Popis projektu

Cieľom národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) je hodnotiť verejné výdavky z pohľadu účinnosti a efektívnosti výdavkov a identifikovať opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií. Druhým zámerom je posilniť analytické kapacity verejného sektora v oblasti revízie výdavkov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov, vnútorne ďalej členenej na 4 podaktivity: 1. Vytvorenie metodiky revízie výdavkov, 2. Vykonanie revízie výdavkov, 3. Príprava napojenia revízie výdavkov na rozpočtový proces 4. Sledovanie implementácie navrhovaných opatrení. Miestom realizácie projektu je celá SR. Hlavnými výstupmi budú 1 vytvorená metodika revízie výdavkov, 39 hodnotiacich (analytických) správ z revízie výdavkov, 1 materiál navrhujúci napojenie procesu revízie výdavkov na rozpočtový proces a 4 správy o implementácii opatrení. Cez projekt budú vytvorené 2 nové analytické útvary na 2 inštitúciách verejnej správy a zvýšia sa kapacity o 31 analytických miest.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2015 - 01.09.2021
Celková suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,780,958 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Hodnotenie efektívnosti verejných výdav…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických jednotiek
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
122,0 (počet)
Cieľ
43,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625007 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,041 €
Schválené na preplatenie
7,988 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,701 €
Schválené na preplatenie
23,545 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

612001 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,347 €
Schválené na preplatenie
3,344 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

642015 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

642015 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625007 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
1,794 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,133 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,079 €
Schválené na preplatenie
5,045 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,324 €
Schválené na preplatenie
5,289 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,354 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

623000 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
2,403 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

623000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,754 €
Schválené na preplatenie
10,698 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

621000 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
1,383 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

621000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,219 €
Schválené na preplatenie
6,158 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

614000 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

614000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
8,429 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

612001 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,902 €
Schválené na preplatenie
14,887 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

611000 - RR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,458 €
Schválené na preplatenie
33,188 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

611000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,954 €
Schválené na preplatenie
147,753 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

6370033

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,004 €
Schválené na preplatenie
56,606 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

6370033

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,804 €
Schválené na preplatenie
12,715 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie MRR

Výpočet paušálu D 01-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,212 €
Schválené na preplatenie
9,174 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie VRR

Výpočet paušálu D 01-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
2,061 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
6,330 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,297 €
Schválené na preplatenie
28,182 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
4,023 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
1,469 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok za 01-09 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
1,216 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
985 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

614 Odmeny - VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

614 Odmeny - MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - VRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
2,969 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok - Partner za 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,024 €
Schválené na preplatenie
13,216 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Výpočet paušálu MRR

Výpočet paušálu - Partner 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Výpočet paušálu VRR

Výpočet paušálu - Partner 06-09/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

637033 - VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,191 €
Schválené na preplatenie
12,008 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

637033 - MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,276 €
Schválené na preplatenie
53,460 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

642015 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625005 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,579 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625002 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,870 €
Schválené na preplatenie
22,507 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

642015 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625007 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625007 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,678 €
Schválené na preplatenie
7,555 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625005 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625004 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,083 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625004 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
4,823 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625003 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625003 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625002 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,137 €
Schválené na preplatenie
5,055 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625001 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625001 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
2,251 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

623000 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

623000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,148 €
Schválené na preplatenie
8,030 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

621000 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,775 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

621000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,924 €
Schválené na preplatenie
7,903 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

614000 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
2,090 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

614000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

612001 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,624 €
Schválené na preplatenie
5,501 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

612001 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,037 €
Schválené na preplatenie
24,492 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

611000 - VRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,971 €
Schválené na preplatenie
28,519 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

611000 - MRR

Sumarizačný hárok za obdobie 1.1.2017 až 31.8.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128,978 €
Schválené na preplatenie
126,967 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

637033 - VRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945006

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,607 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

637033 - MRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945006

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,155 €
Schválené na preplatenie
7,133 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

611000 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,939 €
Schválené na preplatenie
3,923 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

612001 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,707 €
Schválené na preplatenie
3,707 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

612001 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
833 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

614000 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625007 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625007 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625005 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625005 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625004 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625004 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625003 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625003 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625002 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625002 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,033 €
Schválené na preplatenie
3,023 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625001 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625001 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

623000 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

623000 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,045 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

621000 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

621000 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

614000 - VRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

611000 - MRR

Sumarizačný hárok za september 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,536 €
Schválené na preplatenie
17,464 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

637 033 VRR

Paušál_HP_D_2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

637 033 MRR

Paušál_HP_D_2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,179 €
Schválené na preplatenie
6,179 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

621 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

623 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
1,160 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

623 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
2,502 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625002 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625004 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625005 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625007 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625007 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

621 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625001 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

625003 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

637 027 VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
4,266 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

637 027 MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,991 €
Schválené na preplatenie
18,991 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

637033 - Zálohy na projekty Európskej únie - paušál MRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945008

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,085 €
Schválené na preplatenie
45,963 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

637033 - Zálohy na projekty Európskej únie - paušál VRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945008

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,352 €
Schválené na preplatenie
10,324 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

616000 - Doplatok k platu a ďalší plat - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,064 €
Schválené na preplatenie
4,053 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
1,441 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
5,448 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,254 €
Schválené na preplatenie
24,254 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,435 €
Schválené na preplatenie
6,417 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,967 €
Schválené na preplatenie
18,914 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

614000 - Odmeny - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,288 €
Schválené na preplatenie
7,288 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,564 €
Schválené na preplatenie
16,480 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
1,275 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,371 €
Schválené na preplatenie
9,366 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
5,677 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
4,248 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

614000 - Odmeny - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,445 €
Schválené na preplatenie
32,445 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
1,117 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

616000 - Doplatok k platu a ďalší plat - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
1,786 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,888 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,743 €
Schválené na preplatenie
73,370 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,104 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - VRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok za október až december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
7,952 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,833 €
Schválené na preplatenie
9,833 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
473 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
563 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,321 €
Schválené na preplatenie
48,321 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,854 €
Schválené na preplatenie
10,854 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,057 €
Schválené na preplatenie
4,057 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,209 €
Schválené na preplatenie
2,209 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
2,107 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,336 €
Schválené na preplatenie
3,336 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,632 €
Schválené na preplatenie
11,632 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
2,613 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,250 €
Schválené na preplatenie
10,250 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
2,302 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
2,810 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VRR

Sumarizačný hárok za január a február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

637033 - Zálohy na projekty Európskej únie - Paušál - VRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945009

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,282 €
Schválené na preplatenie
5,282 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Zálohy na projekty Európskej únie - Paušál - MRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945009

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,515 €
Schválené na preplatenie
23,515 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
1,217 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,419 €
Schválené na preplatenie
5,419 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,144 €
Schválené na preplatenie
5,144 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,061 €
Schválené na preplatenie
4,061 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
1,745 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,427 €
Schválené na preplatenie
1,427 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,126 €
Schválené na preplatenie
27,126 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,093 €
Schválené na preplatenie
6,093 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok za marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

637033 - Paušál MRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945010

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,215 €
Schválené na preplatenie
12,215 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál VRR

Výpočet paušálu ŽoP č. 314011J7945010

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
2,744 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie - paušál MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie - paušál VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,319 €
Schválené na preplatenie
4,319 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,613 €
Schválené na preplatenie
13,613 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,058 €
Schválené na preplatenie
3,058 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,511 €
Schválené na preplatenie
2,511 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál MRR

Výpočet paušálu ÚHP apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,992 €
Schválené na preplatenie
12,992 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál VRR

Výpočet paušálu ÚHP apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,918 €
Schválené na preplatenie
2,918 €
Realizácia
-
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

614 - Odmeny VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
1,686 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,414 €
Schválené na preplatenie
5,414 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
1,160 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
1,837 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
2,322 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

642015 - Na nemocenské dávky VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
1,216 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,506 €
Schválené na preplatenie
6,506 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,965 €
Schválené na preplatenie
28,965 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
5,138 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

614 - Odmeny MRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,121 €
Schválené na preplatenie
2,121 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok za apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie - paušál MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
2,193 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie - paušál VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,294 €
Schválené na preplatenie
22,294 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
5,008 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
3,121 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
1,059 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
4,250 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,144 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,918 €
Schválené na preplatenie
2,864 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
4,486 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
3,442 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

614 - Odmeny MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,209 €
Schválené na preplatenie
19,209 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,619 €
Schválené na preplatenie
13,365 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,274 €
Schválené na preplatenie
5,093 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

614 - Odmeny RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,315 €
Schválené na preplatenie
4,315 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,955 €
Schválené na preplatenie
13,548 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,129 €
Schválené na preplatenie
60,315 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,356 €
Schválené na preplatenie
12,356 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,331 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
3,002 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

637033 - Paušál MRR

Výpočet pausálu za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,196 €
Schválené na preplatenie
31,595 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál RR

Výpočet pausálu za máj až jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,232 €
Schválené na preplatenie
7,097 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
1,179 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,763 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
1,937 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
1,834 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

614 - Odmeny RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

614 - Odmeny MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
1,263 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,624 €
Schválené na preplatenie
5,624 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,448 €
Schválené na preplatenie
7,026 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,159 €
Schválené na preplatenie
31,281 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
1,743 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
1,866 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok UHP za júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

637033 - Paušál RR

Výpočet paušálu ÚHP júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
2,931 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál MRR

Výpočet paušálu ÚHP júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,672 €
Schválené na preplatenie
13,050 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Zálohy na projekty Európskej únie - Paušál MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
2,486 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie - Paušál VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
1,792 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,770 €
Schválené na preplatenie
5,770 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
3,537 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
795 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
1,513 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, ... MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,983 €
Schválené na preplatenie
17,983 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, ..... VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,039 €
Schválené na preplatenie
4,039 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,703 €
Schválené na preplatenie
31,805 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,346 €
Schválené na preplatenie
7,144 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,894 €
Schválené na preplatenie
4,894 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
1,099 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,391 €
Schválené na preplatenie
5,266 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,183 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
1,731 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
1,874 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,787 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok UHP za august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

637033 - Paušál - MRR

Výpočet paušálu ÚHP august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,793 €
Schválené na preplatenie
12,495 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál - RR

Výpočet paušálu ÚHP august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,933 €
Schválené na preplatenie
22,933 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,151 €
Schválené na preplatenie
5,151 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,294 €
Schválené na preplatenie
3,294 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
2,081 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,181 €
Schválené na preplatenie
2,181 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,710 €
Schválené na preplatenie
9,710 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
3,181 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
3,602 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
2,080 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,261 €
Schválené na preplatenie
9,261 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,956 €
Schválené na preplatenie
12,956 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,680 €
Schválené na preplatenie
57,680 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie MRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
2,303 €
Realizácia
-
Názov

637033 Zálohy na projekty Európskej únie VRR

Výpočet paušálu

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
3,420 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
4,490 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
1,519 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
3,277 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
1,112 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,990 €
Schválené na preplatenie
19,990 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity VRR

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
4,135 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,410 €
Schválené na preplatenie
18,410 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
1,556 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - Odmeny - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,960 €
Schválené na preplatenie
9,960 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 - Odmeny - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,344 €
Schválené na preplatenie
44,344 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,395 €
Schválené na preplatenie
8,395 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,980 €
Schválené na preplatenie
14,980 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,655 €
Schválené na preplatenie
3,655 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,272 €
Schválené na preplatenie
16,272 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

642015 - Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

642015 - Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
1,403 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
1,279 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,945 €
Schválené na preplatenie
3,945 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,841 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,928 €
Schválené na preplatenie
6,928 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
1,457 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
6,488 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 - Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
1,886 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,691 €
Schválené na preplatenie
66,691 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,246 €
Schválené na preplatenie
6,246 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok UHP za november až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
886 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

637033 - Paušál - RR

Výpočet paušálu 11-12/18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,074 €
Schválené na preplatenie
10,074 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál - MRR

Výpočet paušálu 11-12/18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,847 €
Schválené na preplatenie
44,847 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne(RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,579 €
Schválené na preplatenie
6,579 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612001 - Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612001 - Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614 - Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614 - Odmeny (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625002 - Na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625002 - Na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625003 - Na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625004 - Na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625004 - Na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
735 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

637033 - Paušál (RR)

Výpočet paušálu za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál (MRR)

Výpočet paušálu za mesiac december 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
2,325 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
1,053 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614 - Odmeny (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614 - Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,804 €
Schválené na preplatenie
8,804 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 - Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,579 €
Schválené na preplatenie
6,579 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

637033 - Paušál (RR)

Výpočet paušálu za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
-
Názov

637033 - Paušál (MRR)

Výpočet paušálu za mesiac november 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
1,634 €
Realizácia
-
Názov

637033 Paušál - MRR

Výpočet paušálu za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637033 Paušál - RR

Výpočet paušálu za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok za mesiace január až jún 2019

<