Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle relevantnej legislatívy SR a EÚ určené ako orgán auditu pre Program spolupráce Interreg V-A SK – CZ 2014 – 2020 (PS SK – CZ). Cieľom predkladaného projektu je podpora zabezpečenia úloh a povinností orgánu auditu (OA) v rámci PS SK – CZ, a to prostredníctvom prefinancovania oprávnenej výšky mzdových a odvodových výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa v období realizácie projektu na činnostiach OA pre PS SK – CZ. Predmetná aktivita napomôže k zabezpečeniu stabilizácie odborného personálu na OA a kvalitnému plneniu úloh OA vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj z inej relevantnej legislatívy EÚ a SR. Merateľným ukazovateľom projektu je „P0549 Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci (ekvivalent plného pracovného úväzku)“. Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ dosiahne za obdobie realizácie aktivít projektu hodnotu 0,5 (hodnota vyjadrená vo FTE).

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
41,777 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie výkonu kontrolných a audít…
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
03.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
03.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci
Hodnota
0,5 (FTE)
Cieľ
0,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vykonané štúdie a hodnotenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov_1_OA

Zoznam deklarovaných výdavkov_OA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov_1_OA

Zoznam deklarovaných výdavkov_OA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Sumarizačný hárok_ZDV_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.