstvenie pre účastníkov sekčnej porady

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

2017102950 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017102797 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

2017102879 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

2017102670 - Černá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017102804 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017103051 - Petrániová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

2017103055 - Šefčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017103043 - Kasagranda

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017103046 - Trudman

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017103044 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017103047 - Klementová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017103053 - Chládok

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

2017102868 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

2017102679 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

2017102163 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

2017101707 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

2017101528 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

2017101485 - Kolembusová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

2016107449 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2016107463 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

2017101709 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

2017101708 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

2017101871 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

2017101850 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

2017101873 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2017101872 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

2017103708 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

2017101957 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

2017101956 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

2017102150 - Tásler Goldschmidtová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

2017102673 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017102875 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017102575 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

2017102671 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017102873 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017102357 - Orešanská (Fialová)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

2017102273 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

2017102346 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

2017102826 - Hornyiková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2017102576 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

2017102677 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

2017102672 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

2017102948 - Kiššová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

2017102949 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017103042 - Ondrejková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017102809 - Tomášik

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

2017103052 - Hrčková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

2017102929 - Baginová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017103048 - Mikuláš

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

2017103054 - Eliaš

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

2017103045 - Haľková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017102808 - Melechová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017103049 - Murín

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2017102930 - Máriássyová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017103050 - Bella

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017103245 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

2017102877 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

2017103244 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

2017103243 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

2017103246 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

2017102876 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

2017102878 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

2017102872 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

2017102803 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017102821 - Potoczna

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017102820 - Tóthová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

2017102824 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

2017102822 - Kolembusová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

2017103360 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017102995 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

2017102996 - Orešanská (Fialová)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

2017102825 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

2017102998 - Hornyiková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

2017102823 - Tásler Goldschmidtová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

2017102799 - Straková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

2017102796 - Poláková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

2017103103 - Hrašková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
19.06.2017
Názov

2017102794 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

2017103106 - Kozáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2017103104 - Homolová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2017103101 - Jambrichová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

2017103099 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

2017103107 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

2017103100 - Bendík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

2017103102 - Korčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

2017102798 - Gállová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017103105 - Kramaríková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

2017102802 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017102162 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

2017102161 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.05.2017
Názov

2017102345 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

2017102874 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

2017103288 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

2017102880 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

2017101959 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2017102947 - Glončáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

2017103098 - Körmendi

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

41/1476 - Občerstvenie pre účastníkov stretnutia s audítormi DG Employment

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

41/1420 - Občerstvenie pre účastníkov - Audítorská misia EK (DG Regio)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1312 - Občerstvenie a prac. obed pre účastníkov auditu rady EK

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1312 - Občerstvenie a prac. obed pre účastníkov auditu rady EK

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1285 - Pracovná večera zástupcov MF SR so zástupcami EK

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

41/1272 - Občerstvenie pre účastníkov prac. stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016105925 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

2016105941 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

2016103588 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

2016103990 - Poláková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016104132 - Kramaríková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

2016102655 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
02.05.2016
Názov

2016102505 -Potoczna

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016101396 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

2016101395 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

2016101388 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

2016101389 - Ujmiaková (Garajová)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016101387 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101385 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2016101447 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

2016101386 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

2016101397 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016101317 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

2016101301 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

2016101582 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101581 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

2016101799 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2016101338 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

2016101337 - Lábska

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

2016101512 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101553 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

2016101769 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

2016101988 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

2016102503 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016102803 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

2016102506 - Roba

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

2016102502 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102504 - Tásler Goldschmidtová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102580 - Veselá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016102656 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
27.05.2016
Názov

2016102657 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

2016102918 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016103257 - Majkráková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

2016103873 - Körmendi

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103941 - Kozáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103989 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

2016104562 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
25.07.2016
Názov

2016104131 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

2016104134 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
26.07.2016
Názov

2016104626 - Szomolayová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

2016104081 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016103945 - Homolová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

2016103944 - Hrašková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

2016104080 - Glončáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

2016103943 - Šoutová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016104133 - Burdová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016105724 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
19.10.2016
Názov

2016105922 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

2016105928 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

2016105923 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1272 - Občerstvenie pre účastníkov prac. stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

41/1330 - Občerstvenie pre účastníkov prac. stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1330 - Občerstvenie pre účastníkov prac. stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

41/1307 - Občerstvenie pre účastníkov pracovnej porady

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

41/1359 - Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

41/1388 - Občerstvenie a nákup vecných darov pre účastníkov stretnutia/SK PRESS

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
1,136 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

41/1420 - Občerstvenie pre účastníkov - Audítorská misia EK (DG Regio)

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

2016103942 - Korčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

2016101973 - Velecká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

2016102590 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2016102443 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

2016102561 - Orešanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

2016105931 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

2016103940 - Rusiňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

2016104135 - Gállová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016103879 - Michňa

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

2016101420 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č.5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

FA č. 8329/1116 DINERS - Zubriczká, Hatrík

FA č. 8329/1116 DINERS - Zubriczká, Hatrík

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

FA za občerstvenie - DINERS Zubriczká

FA č. 8329/0616 - Zubriczká reprezentačné

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

2017103561 - Kmecová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

2017103563 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
21.07.2017
Názov

2017103618 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

2017103929 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

2017103742 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

2017103741 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

2017104231 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.09.2017
Názov

2017104218 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.09.2017
Názov

2017104216 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.09.2017
Názov

2017104230 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

2017104241 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

2017104242 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

2017104250 - Kmecová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

2017104264 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

2017104253 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

2017104263 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

2017104417 - Sklárová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

2017104416 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.09.2017
Názov

2017104421 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

2017104431 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

2017104430 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

2017104757 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

2017104838 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

2017104839 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

2017105036 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.10.2017
Názov

2017106309 - Kmecová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105069 - Baginová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.10.2017
Názov

2017105447 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017105449 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017106225 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

2017106222 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2017104155 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2017104156 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2017104157 - Kostúrová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

2017103743 - Palanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

2017103562 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

2017103565 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

2017103566 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

2017103567 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

2017105267 - Kmecová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

2017105266 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

2017103564 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

2017104415 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.09.2017
Názov

2017104215 - Capová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

2017106450 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017106451 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

2017106200 - Žiaková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

2017106256 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

2017106223 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

2017105037 - Krbaťová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.10.2017
Názov

2017105714 - Benovič

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017105727 - Jambrichová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

2017105725 - Jonek

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

2017105695 - Madleňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2017105686 - Ďuriačová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105690 - Černá

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2017105536 - Bocková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2017105697 - Baginová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017105527 - Tomášik

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105533 - Bella

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

2017105535 - Murín

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

2017105525 - Vargová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2017105530 - Kasagranda

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

2017105532 - Máriássyová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105618 - Petrániová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017105529 - Ondrejková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017105806 - Mayerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017105804 - Kiššová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105314 - Zubriczká

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105531 - Eliaš

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017106371 - Neuhausová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2017105523 - Ujmiak

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

2017105524 - Klementová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

2017105613 - Müllerová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

2017105701 - Hrčková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

2017105700 - Trudman

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

2017105614 - Šefčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105702 - Haľková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105698 - Chládok

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017105699 - Mikuláš

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105528 - Melechová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

2017106385 - Šidelský

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

2017105689 - Gregorcová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

2017105694 - Babeková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

2017105691 - Bendl

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105687 - Tkáč

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

2017105688 - Bittarová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105774 - Šramko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105693 - Grym

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

2017105537 - Hatrík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

2017105737 - Szczeczina

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

2017105505 - Tóthová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105482 - Sekuciová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105483 - Potoczna

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105588 - Orešanská

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105591 - Hornyiková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

2017105735 - Kolembusová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

2017105736 - Goldschmidtová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

2017105722 - Tomko

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

2017105723 - Sýkora

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
14.11.2017
Názov

2017105724 - Poláková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

2017105726 - Šoutová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105717 - Gállová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

2017105534 - Glončáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2017105728 - Homolová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2017105860 - Rusiňáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2017105805 - Vallová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2017105716 - Osifová

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

2017105729 - Máčaj

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2017105718 - Bendík

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

2017105721 - Kozáková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017105720 - Kramaríková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

2017105719 - Körmendi

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

41/1548 - Občerstvenie pre účastníkov sekčnej porady

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

2017105715 - Korčíková

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR č. 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

FA_letenka_Zubriczká

FA_letenka_Zubrizcká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

FA_letenka_Benovič

FA_letenka_Benovič

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

FA_letenka_Velecká

FA_letenka_Velecká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

FA_letenka_Vallová

FA_letenka_Vallová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

FA_letenka_Goldschmidtová

FA_letenka_Goldschmidtová

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - CO MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
3,660 €
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_Goldschmidtova

FA_letenka_Goldschmidtova

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

FA_letenka_Velecká

FA_letenka_Velecká

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
60