Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z. z. schválené ako koordinačný orgán pre finančné nástroje financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systémom riadenia finančných nástrojov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu mu bola zverená právomoc vypracovať ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov na Slovensku. Pre efektívnu a správnu implementáciu finančných nástrojov v Slovenskej republike je potrebná aktualizácia a dopracovanie ex ante hodnotenia, ktorá skúma a hodnotí potenciál využitia finančných nástrojov SR v programovom období 2014 -2020. Projekt bude realizovaný financovaním celkovej ceny nákladov na zabezpečenie vypracovania aktualizácie ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v Slovenskej republike. Projekt bude realizovať na základe zmluvy č 2017/167 Európska investičná banka, ktorá vypracovala aj pôvodné ex ante hodnotenie v roku 2014, a ktorá je inštitúciou Európskej únie založenou priamo Zmluvou o fungovaní EÚ.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.06.2018
Celková suma
184,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
184,000 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktualizácia ex ante hodnotenia pre vyu…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
30,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ex ante hodnotenie finančných nástrojov

Faktúra EIB

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,000 €
Schválené na preplatenie
184,000 €
Realizácia
12.10.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.