Popis projektu

Ministerstvo financií SR je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určené ako orgán auditu pre programy spadajúce pod Partnerskú dohodu 2014 - 2020. Samotný projekt má napomôcť zabezpečiť činnosť orgánu auditu v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre implementáciu európskej politiky súdržnosti. Hlavnou aktivitou projektu je refundácia mzdových výdavkov administratívnych kapacít Ministerstva financií SR. Podpora administratívnych kapacít z európskych štrukturálnych a investičných fondov napomôže k zabezpečeniu stability odborného personálu na orgáne auditu a s tým súvisiace zabezpečenie kvalitného plnenia všetkých úloh orgán auditu vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj ďalšej európskej a slovenskej legislatívy. Naplnenie cieľa projektu sa bude sledovať prostredníctvom merateľného ukazovateľa zameraného na počet administratívnych kapacít ministerstva refundovaných z Operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2018
Celková suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,862,758 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov administ…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
51,11 (FTE)
Cieľ
36,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
22.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,684 €
Schválené na preplatenie
89,487 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,631 €
Schválené na preplatenie
15,631 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,883 €
Schválené na preplatenie
31,863 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
1,049 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,365 €
Schválené na preplatenie
66,337 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,487 €
Schválené na preplatenie
86,487 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309,005 €
Schválené na preplatenie
309,005 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,515 €
Schválené na preplatenie
22,506 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
4,738 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,220 €
Schválené na preplatenie
14,214 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,896 €
Schválené na preplatenie
3,894 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 12/2015 až 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
6,633 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299,876 €
Schválené na preplatenie
299,876 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88,359 €
Schválené na preplatenie
88,359 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,466 €
Schválené na preplatenie
36,466 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,448 €
Schválené na preplatenie
28,448 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,908 €
Schválené na preplatenie
13,908 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
5,950 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59,506 €
Schválené na preplatenie
59,506 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,751 €
Schválené na preplatenie
12,751 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
4,250 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 05/2016 až 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,188 €
Schválené na preplatenie
20,188 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
2,502 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,885 €
Schválené na preplatenie
11,885 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179,921 €
Schválené na preplatenie
179,921 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
2,017 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,507 €
Schválené na preplatenie
7,507 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,053 €
Schválené na preplatenie
53,053 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
1,052 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,490 €
Schválené na preplatenie
17,490 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
614 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,293 €
Schválené na preplatenie
16,293 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,592 €
Schválené na preplatenie
8,592 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,503 €
Schválené na preplatenie
3,503 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 10/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,032 €
Schválené na preplatenie
35,032 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381,511 €
Schválené na preplatenie
381,511 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,396 €
Schválené na preplatenie
5,396 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,632 €
Schválené na preplatenie
25,632 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,554 €
Schválené na preplatenie
7,554 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,189 €
Schválené na preplatenie
16,189 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,316 €
Schválené na preplatenie
4,316 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,608 €
Schválené na preplatenie
18,608 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,357 €
Schválené na preplatenie
35,357 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,952 €
Schválené na preplatenie
39,952 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,551 €
Schválené na preplatenie
75,551 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
2,669 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114,433 €
Schválené na preplatenie
114,433 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,175 €
Schválené na preplatenie
8,175 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,764 €
Schválené na preplatenie
81,764 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,673 €
Schválené na preplatenie
4,673 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,403 €
Schválené na preplatenie
17,403 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,800 €
Schválené na preplatenie
5,800 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,740 €
Schválené na preplatenie
27,740 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406,853 €
Schválené na preplatenie
406,853 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109,523 €
Schválené na preplatenie
109,523 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,980 €
Schválené na preplatenie
10,980 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,266 €
Schválené na preplatenie
56,266 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,669 €
Schválené na preplatenie
39,669 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 7/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,760 €
Schválené na preplatenie
18,760 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145,064 €
Schválené na preplatenie
145,064 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,527 €
Schválené na preplatenie
18,527 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,189 €
Schválené na preplatenie
61,189 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,187 €
Schválené na preplatenie
4,187 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,154 €
Schválené na preplatenie
44,154 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,870 €
Schválené na preplatenie
19,870 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,962 €
Schválené na preplatenie
8,962 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,632 €
Schválené na preplatenie
89,632 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,121 €
Schválené na preplatenie
5,121 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,084 €
Schválené na preplatenie
19,084 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,361 €
Schválené na preplatenie
6,361 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,410 €
Schválené na preplatenie
30,410 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414,408 €
Schválené na preplatenie
414,408 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,318 €
Schválené na preplatenie
55,318 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,944 €
Schválené na preplatenie
13,944 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,525 €
Schválené na preplatenie
135,525 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,836 €
Schválené na preplatenie
46,836 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468,470 €
Schválené na preplatenie
468,470 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,019 €
Schválené na preplatenie
32,019 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,701 €
Schválené na preplatenie
6,701 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,104 €
Schválené na preplatenie
20,104 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
5,392 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94,374 €
Schválené na preplatenie
94,374 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,436 €
Schválené na preplatenie
9,436 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,574 €
Schválené na preplatenie
20,574 €
Realizácia
-
Názov

Doplatky k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,572 €
Schválené na preplatenie
2,572 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.