Popis projektu

Slovenská republika v období rokov 2021–2026 má za úlohu zabezpečiť koordinovanú a efektívnu implementáciu reforiem a investičných projektov na základe míľnikov a cieľov ako súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií stanovených členským štátom, posúdenými zo strany EK a schválenými Radou (EÚ) v Pláne obnovy a odolnosti SR. Po ich úspešnom splnení vzniká SR nárok na úhradu nákladov zrealizovaných reforiem a investícií. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 ukladá členskému štátu ďalšie úlohy, ktoré musí zabezpečiť vo vzťahu k celkovej koordinácii, kontrole, auditu, monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR. Plnenie uvedených úloh bude v SR inštitucionálne zabezpečené zriadením Národnej implementačnej a koordinačnej autority na základe uznesenia vlády SR č. 221/2021 z 28. apríla 2021 ako aj nasledujúceho zákonného opatrenia k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorej funkcie bude vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných útvarov. V systéme riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu v rezorte MF SR.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2023
Celková suma
16,304,255 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
01.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie inštitucionálnych kapacít za …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
01.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
168,0 (počet)
Cieľ
85,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
187,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
138,17 (počet)
Cieľ
71,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky_apríl 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_apríl 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálne výdavky_apríl 2022

Paušálne výdavky_apríl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_apríl 2022

Paušálne výdavky_apríl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_august - december 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_august - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_august - december 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_august - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_august - december 2021

Paušálne výdavky_august - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_august - december 2021

Paušálne výdavky_august - december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody 08-12 2021 (MRR)

Sumarizačný hárok dohodári obdobie 08 až 12 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody 08-12 2021 (RR)

Sumarizačný hárok dohodári obdobie 08 až 12 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky dohody 08-12 2021 (RR)

Paušálne výdavky za dohody obdobie 08-12 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky dohody 08-12 2021 (MRR)

Paušálne výdavky za dohody obdobie 08-12 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_5/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 5/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_5/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_5/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_máj 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_5/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_máj 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl - jún 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl - jún2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl - jún 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_apríl - jún2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_4 - 6/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_apríl - jún 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_4 - 6/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_apríl - jún 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za jún 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky za jún 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_jún 2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_jún 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_jún 2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_jún 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody 01-06 2022 (MRR)

Sumarizačný hárok za dohody za obdobie 01 až 06 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody 01-06 2022 (RR)

Sumarizačný hárok za dohody za obdobie 01 až 06 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky dohody 01-06 2022 (MRR)

Paušálna výdavky za dohody obdobie 01-06 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky dohody 01-06 2022 (RR)

Paušálna výdavky za dohody obdobie 01-06 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 7/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Paušálna sadzba 7/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_ júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 7/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_ júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za júl 2022 (MRR)

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za júl 2022 (RR)

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba júl 2022 (MRR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba júl 2022 (RR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky júl 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_august 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_august 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálna sadzba_08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_august 2022

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_august 2022

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušálna sadzba_8/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_8/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky august 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_09/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdové výdavky_09/2022

Sumarizačný hárok_mzdy_september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_09/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky za POO obdobie 01 - 06 2022 (MRR)

POO paušálne výdavky obdobie 01 - 06 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky za POO obdobie 01 - 06 2022 (RR)

POO paušálne výdavky obdobie 01 - 06 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky na POO za obdobie 01 - 06 2022 (RR)

POO Sumarizačný hárok mzdy január až jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky na POO za obdobie 01 - 06 2022 (MRR)

POO Sumarizačný hárok mzdy január až jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za september 2022 (MRR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov POO za mesiac september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky za september 2022 (RR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov POO za mesiac september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 09 2022 (MRR)

Paušálna sadzba za mesiac september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09 2022 (RR)

Paušálna sadzba za mesiac september 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za 10/2022

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac október 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky za 10/2022

Sumarizačný hárok za mzdy a dohody za mesiac október 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušálna sadzba_10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky október 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_10/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky október 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_august - september 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_august - september 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_august - september 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_august - september 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_08-09/2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_08-09/2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Mzdové výdavky_10_12_2021

Sumarizačný hárok_mzdy_október_december_2021

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky_10_12_2021

Sumarizačný hárok_mzdy_október_december_2021

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_október - november 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_október - november 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_október - november 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_október - november 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálna sadzba_10 - 11/2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_10 - 11/2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_január - júl 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_január - júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_január - júl 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_január - júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_december 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_december 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky_december 2021

Sumarizačný hárok_mzdy_december 2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_december 2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_december 2021

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_január - marec 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_január - marec 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_január - marec 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_január - marec 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_január - február 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_január - február 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_január - február 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_január - február 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_marec 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_marec 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky_marec 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_marec 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Paušálna sadzba_marec 2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_marec 2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky POO november 2022 (MRR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac november 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky POO november 2022 (RR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac november 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Paušálne výdavky november 2022 (RR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky november 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky november 2022 (MRR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky november 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za október - december 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_október - december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Mzdové výdavky za október - december 2022

Sumarizačný hárok_mzdy_október - december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_október-december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_10-12/2022

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_október-december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnancov POO za mesiac december 2022 (MRR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnancov POO za mesiac december 2022 (RR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za mesiac december 2022 (MRR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky za mesiac december 2022 (RR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky december 2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_január 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky_január 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušál_1/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_1/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_január 2023

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky_január 2023

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálna sadzba_január 2023

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_január 2023

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky január 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky február 2023 (RR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky február 2023 (MRR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_február 2023 (MRR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky_február 2023 (RR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov POO za mesiac február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky_02/2023

Sumarizačný hárok_mzdy_február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky_02/2023

Sumarizačný hárok_mzdy_február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušálna sadzba_02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_02/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_február 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_marec 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdové výdavky_marec 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Paušálna sadzba_03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_marec - máj 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_marec - máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdové výdavky_marec - máj 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_marec - máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_marec - máj 2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_marec-máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_marec - máj 2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_marec-máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál SPO 02-03_2023 (RR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky február a marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál SPO 02-03_2023 (MRR)

Paušálna sadzba POO na nepriame výdavky február a marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO 02-03_2023 (RR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac február až marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO 02-03_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac február až marec 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO 04_2023 (RR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac apríl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdy SPO 04_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok mzdy a dohody za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac apríl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Paušál SPO 04 2023 (RR)

Paušálna sadzba SPO na nepriame výdavky apríl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál SPO 04 2023 (MRR)

Paušálna sadzba SPO na nepriame výdavky apríl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_7-12_2023 (MRR)

Paušálne výdavky za obdobie júl až december 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky_7-12_2023 (RR)

Paušálne výdavky za obdobie júl až december 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_7-12_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie júl až december 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_7-12_2023 (RR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie júl až december 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy MFRS POO 07-12_2022 (MRR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie júl až december 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy MFRS POO 07-12_2022 (RR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie júl až december 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MFSR POO 07-12_2022 (MRR)

Paušálna výdavky za obdobie 07-12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MFSR POO 07-12_2022 (RR)

Paušálna výdavky za obdobie 07-12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 1-6 2023 (RR)

Paušálne výdavky za obdobie január až jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 1-6 2023 (MRR)

Paušálne výdavky za obdobie január až jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_1-6_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie január až jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_1-6_2023 (RR)

Sumarizačný hárok miezd oprávnených zamestnancov MFSR za obdobie január až jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_SPO_05_2023 (RR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy_SPO_05_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
656,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Paušál_SPO_05_2023 (MRR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_SPO_05_2023 (RR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac máj 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_UVA_5030 (RR)

Doklad k stanoveniu paušálnej sadzby_5030

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_UVA_5030 (MRR)

Doklad k stanoveniu paušálnej sadzby_5030

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_UVA_11-12_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiace 11-122023 pre UVA

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
90,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_UVA_11-12_2023 (RR)

Sumarizačný hárok za mesiace 11-122023 pre UVA

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_12_2023 (RR)

Paušál ŽoP_5034 12_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_12_2023 (MRR)

Paušál ŽoP_5034 12_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_SPO_12_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok zamestnancov a dohodárov za mesiac december 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_SPO_12_2023 (RR)

Sumarizačný hárok zamestnancov a dohodárov za mesiac december 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_SPO_06_2023 (MRR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_SPO_06_2023 (RR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_SPO_06_2023 (RR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_SPO_06_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_SPO_11_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok zamestnancov SPO a dohodárov za mesiac november 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
602,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_SPO_11_2023 (RR)

Sumarizačný hárok zamestnancov SPO a dohodárov za mesiac november 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Puašálne výdavky ŽoP 5031 (MRR)

Paušál Žop_5031 11_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Puašálne výdavky ŽoP 5031 (RR)

Paušál Žop_5031 11_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_jún 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdové výdavky_jún 2023

Sumarizačný hárok_mzdy_jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06/2023

Paušálna sadzba na ostatné výdavky_jún 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_SPO_07_2023 (RR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac júl

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy_SPO_07_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac júl

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Paušál_SPO_07_2023 (RR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_SPO_07_2023 (MRR)

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za mesiac júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_UVA_07_2023 (RR)

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy_UVA_07_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok_mzdy_júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
39,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Paušál_UVA_2027 (MRR)

Paušálna sadzba ostatné výdavky_júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_UVA_2027 (RR)

Paušálna sadzba ostatné výdavky_júl 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy ÚVA 082023 (RR)

Sumarizačný hárok_mzdy_august2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

mzdy ÚVA 082023 (MRR)

Sumarizačný hárok_mzdy_august2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
37,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Paušál 082023 (RR)

Paušálna sadzba ostatné výdavky_august 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 082023 (MRR)

Paušálna sadzba ostatné výdavky_august 2023

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_SPO_08_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac august

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy_SPO_08_2023 (RR)

Sumarizačný hárok za zamestnancov a dohodárov SPO za mesiac august

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Paušál_SPO_08_2023 (RR)

Paušál_SPO_08_2023_ZoP_2014

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_SPO_08_2023 (MRR)

Paušál_SPO_08_2023_ZoP_2014

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál ŽoP_2016 (RR)

Paušál ŽoP 2016_10_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál ŽoP_2016 (MRR)

Paušál ŽoP 2016_10_2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_2015_september_2023 (MRR)

Paušál k ŽoP 2015 sepmteber 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_2015_september_2023 (RR)

Paušál k ŽoP 2015 sepmteber 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO 09_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok SPO za zamestnacov a dohodárov za mesiac september 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO 09_2023 (RR)

Sumarizačný hárok SPO za zamestnacov a dohodárov za mesiac september 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_UVA_5029 (MRR)

Doklad k stanoveniu paušálnej sadzby_5029

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_UVA_5029 (RR)

Doklad k stanoveniu paušálnej sadzby_5029

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY UVA 09-10 2023 (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiace 09-10 2023 pre SPO

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
90,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY UVA 09-10 2023 (RR)

Sumarizačný hárok za mesiace 09-10 2023 pre SPO

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO_10_2023 (RR)

Sumarizačný hárok SPO zamestnancov a dohodárov za mesiac október 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy SPO_10_2023 (MRR)

Sumarizačný hárok SPO zamestnancov a dohodárov za mesiac október 2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
144,349 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
144,349 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
Úrad vládneho auditu
IČO
50086821
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.