Popis projektu

Ministerstvo financií SR je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z., o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov(ďalej "EŠIF") a o zmene a doplnení niektorých zákonov určené ako orgán auditu (ďalej aj "OA") pre programy spadajúce pod Partnerskúdohodu 2014 - 2020. Cieľom projektu je prefinancovanie výdavkov súvisiacich s účasťou zamestnancov OA na pracovných stretnutiach, poradách a rokovaniach vSR aj v zahraničí, vrátane samotného výkonu auditu, so zámerom efektívneho zabezpečovania činností a povinností OA v rámciimplementácie EŠIF.Cieľovou skupinou daného projektu budú zamestnanci sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR (ďalej aj "SAK") ako OA. Pri projekte sa použije merateľný ukazovateľ "Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest".

Hlavné aktivity budú zamerané na:

1. Účasť zamestnancov orgánu auditu na tuzemských pracovných cestách súvisiacich s auditom EŠIF

2. Účasť zamestnancov orgánu auditu na zahraničných pracovných cestách súvisiacich s auditom EŠIF

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
105,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Účasť zamestnancov orgánu auditu na …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
24.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
11.12.2018
Názov
1. Účasť zamestnancov orgánu auditu na …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
26.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
17.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
426,0 (počet)
Cieľ
95,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

02082016_Holečko

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

02932016_Ferenčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
24.02.2016
Názov

03382016_Leško

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
23.03.2016
Názov

03432016_Urmanič

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

03442016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

03492016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

03832016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
15.03.2016
Názov

04022016_Ferenčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

04132016_Matala

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

04152016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

04162016_Mareková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

04232016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
15.03.2016
Názov

04272016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

04292016_Kuderavá

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
02.05.2016
Názov

04762016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

05182016_Nagyová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

05962016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

05192016_Fábiková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

05202016_Valachovičová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

06032016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06052016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06182016_Leško

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

06212016_Urmanič

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

06222016_Kuderavá

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
26.01.2017
Názov

06302016_Valachovičová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

06322016_Doliňáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

06352016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

06602016_Petríková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

06622016_Ferenčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06662016_Chochlíková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06692016_Rypák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

06712016_Pikulová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

07052016_Nétryová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

07062016_Ďuriš

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

07082016_Rumanková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

07322016_Šido

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

07332016_Choma

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

07342016_Brzulová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

07392016_Kuderavá

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

08372016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

09442016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

09482016_Urmanič

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

09512016_Kralčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
16.06.2016
Názov

10432016_Danišová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

10592016_Doliňáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
21.06.2016
Názov

11422016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

12412016_Nétryová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

05552016_Ferenčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
06.04.2016
Názov

05772016_Ferenčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
20.04.2016
Názov

05902016_Holečko

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

05912016_Matala

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

12462016_Urmanič

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

12652016_Danišová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

12662016_Kralčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

12822016_Holečko

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

12842016_Fábiková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
04.08.2016
Názov

13032016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

13132016_Pohanka

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

04342016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

06252016_Fábiková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

13202016_Doliňáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
26.07.2016
Názov

05942016_Mareková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

07092016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

08632016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

08642016_Mareková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

09162016_Kuderavá

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
26.01.2017
Názov

09522016_Nestrojilová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

06162016_Vidová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

07152016_Matala

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

09202016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

13232016_Valachovičová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

07242016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

07102016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

07042016_Mareková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

06932016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

06902016_Ulrich

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

06782016_Kralčáková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

06772016_Gabrhelová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

06732016_Pavluvčík

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

06672016_Vanc

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

06202016_Danišová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

05742016_Škrabák

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
12.04.2016
Názov

05012016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
02.05.2016
Názov

04322016_Babeková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

03422016_Mareková

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

03412016_Matala

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
15.03.2016
Názov

03402016_Leško

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

02692016_Holečko

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

12872016_Leváková Kožárová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

12402016_Ruppeldová

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

09322016_Holečko

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
14.06.2016
Názov

12832016_Kuderavá

TPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

ZPC_Danišová, kralčáková_FA_vyúčotavanie hotela_NH Carlton Amsterdam_bankový výpis

ZPC_Danišová, Kralčáková_FA_vyúčotavanie hotela_NH Carlton Amsterdam_bankový výpis

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Kralčáková_23. - 24.11.2016

FA_letenka_Faveo_Kralčáková_23. - 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

FA_letenka_Satur_Ďuriš_23. - 24.11.2016

FA_letenka_Satur_Ďuriš_23. - 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_23. - 24.11.2016

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_23. - 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

FA_letenka_Tucan_Gabrhelová_30.11. - 01.12.2016

FA_letenka_Tucan_Gabrhelová_30.11. - 01.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Danišová_01.06.2016 - 03.06.2016

FA_letenka_Faveo_Danišová_01.06.2016 - 03.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

17322016_Gabrhelová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

06172016_Urmanič

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

13842016_Kralčáková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

11062016_Brzulová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

11052016_Ďuriš

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

10652016_Rumanková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

10642016_Danišová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

10612016_Urmanič

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

06182016_Brzulová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

06162016_Danišová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

06152016_Gabrhelová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

05562016_Rumanková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

05552016_Ďuriš

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

06342016_Pikulová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
-
Názov

01702016_Pikulová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
-
Názov

17312016_Urmanič

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
-
Názov

16572016_Plecháčová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

16452016_Kralčáková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

16442016_Gabrhelová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

16062016_Ďuriš

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

15812016_Bružeňák

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
-
Názov

15682016_Ruppeldová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
-
Názov

13832016_Danišová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

11072016_Vanc

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
-
Názov

11312016_Rumankková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

11272016_Urmanič

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

11162016_Danišová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

08452016_Bružeňák

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

07052016_Gabrhelová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
-
Názov

07032016_Valachovičová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
-
Názov

07042016_Rypák

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

06972016_Ďuriš

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

06202016_Kralčáková

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
-
Názov

17302016_Danišová

ZPC_2016_sumarizačný hárok_Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_Faveo_Brzulová_01.06.2016 - 03.06.2016

FA_letenka_Faveo_Brzulová_01.06.2016 - 03.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Rumanková_01.06.2016 - 02.06.2016

FA_letenka_Faveo_Rumanková_01.06.2016 - 02.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_01.06.2016 - 03.06.2016

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_01.06.2016 - 03.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Kralčáková_01.06.2016 - 03.06.2016

FA_letenka_Faveo_Kralčáková_01.06.2016 - 03.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Urmanič_01.06.2016 - 03.06.2016

FA_letenka_Faveo_Urmanič_01.06.2016 - 03.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_15.06.2016 - 16.06.2016

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_15.06.2016 - 16.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Valachovičová_15.06.2016 - 16.06.2016

FA_letenka_Faveo_Valachovičová_15.06.2016 - 16.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_15.06.2016 - 16.06.2016

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_15.06.2016 - 16.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Rypák_15.06.2016 - 16.06.2016

FA_letenka_Faveo_Rypák_15.06.2016 - 16.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Pikulová_01.06.2016 - 02.06.2016

FA_letenka_Faveo_Pikulová_01.06.2016 - 02.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

18602016_Holečko

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

19552016_Pohanka

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
-
Názov

13512016_Holečko

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

13642016_Čap

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

13522016_Pohanka

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
-
Názov

14212016_Matala

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

14332016_Ruppeldová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

14372016_Holečko

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

14692016_Doleželová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

14832016_Matala

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

16072016_Fábiková

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

16542016_Matala

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

17972016_Štefanová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

18212016_Drugdová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

19382016_Doleželová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

19392016_Drugdová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

19472016_Kuderavá

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

14022016_Doleželová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

14032016_Drugdová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

14042016_Pavlíková

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

14012016_Holečko

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

14122016_Bučková

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

14142016_Pavlíková

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

14152016_Doleželová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

14172016_Fábiková

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

14162016_Drugdová

TPC_2. polrok 2016_sumarizačný hárok _Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
-
Názov

FA_letenka_Tucan_Urmanič_30.11. - 01.12.2016

FA_letenka_Tucan_Urmanič_30.11. - 01.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

FA_letenka_Tucan_Danišová_30.11. - 01.12.2016

FA_letenka_Tucan_Danišová_30.11. - 01.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Plecháčová_23. - 24.11.2016

FA_letenka_Faveo_Plecháčová_23. - 24.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_01. - 02.06.2016

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_01. - 02.06.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

Fa_letenka_Faveo_Pikulová_24. - 25.02.2016

FA_letenka_Faveo_Pikulová_24. - 25.02.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
24.03.2016
Názov

FA_letenka_Nadosah_Gabrhelová_17. - 18.05.2017

FA_letenka_Nadosah_Gabrhelová_17. - 18.05.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Kralčáková_17. – 18.05.2017

FA_letenka_Nadosah_Kralčáková_17. – 18.05.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Pikulová_17. – 18.05.2017

FA_letenka_Nadosah_Pikulová_17. – 18.05.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Vidová_29. – 30.05.2017

FA_letenka_Nadosah_Vidová_29. – 30.05.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

FA_letenka_Satur travel_Vanc_29. – 30.05.2017

FA_letenka_Satur travel_Vanc_29. – 30.05.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Duraj Chochlíková_13. - 16.06.2017

FA_letenka_Nadosah_Duraj Chochlíková_13. - 16.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Vidová_13. - 16.06.2017

FA_letenka_Nadosah_Vidová_13. - 16.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

FA_letenka_Fly travel_Pikulová_13. - 16.06.2017

FA_letenka_Fly travel_Pikulová_13. - 16.06.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

FA_letenka_Faveo_Pikulová, Duraj Chochlíková_12. - 13.09.2017

FA_letenka_Faveo_Pikulová, Duraj Chochlíková_12. - 13.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

FA_letenka_Faveo_Rumanková, Urmanič, Danišová, Brzulová, Kralčáková, Ďuriš_12. - 13.09.2017

FA_letenka_Faveo_Rumanková, Urmanič, Danišová, Brzulová, Kralčáková, Ďuriš_12. - 13.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,650 €
Schválené na preplatenie
3,650 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

FA_letenka_Fly travel_Matala_11. - 16.11.2017

FA_letenka_Fly travel_Matala_11. - 16.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

FA_letenka_Fly travel_Nétryová_11. - 16.11.2017

FA_letenka_Fly travel_Nétryová_11. - 16.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Gabrhelová_29.11. – 01.12.2017

FA_letenka_Nadosah_Gabrhelová_29.11. – 01.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

FA_letenka_Nadosah_Fritzová_29.11. - 01.12.2017

FA_letenka_Nadosah_Fritzová_29.11. - 01.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZPC_2017_sumarizačný hárok_cestovné náklady

ZPC_2017_sumarizačný hárok_cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,498 €
Schválené na preplatenie
7,498 €
Realizácia
-
Názov

TPC_2017_sumarizačný hárok_cestovné náklady

TPC_2017_sumarizačný hárok_cestovné náklady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,726 €
Schválené na preplatenie
3,726 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy_ÚZ kancelárie NR SR, Častá Papiernička_30.11. - 01.12.2017

Zabezpečenie autobusovej dopravy_ÚZ kancelárie NR SR, Častá Papiernička_30.11. - 01.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_ÚZ kancelárie NR SR, Častá Papiernička_30.11. - 01.12.2017

Zabezpečenie ubytovacích služieb_ÚZ kancelárie NR SR, Častá Papiernička_30.11. - 01.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Česko_hotel Yasmin_05. - 07. 04. 2017

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Česko_hotel Yasmin_05. - 07. 04. 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
1,341 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

FA_letenka_Tucan_Majkráková, Vašašová, Jakubčin_06. - 07.03.2018

FA_letenka_Tucan_Majkráková, Vašašová, Jakubčin_06. - 07.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
1,785 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

FA_letenka_Tucan_Kralčáková_06. - 07.03.2018

FA_letenka_Tucan_Kralčáková_06. - 07.03.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Gabrhelová_14. - 17.05.2018

FA_letenka_Fly Travel_Gabrhelová_14. - 17.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Ďuriš_14. - 17.05.2018

FA_letenka_Fly Travel_Ďuriš_14. - 17.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Vidová_28. – 30.05.2018

FA_letenka_Nadosah _Vidová_28. – 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Machajdová Sakmárová_28. – 30.05.2018

FA_letenka_Nadosah _Machajdová Sakmárová_28. – 30.05.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Vašašová, Machajdová Sakmárová, Gabrhelová_05. – 06.06.2018

FA_letenka_Fly Travel _Vašašová, Machajdová Sakmárová, Gabrhelová_05. – 06.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
2,266 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Rypák_05. – 06.06.2018

FA_letenka_Nadosah_Rypák_05. – 06.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_12. – 13.06.2018

FA_letenka_Faveo_Ďuriš_12. – 13.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Urmanič, Danišová, Rumanková, Gabrhelová_12. – 13.06.2018

FA_letenka_Nadosah_Urmanič, Danišová, Rumanková, Gabrhelová_12. – 13.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
1,790 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Vašašová, Roba, Choma, Doliňáková_12. – 13.06.2018

FA_letenka_Nadosah_Vašašová, Roba, Choma, Doliňáková_12. – 13.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,919 €
Schválené na preplatenie
1,919 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Duraj Chochlíková_17. – 20.06.2018

FA_letenka_Nadosah_Duraj Chochlíková_17. – 20.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Nétryová_17. – 20.06.2018

FA_letenka_Nadosah_Nétryová_17. – 20.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Pikulová_25. – 29.06.2018

FA_letenka_Fly Travel_Pikulová_25. – 29.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Vašašová_06. - 08.09.2018

FA_letenka_Fly Travel_Vašašová_06. - 08.09.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Kyseľová_29.09 - 02.10.2018

FA_letenka_Nadosah_Kyseľová_29.09 - 02.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Vašašová_30.09 - 02.10.2018

FA_letenka_Nadosah_Vašašová_30.09 - 02.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Majkráková_04 - 05.10.2018

FA_letenka_Nadosah_Majkráková_04 - 05.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Machajdová Sakmárová_23.10.2018

FA_letenka_Nadosah_Machajdová Sakmárová_23.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Majkráková_23. – 25.10.2018

FA_letenka_Fly Travel_Majkráková_23. – 25.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

FA_letenka_Fly Travel_Pikulová_24. – 27.10.2018

FA_letenka_Fly Travel_Pikulová_24. – 27.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Slaninová, Machajdová Sakmárová_05. – 07.11.2018

FA_letenka_Nadosah_Slaninová, Machajdová Sakmárová_05. – 07.11.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Majkráková_03. – 04.12.2018

FA_letenka_Nadosah_Majkráková_03. – 04.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Roba_09. – 11.12.2018

FA_letenka_Nadosah_Roba_09. – 11.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
614 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

FA_letenka_Nadosah_Jakubčin_09. – 11.12.2018

FA_letenka_Nadosah_Jakubčin_09. – 11.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_10. – 11.12.2018

FA_letenka_Faveo_Gabrhelová_10. – 11.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

ZPC_2018_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

ZPC_2018_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,499 €
Schválené na preplatenie
12,499 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Portugalsko, Lisabon_Jupiter Lisboa Hotel_24. - 27. 10. 2018

Zabezpečenie ubytovacích služieb_Portugalsko, Lisabon_Jupiter Lisboa Hotel_24. - 27. 10. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Diners Club_ubytovanie Brusel_05. - 06.06.2018

Diners Club_ubytovanie_Belgicko,Brusel_05. - 06.06.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

TPC_2018_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

TPC_2018_sumarizačný hárok_cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
5,616 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
46088369
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
Diners Club CS s.r.o.
IČO
35757086
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.