Popis projektu

 „Modernizácia informačného systému účtovníctva fondov“

 projekt_2076

 https://data.gov.sk/id/egov/project/2076

https://www.crz.gov.sk/4057699/

Informačný systém účtovníctva fondov ISUF je nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý od roku 2004 slúži na účely zabezpečenia finančného riadenia, účtovania a implementáciu projektov ŠF, KF, ENRF a iných finančných nástrojov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva.

Po zavedení systému ISUF do prevádzky neustále dochádza ku kontinuálnej implementácii nových legislatívnych povinností na úrovni národnej a európskej legislatívy na úseku výkonu štátnej správy v oblasti finančného riadenia a účtovníctva fondov EÚ a iných finančných nástrojov.

Cieľom realizácie projektu je modernizácia ISUF, rozvoj poskytovaných služieb, úprava poskytovaných služieb vyplývajúca zo zmien v národnej a európskej legislatíve a optimalizácia IS prostredníctvom zmenových požiadaviek realizovaných na základe súčasnej SLA zmluvy - Rámcová dohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) č. 2017/250, čím sa zabezpečí kontinuálna dostupnosť a funkčnosť vybudovaného účtovného systému pre fondy EÚ, FM EHP a NFM z podmienok nariadení EÚ, FM EHP a NFM a z ustanovení národnej legislatívy.

Realizáciou projektu dôjde k takým úpravám v ISUF, v dôsledku ktorých bude okrem iného umožnené financovanie fondov EÚ a využívanie všetkých funkcionalít ISUF aj na novej platobnej jednotke zriadenej na MIRRI, do ktorej boli delimitované platobné jednotky z MPRV SR, MF SR a ÚV SR. Budú zabezpečené úvodné nastavenia ISUF pre platobný orgán, riadiaci orgán a sprostredkovatelské orgány s platobnou funkciou na účely realizácie podpory z Fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021-2027. Zároveň bude môcť byť umožnené financovanie nových dodatočných zdrojov EÚ určených na poskytnutie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19.

Projektové ciele sú naviazané na merateľný ukazovateľ PO7 OPII - P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy v súlade s Dopytovou výzvou č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ - Podmienka povinného definovania merateľných ukazovateľov projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2023
Celková suma
919,007 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
30.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
31.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

ISUF rozvoj C115 244 spájanie OP

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

ISUF rozvoj C114873

ISUF C114 873

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

ISUF rozvoj C114873

ISUF C114 873

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

ISUF rozvoj C114873

ISUF C114 873

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

C115 903

ISUF C115 903

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

C115 903

ISUF C115 903

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

C115 903

ISUF C115 903

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

ISUF C115 243

ISUF C115 243

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

ISUF C115 243

ISUF C115 243

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

ISUF C115 243

ISUF C115 243

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

C117920 REACT - EU

ISUF Rozvoja C117920 REACT EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

C117920 REACT - EU

ISUF Rozvoja C117920 REACT EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

C117920 REACT - EU

ISUF Rozvoja C117920 REACT EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Rozvoj 120414

ISUF Rozvoj C120414 elekt.podpisovanie dokladov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Rozvoj 120414

ISUF Rozvoj C120414 elekt.podpisovanie dokladov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Rozvoj 120414

ISUF Rozvoj C120414 elekt.podpisovanie dokladov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

C121982 SURPLUS

ISUF C121982 - SURPLUS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

C121982 SURPLUS

ISUF C121982 - SURPLUS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

C121982 SURPLUS

ISUF C121982 - SURPLUS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

ISUF C 121249 finančné výkazy

ISUF C121 249 finančné výkazy

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

ISUF C 121249 finančné výkazy

ISUF C121 249 finančné výkazy

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

ISUF C 121249 finančné výkazy

ISUF C121 249 finančné výkazy

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

C121702

zmenová požiadavka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

C121702

zmenová požiadavka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

ISUF rozvoj C121702

zmenová požiadavka

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov IČO
Názov
SAP
IČO
35737328
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.